נדל"ן מדיה | 27.10.23

27.10.23

נדל"ן מדיה

המשנה למנכ"ל קבוצת שובל | ישי רוט

ההחלטה על מסלול מהיר לממ"דים – שגויה

צילום: אורלי אייל לוי

לתת עדיפות גדולה יותר לפינוי-בינוי. יש להאציל על הרשות להתחדשות עירונית סמכויות שיאפשרו לה להשפיע במתן אישורים מהירים למתחמי פינוי בינוי, ולכפות על הרשויות המקומיות (שהן החסם הגדול) לזרז הליכים. במקום ליצור צלקות עירוניות, על הממשלה לסייע ליזמים לקדם את מתחמי הפינוי בינוי – בצנרת נמפ צאים המון פרויקטים שרק ממתינים לאור ירוק מהרפ שויות וכאן צריך להתמקד המאמץ הלאומי. כמו כן, נכון להיום אין לוחות זמנים המחייבים את הרשויות המקומיות, שרובן לא מעוניינות בקידום פרויקט. לראיה, דו”ח מבקר המדינה שביקר את הרשויות המקומיות בהקשר זה. מניסיוננו, אנחנו עוברים דרך חתחתים בגלל מחסור בכוח אדם, ביפ רוקרטיה מעיקה ומיותרת ועוד חסמים שבינם ובין בטיחות אין ולא כלום. בנוסף, יש להוסיף כח אדם לותמ”ל – שהרי אנפ חנו יודעים שכאשר המדינה רוצה לקדם נושא, היא מסוגלת; כך למשל, על מנת להקל על התהליך, ניתן לתת קרקע משלימה ליזם באיזור אחר. אפשרות נופ ספת היא לתת אחוזי בניה גדולים יותר ליזמים, כדי שיוכלו להקצות אחוז גדול יותר מהדירות למחיר מטרה/ מחיר למשתכן, שיקראו לזה איך שירצו – ובפ לבד שזה יסייע לזוגות צעירים לרכוש דירה. לבסוף, בראיה רחבה יותר של ענף הנדל”ן, ועל מנת לאפשר יציאה מהירה יותר מהמשבר העמוק בו אנו מצויים – על הממשלה ליזום שתי פעולות מיידיות: הורדת הריבית על הלוואת הקבלנים ובעלי המשכנתאות; הורדת מס הרכישה למשקיעים והחפ זרתם לשוק. השוק משווע לדירות להשכרה, והפתרון לכך הוא השבת המשקיעים לרכוש דירות בארץ במפ קום בחו”ל.

לאחרונה אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה את הרחבת תחולתה של תכנית המתאר הארצית שתאפשר הקמת ממ”דים בהליך מהיר בכל רחבי ). מדובר בהרחבת תכנית 1 /א/ 40 הארץ (תמ"א וחלה עד היום על מרחב צפון 2019 שאושרה בשנת ק”מ מהגבול הצפוני. 9 בלבד – ישובים בטווח של עם תחילת המלחמה, עלה הצורך במיגון מבני המגורים ומוסדות הציבור בכלל שטחי המדינה. לאור זאת, החליטה כאמור המועצה להעביר את התיקון להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציפ בכל חלקי 40 בור, במטרה להחיל את הוראות תמ”א הארץ. לטעמי, מדובר בהחלטה מיותרת ולא מציאותית; ההחלטה תיצור כאוס בתחום ההתחדשות העירופ נית. ישראל נמצאת תחת איום משמעותי ומיידי, הן מאיום הטילים והן מרעידות אדמה, ואין לנו פריבילפ גיה לחכות עוד ולהתנהל בצורה של הטלאת טלאים. על פי ההחלטה, ההקלות באות לידי ביטוי בעיפ קר בפטור ממידע לקבלת היתר בניה ובאופן הגשת המסמכים הנדרשים להיתר הבניה, וכך חוסכים ימים. ניתן יהיה בכל מקום להוציא מכוחה היתר 30 בניה להקמת ממ”ד, גם אם אינו תואם את התוכנית המפורטת. אלא, זאת יש לדעת – במתחמי פנוי בינוי אי אפשר לבנות ממ”דים, שכן במרבית המקרים מדובר במבפ נים רעועים; בנוסף, בל נשכח שגם בהחלטה הזו נדפ רשת הסכמה של הדיירים, מה שמסבך את העניינים עוד יותר: גם אם הדיירים יסכימו ביניהם על הקמת ממ”דים, תוך ויתור על התחדשות עירונית לטווח הקצר, הרי ממילא בניית ממ”דים זה הליך שייקח שנה לפחות. מדובר בבזבוז זמן מיותר. במצב החרום שבו אנו מצויים, המדינה צריכה

shoval-investments.co.il

/ 12 /

Made with FlippingBook flipbook maker