נדל"ן מדיה | 27.10.23

27.10.23

נדל"ן מדיה

עכשיו יותר מתמיד, חשוב לארגן התחדשות בצורה נכונה עו"ד נורית כהן-קצב, שותפה מייסדת של פירמת עורכי הדין כהן קצב, קרן, דהן ושות', עם כל מה שצריך לדעת על חוק המארגנים ותפקידם החשוב של מארגני הפרויקטים בהתחדשות עירונית

צילום: יח"צ

מה תשנה המלחמה שבאה עלינו לרעה? ניצני ההתחדשות העירונית החלו מתוך רצון אמיתי להגן על תופ שבי ישראל מפני רעידות אדמה. זה עדיין חשוב, אך עם פינויים למרכז מ � אלף תושבי אשקלון ה 25 הארץ של תגוררים בבניינים ישנים ללא ממ”ד – עכשיו ברור לחלוטין שעיקר הצורך בהתחדשות עירונית בישראל הוא מיפ גון מפני מתקפות טילים. במרוצת השנים, עם משבר דיור חמור ויוקר מחיה ממריא, ובהיעדר קרקעות מופשרות לבניה, מצאו גופ רמים רבים את הפוטנציאל העסקי והכלכלי הרב המגולמים בפרויקטים של התחדשות עירונית. בנסיבות אלו, לא מעט “מאכערים” ניצלו את חוסר ההבנה של בעלי הדירות, ולקחו על עצמם את מלאכת “ארגון” הפרויקט, תוך שהם כובלים את בעלי הדירות בהסכמים בעייתיים, ארוכי טווח, בלי יכולת להשתחרר מהם. לאחר שנים, בהן התרבו מקרים של “מאכערים” שלקחו על עצמם את ארגון הדיירים בהתנהלות מול היזם, פיזור הבטחות ללא כיסוי והחתמה של בעלי הדירות על הסכמי בלעפ דיות ללא הגבלת זמן – החליטה הרפ שות להתחדשות עירונית להסדיר את הנושא ולמנוע פגיעה בבעלי דירות. אושר חוק 2017 לשמחתנו, בשנת

צילום: שאטרסטוק

תים את בעלי הדירות על מסמכים שאינם עולים בקנה אחד עם החוק, חשוב לנו להבין – מי הם אותם “מאפ רגנים” בפרויקטים של התחדשות עיפ רונית, וכיצד יש לבחור אותם נכון? מיהו המארגן – מה חשוב לנו לבחון? מארגני פרויקטים בהתחדשות עיפ רונית הם אותם אנשים היוצרים את הניצוץ בקרב בעלי הדירות, ויורים את ירית הפתיחה לקידום פרויקט התחדפ שות עירונית במתחם, או בבניין. על מנת להצליח ולהניע קדימה פרויקטים אלה, הכוללים עשרות ולפפ עמים מאות בעלי דירות, חשוב מאוד לבחון את מארגן הפרויקט במספר

התחדשות עירונית (הסכמים לארגון , או בשמו 2017 עסקאות), תשע”ז המוכר יותר “חוק המארגנים”. מטרתו המרכזית של חוק המארפ גנים היא להסדיר את ההתקשרות הראשונית בפרויקטים של תמ”א או פינוי-בינוי, בין בעלי הדירות 38 לבין גורם כלשהו המלווה אותם לקפ ראת חתימה על הסכם סופי לביצוע פרויקט מול יזם, וכן לסייע בקידום פרויקטים בטוחים יותר עבור בעלי הדירות, אשר אינם כובלים או מגביפ לים אותם לתקופות ארוכות. במיוחד עכשיו, כאשר גובר החשש ששוב אותם “מאכערים” ינצלו את המצב הבטחוני הקשה וישובו להחפ

/ 13 /

Made with FlippingBook flipbook maker