הבמה המרכזית של הנדל"ן 16.02.24

16.2.24

נדל"ן מדיה

אחד הנושאים הכי כואבים בהיבט הבירוקרטי הוא הזמן הנדרש לאשר תכנית התחדשות עירונית (תב”ע) והוצאת היתר בנייה בפרויקטים של התחדשות עירונית. נכון להיום, אישור תכנית פינוי בינוי והוצאת היתר בנייה יכול להגיע למשך זמן כמעט בלתי שנים ואף מעבר לכך. 7 נתפס של כ מה שיכול, בחישוב מהיר, להפוך פרויקט עם לוח זמנים ממוצע לחלומ שנים של המתנה לאישור 7 טין לכ- 3 תכנית והוצאת היתר בנייה, ועוד כ שנים של הריסה ובנייה עד שבעלי הדירות זוכים להגנה הכל כך בסיסית להם הם ראויים. אם בעבר החשש בשוק ובענף בנומ גע לעיכובים הבירוקרטים של הוצאת היתרי בנייה היה עלייה של מחירי הנדל”ן, הגיעה השבת השחורה של ע � והמלחמה הקשה שבאה ב 7.10 ה קבותיה, הכוללת מספר בלתי נתפס של טילים שנורו ונורים לכל עבר מדימ נת ישראל, והוכיחה כי לעיכובים הממ טרידים בקבלת היתרי הבנייה ישנם מחירים שיכולים לעלות בחיי אדם, והם הרבה יותר משמעותיים מאשר כל היבט כלכלי כזה או אחר. מה ניתן לעשות כדי ליעל ולקצר את התהליכים? ראשית, חשוב לייצר ברמה המדינית בהירות ושקיפות בתומ כניות בניין-עיר בישראל. כיום, הממ ציאות היא שבכל רשות חלות מספר תוכניות והמדיניות העירונית משתנה חדשות לבקרים, ולעיתים הן אף סומ תרות זו את זו, מה שהופך את הפעמ נוח בדרך לאישור תכנית פינוי בינוי והוצאת היתר למסובך מאוד; לאחר מכן, יש לטפל בחוסר של כח אדם מדובר בצוואר בקבוק שהגיע הזמן לשחררו

פגיעת רקטה בשדרות. צילום: קובי גדעון, לע"מ

הגיע הזמן לקצר את הבירוקרטיה ולייעל את תהליכי התכנון אשר יאפשרו לבעלי הדירות חיים טובים ובטוחים יותר ולעוסקים במלאכת הבנייה, לבנות, לחדש ולמגן את ישראל

פרויקט שגם מטיב עם הרשות העימ רונית והצרכים שלה (כגון תכנון של מבנים ציבוריים במסגרת התכנית), ובכך בעצם לענות על צרכי הרשות מה שיסייע בקידום התכנית בקצב מהיר יותר. לסיכום, עלינו להתעורר כבר עכשיו ולהבין כי מספר דירות המגורים שאינן ממוגנות בישראל חסר תקדים. בממ ציאות שבה יש חוסר בקרקעות מופשמ רות לבנייה, פערי מיגון קריטיים ודרימ שה הולכת וגוברת לדיור, להתחדשות העירונית יש תפקיד קריטי בהעלאת כמות מבני המגורים, ומתן מענה לצומ רך במיגון עבור אזרחים רבים בממ דינה. אלו הן בדיוק הסיבות להפקת הלקחים מהמלחמה בתחומי הנדל”ן והמיגון וההתייחסות להתחדשות עימ רונית כתוכנית שתפקידה המרכזי הוא הצלת חיי אדם. לכן, הגיע הזמן לקצר את הבירוקרטיה ולייעל את תהליכי התכנון אשר יאפשרו לבעלי הדירות חיים טובים ובטוחים יותר ולעוסקים במלאכת הבנייה, לבנות, לחדש ולמגן את ישראל.

מקצועי, שתפקידו לבדוק ולאשר את התכניות וההיתרים. לעיתים, כח אדם מקצועי ויעיל בשילוב עם הכנסת מעמ רכות טכנולוגיות חדשניות יכול לחמ סוך חודשים רבים ומעיקים בהמתנה להיתר המיוחל; פער נוסף שעליו צריך לגשר הוא בין הרצון הכלכלי של היזמ מים להוסיף כמה שיותר יחידות דיור לבין הרצון של הרשויות המקומיות לפתח תשתיות, מסחר ותנועה לצד שיקולים אישיים ופוליטיים, שגם הם יוצרים בעיות ועיכובים. מהניסיון שלי, כדי לייעל את התהמ ליך (עד שהממשלה תפעל לקצר את לוחות הזמנים, אם בכלל) יש לפעול בשני שלבים: בשלב הראשון, יש לבמ חור אנשי מקצוע שמכירים את אופי הרשות שבה פועלים ואשר חיים ונומ שמים את המדיניות התכנונית בעיר, ובכך לחסוך זמן בתכנון; בשלב השני, כידוע, יש לא מעט שיקולים שהרשות המקומית לוקחת בחשבון בטרם הממ לצתה לקדם תכנית פינוי בינוי. הסוד הוא להבין ולהכיר את השיקולים הרמ לוונטיים בכל רשות, ולדעת לתכנן

www.kdc-law.co.il

/ 13 /

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker