יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

בלבד בגודל עשרה מ"ר. המיטות המצורפות נחו זו לצד זו בתוך החדר, בלא מטבח או שירותים ואף בלי סלון. מעט יותר משנה וחצי גרו במגורים זמניים אלו, עד שעלו לגור .1955 בינואר 31 בדירת שיכון ב־ המילה "מעברה" היא מלשון מעבר זמני, עד שתימצא האפשרות להתגורר בדירות קבע. בתקופות העלייה נוצר הצורך 1952 – 1950 ההמונית הגדולה של השנים לשכן את כמויות העולים הגדולות שהגיעו אז לארץ, אולם המדינה לא הייתה מוכנה לשכן כרבע מיליון עולים חדשים במקום אחד. בעקבות כמות העולים ההולכת וגדלה, הקימו בכל רחבי הארץ מעברות - פתרון זמני. רובן נבנו במהירות מחומרים קלים, שבהם השתמשו כדי להקים את האוהלים ולהרכיב את הצריפים. את מרבית המעברות הקימו ליד הרים, בשכנות לקיבוצים או בסמוך למושבים שהוקמו בעת ההיא של הקמת המדינה. אף מעברת "הר-טוב" הייתה מוקפת מושבים, שנקראו מושבי מטה יהודה. כשם שהקימו במהירות את המעברות, ככה אף דאגו להקים בזריזות תשתיות מאולתרות. ברזיות המים שבחוץ למשל היו באיכות ירודה מאוד, עד שנזקקו העולים להרתיח את המים פעמים רבות-כדי לא לחלות.

מעברת "הר-טוב" (בית שמש) ביוני 9 משפחתו של אשר הגיעה למעברת" הר-טוב" ב- (כיום מעברה זו היא העיר בית שמש). לפי אישור 1953 .133 נשלחה המשפחה לצריף פחון מס 34800 מס' לעולים נאמר בעצם: "כאן ירושלים עיר הקודש" (רובם היו בעלי אמונה תמימים). צריך להבין שהמקום (מעברת "הר טוב") היה למעשה למרגלות הר, ומסביב הכול היה שומם - רק הרים, סלעים ועפר. הצריפים שבמעברה היו מרוכזים שורות-שורות במקום אחד. הצפיפות הייתה נוראית אפילו בעודם במשאיות בדרך, והיא גרמה עייפות והתשה נפשית לכל אחד מהעולים, אך התמימות חיזקה את כולם נוסף על המחשבה המעודדת שהנה הם עולים לירושלים.... אולם בפועל הגיעו למעברת "הר-טוב" בית שמש. המשאית פרקה את "סחורתה" דמויות אנוש שיצאו ממנה כעדר צאן. ברדת משפחת חליוה ושאר העולים מהמשאית היו כולם רצוצים, שבורים ועייפים עד מאוד. לאטם החלו להתקבץ סביב שליח הסוכנות, שדאג לפזר אותם ולהפנות כל משפחה אל צריף הפח שהוקצה לה מראש. וכך קיבלה משפחת חליוה צריף משפחתי במעברת "הר-טוב" ששימש מעון זמני להורים אליהו ושמחה ולשלושת ילדיהם: אברהם, והתחילו את 133 אשר ושולמית. הם נכנסו לצריף פחון מס' חייהם במעברה. צריף הפח שקיבלו היה למעשה חדר אחד

כמותם הרבה של העולים הן שהובילו כאמור אל הצורך

לבית שמש 70 צריפים. באדיבות יאיר נעמת, חבר בקבוצת 100

43

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs