מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ לגיל הרך

תיאטרון סיפור: הסנדלר והגמדים מרכז קהילתי חפציבה

07/08/23 : תאריך : שני יום 3-6 : גיל 17:00 : שעה לילד/ה ₪ 10 : מחיר כרטיס עם מיכל חן פיאצ'וטקה. תיאטרון סיפור: הילדה שאהבה לטייל 25/07/23 : תאריך : שלישי יום : ילדי הגנים גיל 18:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות משחקי ענק ויצירה בהפעלת מתנדבות זה"ב בגן. שלישי בשש מרכז קהילתי נאות גנים מרכז קהילתי נווה איתמר תיאטרון סיפור: איה פלוטו עם דבי רבינוביץ. 23/07/23 : תאריך : ראשון יום 3-6 : גיל 17:00 : שעה לילד/ה ₪ 10 : מחיר כרטיס מרכז קהילתי רמת חן

מרכז קהילתי נאות גנים תיאטרון סיפור: כספיון הדג הקטן עם דבי רבינוביץ. 06/08/23 : תאריך : ראשון יום 3-6 : גיל 17:00 : שעה לילד/ה ₪ 10 : מחיר כרטיס 24/07/23 : תאריך : שני יום 3-7 : גיל 18:00 : שעה לילד/ה ₪ 5 : מחיר כרטיס של תיאטרון השעה הישראלי.

מרכז קהילתי רמת חן

פעילות קצב ותנועה לקטנטנים

עם רייצ'ל פורת.

16/08/23 : תאריך : רביעי יום 1.5-3.5 : גיל 17:00 : שעה לילד/ה ₪ 10 : מחיר כרטיס

12

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker