הבמה המרכזית של הנדל"ן 16.02.24

16.2.24

נדל"ן מדיה

רו"ח מומחית במיסוי מקרקעין | דורית גבאי

כבר לא משתלם להחזיק דירה להשקעה? אלו תיקוני המס שבדרך

ופרסמו האם המטרות של דבר חקימ קה שנרשם בדברי ההסבר הושגו, כולן או חלקן. במילים אחרות, אפשר לומר, שצפוי כי המטרות שנרשמו לא יושגו. הסיבה היא שקשה להתייחס אליהן ברצינות, כי שינויים כאלה ואחמ רים הם העתקה של דברי חוק קומ דמים שהוכנו מבעוד מועד, ונועדו, לגישת משרד האוצר, ליצור בלימת ביקושים (על ידי העלאת מס רכישה לאחוזים גבוהים, העמסת מס שבח ודחיסת זמנים) למען יממשו דירות בערוץ מיטיב, שאם לא כן – יאלצו לשלם הרבה יותר מס.

קוני המס החוזרים ונשנים הללו נועדו להביא בעיקר להגדלת הכנסות הממ דינה ממסים, הן מצד המוכרים הממ שלמים מס שבח והן מצד הרוכשים המשלמים מס רכישה. בטח ובטח בימים אלו, בהם המדינה מנסה לכמ סות את ההוצאות הגדולות עקב הממ לחמה. כמו כן, על פי דברי ההסבר, לתיקונים האחרונים שמוצעים מטרה נוספת והיא לבלום את התמריץ לרכימ שה והחזקה של דירות מגורים להשקמ עה בישראל, ובמקביל לעודד מכירה בטווח הקרוב של דירות מגורים שנמ , תוך הגדלת היצע 2014 רכשו לפני הדירות והורדת מחירים. עם זאת, יודגש, כי מעולם לא בחנו

התרגלנו שמידי שנה בחוק מימ סוי מקרקעין (שבח ורכישה), תיקונים. 2-3 עוברים 1963 התשכ"ג בשנים האחרונות הממוצע השתבש לאור מערכות הבחירות הרבות, שעמ צרו את הקצב הזה. כפיצוי על כך, בחוק ההסדרים האחרון הוכנסו תימ קונים רבים, בעיקרם נוגעים להתחדמ שות עירונית. תיקוני המס המוצעים להערות, מומ צעים כתיקונים בחוק מיסוי מקרקמ 1963 עין (שבח ורכישה), התשכ"ג- (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), בניסיון, לפי דברי ההסבר, לתת מענה לאתמ גרי השעה עימם מתמודד שוק הדיור בעת הנוכחית. אם תהיתם לרגע, תימ

אלו הם התיקונים המוצעים:

freepik : צילום

/ 14 /

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker