הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

אותו רוכש יוכל להשיג דירה בעד פחות ממחיר השוק", מסביר 20% גולדשטיין. שלוש דרכים לרכישת דירה בהנחה משמעותית 01 הדרך הראשונה: פריסייל בכל פרויקט, הקבלן מוכר מספר דירות ראשונות בהנחה. המטרה שלו היא להציג כמה שיותר מהר מכירות לבנק המממן, על מנת לאפשר את קידומו המהיר של הפרויקט. על כן, הוא מוכן לתת הנחות עמוקות יותר על דירות אלו. אם בעבר מכירות הפי ריסייל נעשו "מפה לאוזן" ובעיקר נפוצו במעגלי חברים הקרובים של היזמים והקבלנים (מה שנקרא בלשון היזמים "פריסייל חברים"), כעת קהל הפריסייל התרחב, ואם מחפשים ומי תמקדים בנישה זו, ניתן למצוא עסי קאות פריסייל אטרקטיביות שמגיעות גם לציבור הרחב. "זה דורש כיתות רגליים, טלפונים למתווכים רבים, ואף קשר עם יזמים בבקשה להצטרף לרשימות תפוצה בהם מעדכנים על עסקאות פריסייל שמגיעות לשוק, וסי מועדוני לקוחות לרכישות משוי תפות בנדל"ן מוכרים שנים רבות בקרב אוכלוסיות מאורגנות, כגון מוי עדון חבר שמעניק הנחות למשרתי הקבע, מועדון רי/מקס עסקים והשקי עות ועוד. בשנים האחרונות מועדוני הלקוחות מתרחבים והופכים נפוצים יותר, ואינם סגורים רק עבור אוכלוי בלנות". מציין גולדשטיין. 02 הדרך השניה: מועדוני לקוחות

freepik : צילום

סף לרכישת הדירה להפנות כסף להי שקעה בתחום. אותם משקיעים יכוי 25% לים להגיע להפחתה של עד במחיר הדירה", מוסיף גולדשטיין. "ציבור הרוכשים היום יותר מתוחכם, וגם יודע לדרוש יותר" לדבריו של גולדשטיין, "שוק הנדל"ן מושפע רבות גם מהשינויים המקרו כלכליים, וגם מההשפעות שמביאה עימה המלחמה, בהן היריי דה בהתחלות הבנייה והשינוי במחירי התשומות שמביא עימו החרם מטורי קיה, מה שבהכרח יתגלגל לרוכשים ויגולם במחיר הסופי של הדירה". "הציבור מודע להשפעות של גוי רמים אלו על צד ההיצע והמחירים בטווח הבינוני, ומקדים להזרים ביי קושים לשוק. אולם, ציבור הרוכשים היום יותר מתוחכם, ובהתאם לזה גם יודע לדרוש יותר. הדבר דורש מהרוי כשים אורך רוח ופעילות אקטיבית, אך מי שמתמיד בסוף יקצור את הפי רות וייהנה מדירה בהנחה משמעותית ממחיר השוק", מסכם גולדשטיין.

סיות מסוימות. מי שנרשם למועדוני הלקוחות של היזמים הגדולים מאפי שר לעצמו ידע ומידע בשלב מוקדם על ההזדמנויות החדשות שמגיעות לשוק. בנוסף לכך, פועלות בשנים האחרונות קהילות משקיעים שמנהי לות עבור החברים בהם מו"מ מול יזי מים שונים על מנת לקבל הטבה ייחוי דית. "המודל דומה למודל מועדונים, אך ההצטרפות לקהילות השונות קלה ונגישה יותר", מסביר גולדשטיין. 03 הדרך השלישית: חשיבה מחוץ לקופסה הפעילים בשוק הנדל"ן מאד יצירי תיים, וככל שהשוק מאתגר, הפעילים בשוק מגלים גמישות רבה. אם ההטי בות בתנאי התשלום רלוונטיות בעיי קר עבור רוכשי דירה ראשונה, הטבות אחרות רבות קיימות עבור פלח המי שקיעים. כך, מי שיש לו כסף ומחפש להשקיע אותו ברכישת דירה, יוכל למצוא מודלים שונים בהם חלק מהי כסף מופנה לרכישת דירה בהנחה, וחלקו להשקעה. "פתרון זה מתאים למשקיעים אמידים, המעוניינים בנוי

gmfgroup.co.il | Office@gmf.co.il

/ 13 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online