הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

שיא מכירת הדירות בפברואר הוא רק ההתחלה” לפני נתוני הלמ"ס, דווקא בזמן מלחמת חרבות ברזל, הציג שיא במכירת הדירות מאז 2024 חודש פברואר דירות, מה 7,492 - עם מכירה של 2022 ספטמבר שגורם למומחים רבים בתחום לאותת על התאוששות המכירות בענף וחזרת הרוכשים לשוק.

21,580 83.4 % 10.6 % - 23 בחודשים דצמבר נמכרו כ- 24 פברואר דירות עלייה של עלייה של בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

“אנחנו רואים שמגמת ההתאוששות התחילה למעשה כבר בדצמבר, והיא להערכתנו מבשרת על שינוי מגמה”, אומרת איילת רוסק, מנכ’’לית מכלול מימון נדל”ן, מחברות אשראי החוץ המובילות בישראל, המלווה ומממנת יזמי וקבלני נדל”ן. ואכן, בשלושת החוב כ � נמ 24 - פברואר 23 דשים דצמבר

לפני נתוני הלמ”ס, דווקא בזמן מלחמת חרבות ברזל, חודש פבב י � הציג שיא במכירת הד 2024 רואר י � – עם מכ 2022 רות מאז ספטמבר דירות, מה שגורם 7,492 רה של למומחים רבים בתחום לאותת על התאוששות המכירות בענף וחזרת הרוכשים לשוק.

/ 8 /

freepik : צילום

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online