הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

עולה גם בגלל צרכים ביטחוניים וגם בגלל מבצעי מימון של הקבלנים שנועדו להחזיר את הלקוחות ולעודד רכישה. מבחינה ביטחונית, דירות חדשות לא מציעות רק ממ”ד, שהפך לדריב שת חובה עבור משק הבית הממוצע, אלא גם בנייה מתוחזקת יותר ולרב תנאים נוחים יותר לתקופות ארוכות של שהייה בבית בעת מקרי חירום. “הטבות הקבלנים ללוח תשלומים גמיש הן שיטה למשוך קונים בזמב נים מאתגרים עם אי ודאות רבה. על הקבלנים לשים לב שהם נוהגים באב חריות ולא נסחפים עם ההטבות שיב כולות למשוך רוכשים בטווח הקצר, אבל גם יכולות ליצור להם עלויות מימוניות שהם לא יוכלו לעמוד בהן בעתיד. הביקוש לדירות, גם עבור דיירים וגם עבור משקיעים, הוא גבוה מאוד, ובקרוב הפער בין ההיצע לביב קוש יתרחב אפילו יותר. על כן, על הקבלים להיות זהירים ולפעול מתוך מחשבה לטווח הארוך”, מסכמת רוסק. איילת רוסק, מנכ"לית מכלול מימון נדל"ן:

83.4% דירות, עלייה של 21,580- רו כ בהשוואה לשלושת החודשים הקודב ת � בהשוואה ל 10.6% מים, ועלייה של קופה המקבילה אשתקד. רוסק מסב בירה את המגמה בעיקר באמצעות הסתגלות הרוכשים לסביבת הריבית החדשה: “בשנה וחצי האחרונות הרוב כשים חיכו שסביבת הריבית תרד בצוב רה משמעותית. אולם היום, למרות שהריבית התחילה לרדת, ברור לכוב לם שהירידה ככל הנראה נעצרה בטב ווח הקצר-בינוני. הריבית תיוותר על כנה גם בגלל המצב הביטחוני שגוב רר השלכות פיסקליות למשק ולמדיב נה, וגם בגלל שהפד האמריקאי לא מאותת על הורדות ריבית בזמן הקב רוב, בעיקר לאור נתוני האבטלה הנב מוכים בארה”ב, לצד אינפלציה שלא ירדה דיו. מעבר לזה, רוכשים מבינים שמחירי הדירות ככל הנראה צפויים לעלות בעתיד בגלל משבר העובדים הזרים, הירידה בהתחלות הבנייה שגוב רמים לפגיעה קשה בהיצע הדירות. לכן, הם ממהרים לבצע רכישות לפני גל העליות”. מסך הדירות שנמכרו בשלושת 50% החודשים האחרונים, כמעט מהן היו דירות חדשות מידי קבלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשב ל � , ו 30% תקד, מדובר בעלייה של עומת שלושת החודשים הקודמים, . רוסק 112.7% מדובר בעלייה של מסבירה שהביקוש לדירות חדשות

"הריבית לא תרד וההיצע לא יעלה, הרוכשים מבינים שצריך להזדרז"

צילום: מכלול

/ 9 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online