נדל"ן מדיה | 16.06.23

16.06.23

נדל"ן מדיה

יצאנו לדרך

צומחים מגדלי ציר: // המועצה הארצית דחתה ערר מגדלים 4 נגד התכנית להקמת ב-"מתחם טרה", אותה יזמה החברה המרכזית למשקאות קלים שבשליטת משפחת ורטהיים, לצד נתיבי איילון. דירות 660 התכנית כוללת 65 עד 40 מגדלים בני 4- ב קומות, שישלבו מגורים, מסחר ותעסוקה. אור ירוק להקמת יישוב // חדש לאנשים עם מוגבלויות: לראשונה בישראל, הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים המליצה פה אחד למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לאשר את שינוי תכנית המתאר המחוזית צפון, על מנת לאפשר את הקמת היישוב החדש, "שיבולת", שיוקם בגליל התחתון. יש זוכה במכרז: חברת // שיכון ובינוי זכתה במכרז מיליון שקל להקמת 310 של מתחם מעונות סטודנטים וסגל בקמפוס אדמונד ספרא בגבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים. המתחם 90- חדרי מעונות ו 700 יכלול דירות לסגל; הפרויקט יוקם 25 לתקופה של B.O.T בשיטת שנים. בשורה לצעירים פרויקט מעונות הסטודנטים חדש ברחובות של חברת גרופית יוצא לדרך – עם תחילת בניית שלב א' של התכנית. הפרויקט, שיוקם בסמוך למרכז האקדמי קומות 7 פרס, יכלול בניין בן יחידות דיור, הצפויות 250- ו .2025 להתאכלס בשנת

מתחם טרה. הדמיה: ישר אדריכלים

התחדשנו

צילומים של מיכל גור, מנכ״לית אלמוגים

Evolvemedia : נתניה עולה לגובה. הדמיה

המגמות בשוק

עוזרים לזולת קרדן נדל"ן מאמצת את גדוד בשנים 3 של גולני למשך 12 ובשיתוף עם האגודה למען החייל. האימוץ יכלול תרומה כספית שתסייע למפקדי וחיילי הגדוד, ובמסגרת כך תכלול גם תמיכה וסיוע לחיילים בודדים. במחוז מתרחש בעיקר בערים נוף הגליל ומגדל העמק, לעומת צניחה בעפולה, טבריה וקריית שמונה. סוף עידן המשקיעים? // רכישות המשקיעים בחודש דירות 564- אפריל הסתכמו ב בלבד, מספר המסמן ירידה בהשוואה 60% חדה של לאפריל אשתקד. כשיעור מסך העסקאות, עמד שיעורם .14% על

בגזרת ההתחדשות // העירונית, מסתמנת ירידה בהתחלות בנייה בהתחדשות עירונית בתל אביב, רמת גן וגבעתיים. מנגד, זינוק בהתחלות הבנייה בבת ים, קרית אונו וחולון. באזור, יבנה, קרית אונו, רמת השרון 70%- וחולון למעלה מ מהתחלות הבנייה הן כתוצאה מהתחדשות עירונית. בונים את הצפון: נתוני // 24% למ"ס מציגים עלייה של בהתחלות הבנייה במחוז הצפון – כאשר החלו 2022 בשנת דירות חדשות 9,018 להיבנות בשנת 7,274 במחוז, לעומת . הזינוק בהתחלות הבנייה 2021 פרויקטים מניבים מבנה נדל"ן מתקדמת לקראת הקמת מגה פרויקט בציר יגאל אלון. הועדה המקומית תל אביב אישרה למתן תוקף מגדלים 3- יח"ד ב 400 הקמת קומות כל אחד וכ- 47 בני אלף מ"ר שטחי מסחר 125 ותעסוקה בפרויקט המיטב שלב ב’. שווי הפרויקט נאמד מיליון שקל. 690- בכ

מתחם הרא"ה-לוחמי סיני, ר"ג. צילום: מגדלור מדיה

קיצור נוסף בהליך הוצאת ההיתר // בפרויקטים של התחדשות עירונית: רשות מקרקעי ישראל אישרה פטור מדמי היתר גם בפרויקטים לפי סעיף . משמעות ההחלטה היא 38 לתמ"א 23 קיצור בהליך הוצאת ההיתר עבור פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. בתחומן של 38 הארכת תוקף תמ"א כלל הרשויות המקומיות המקדמות כיום תכנית עירונית מחליפה לתמ"א , תוך הארכת חלון הזמנים העומד 38 לרשותן לצורך הגשת תכניות אלה עד . רשות מקומית שתגיש 2024 פברואר תכנית מחליפה עד לתאריך הנ"ל, בתחומה עד 38 יוארך תוקף תמ"א .2026 מאי התחדשות ענק בנתניה: חברת // אאורה תקים רובע אורבני בלב נתניה, לאחר שקיבלה את אישור הועדה המקומית בעיר להפקדת התכנית. דירות 1,558 במסגרת הפרויקט יוקמו אלף מ"ר למסחר ותעסוקה, 11 , חדשות מבני ציבור הכוללים קרית חינוך, שטח ציבורי פתוח עם פארק ירוק בשטח 3- דונם ועוד. צפי הכנסות: כ 4.5 של מיליארד שקל, לא כולל מע"מ. מתחם חדש ברחוב הרא"ה ברמת // גן: חברת מצלאוי תבנה פרויקט פינוי במתחם לוחמי סיני ברמת גן, הכולל 3 בניינים בני 3- דירות ב 28 פינוי של דירות חדשות 78 קומות, ובנייה של קומות. 13- ו 8 בשני בניינים בני : המועצה 38 מאריכים תמ"א // הארצית לתכנון ובנייה אישרה

מעונות גבעת רם. הדמיה: שוורץ-בסנוסוף אדריכלים

מימין: איילת שקד - ס.יו"ר קרדן נדל"ן, עמוס דבוש - מנכל קרד"ן נדל"ן, ,12 סא"ל עומר סולימאן - מג"ד אייל אוהב ציון - מנכ"ל אלהר צילום: קרדן נדל"ן

צילום: משרד דני קייזר אדריכלים

הדמיה: עדי בואנו

/ 3 /

Made with FlippingBook Ebook Creator