הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

ענף הנדל"ן עובר שינויים מהותיים מתחילת העשור והאתגרים שהגיעו עם משבר הקורונה, עליית הריבית והמלחמה, אשר מחייבים את היזמים להיות יצירתיים מאד על מנת לעשות עסקאות שיטיבו עם כולם. המצב הזה מביא עימו שלל הזדמנויות, הן עבור היזמים שיודעים להתאים את עצמם בגמישות לשינויים, והן עבור הרוכשים והמשקיעים שפועלים בשוק בעוצמה בחודשים האחרונים. "ככל שהשחקנים בעולם הנדל"ן מפנימים שמדובר בשינוי בסיסי ועי מוק ולא במצב שוק רגעי, הם משנים את כל הנחות היסוד עליהן הם ביססו את הפעילות שלהם בשוק בעשור הקודם, ומתאימים אותה למצב הנוי כחי", מסביר ארז גולדשטיין, מייסד קבוצת הנדל"ן גולדשטיין נדל"ן ופיי ננסיים, ומבעלי רי/מקס עסקים והשי קעות בנדל"ן. "התהליך הזה, שהציב אתגרים גדולים בשנים האחרונות, הולך ומי בשיל, וכל מי שפועל היום בשוק ידע לפעול בגמישות רבה, לבצע את ההתאמות הנדרשות ולצאת לדרך בעולם החדש. אם היה היסוס בשנה האחרונה, וירידה במספר העסקאות, אנחנו עדים 2024 מתחילת שנת להיפוך מגמה ולהתעוררות מורגשת מאוד בקרב הרוכשים. דברים אלו נתמכים גם בנתוני הלמ"ס, שמצביי

freepik : צילום

השוק היה צריך למצוא דרכים חדי שות להמשיך קדימה". "המכשול הראשון הוא ההון העי צמי. בשנים האחרונות עליית מחיי רי הדיור הובילה לכך שפעמים רבות ההון העצמי עימו מגיעים הרוכשים לביצוע העסקה נלקח גם הוא באי שראי. אשראי זה מתאפיין בריביות גבוהות ביחס למשכנתה, נלקח או כהלוואות מגופים שונים, בשלל צוי רות מהלוואות לכל מטרה, ועד משכי נתה הפוכה. כאשר האשראי התייקר, הלוואות אלו התייקרו משמעותית, והפכו לחסם לעסקאות. לכאן, נכנסו , שמאפשרות 90/10 פרקטיקות כמו לרוכש לקבע את מחיר הדירה כבר היום, ולקבל עוד זמן לגייס את יתרת ההון העצמי הנדרש. הסיכון להשלי מת יתרת ההון העצמי היא אמנם גם WIN- על היזם, אך מדובר במצב של , שכן גם היזם נהנה כאן – הוא WIN מציג לבנק המממן התקדמות בקצב המכירות, מאפשר לעצמו להוזיל את האשראי שלקח מהבנק ומקבע את

י � בעסקאות ב 14% עים על עלייה של 25% נואר לעומת ינואר שעבר, ושל בפברואר לעומת פברואר שעבר", ממשיך גולדשטיין. המטרה: לצלוח את דרישות המממנים לדברי גולדשטיין, הפרקטיקות שהתפתחו בשנתיים האחרונות נועי דו לאפשר לכל הצדדים לצלוח את דרישות המממנים: "ענף הנדל"ן הוא ענף שמבוסס על מימון נרחב, גם מצד היזמים וגם מצד הרוכשים, כאשר המימון הוא תנאי חיוני להתני עת תהליך הבנייה ולהשלמת הרכיי שה. ככל שמחיר הכסף הלך ועלה,

ארז גולדשטיין, מייסד קבוצת הנדל"ן גולדשטיין נדל"ן ופיננסיים: "מדובר במצב , שכן גם היזם נהנה כאן – הוא WIN-WIN של מציג לבנק המממן התקדמות בקצב המכירות, מאפשר לעצמו להוזיל את האשראי שלקח מהבנק ומקבע את מחיר המכירה"

צילום: באדיבות החברה/ אלבום פרטי

/ 11 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online