יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

עולה. כמו כן, נרשם כל עולה לקופת חולים ולהסתדרות באמצעות חתימתו בלבד, בלי שֶׁיֵּדַע על מה הוא חותם – לא שאלו כלל לדעתם. נוסף על כל זאת נכנסו מבקרים ממבקרים שונים, כולם ממפלגת השלטון, כדי לשאול על מצבם ולבדוק איך הם מסתדרים ומה חסר להם. אמנם הם פתחו פנקס ורשמו הערות, אך לא יצאה מכך כל תועלת. 9 לאחר השהות במחנה העולים "שער העלייה" מה- 1953 ביוני 9 (כ"ד בשבט התשי"ג) עד ה- 1953 בפברואר (כ"ו בסיוון התשי"ג) חולקו העולים לקבוצות-קבוצות ועלו על המשאיות משפחות-משפחות כעדר צאן: ילדים, הורים וזקנים מי לחסד ומי לשבט... מקצתם נסעו במשאיות למעברות, ומקצתם זכו לנסוע במשאיות אחרות לירושלים, לרמלה, לקריית חיים, לתל אביב ועוד כהנה ערים מבוססות ומסודרות. סלקציה מכוונת זו הייתה שרירותית וגזענית. רוב יהודי עדות המזרח נשלחו למעברות, והשאר לעיירות המבוססות. (קישור לרשימות עולים ומעפילים בארכיון המדינה) אשר החזיק בידו את רשימת העולים שהיו כולם על אנייה אחת "נגבה", לצד שמו של כל אחד מהם רשום לאן הוא עתיד להישלח, ואפילו מצוין איזו משפחה תשהה זמנית ב"שער העלייה". הינף יד אדם קבע לבדו את עולמו של כל אחד.

שברוב שעות היממה היה נעול בשמירה קפדנית. קשה להבין תופעה שכזו, איך אפשר שלא ליצור שום קשר עם אף אחד ולא לדעת מה קורה מחוץ למחנה!? רוב העולים וגם הוריו של אשר ישבו מדוכאים באפס מעשה מפני שהמצב גרם מצוקה, חרדה ותסכול. ההסתגלות הייתה קשה מאוד, בייחוד ליהודים שעלו מארצות המזרח. בעיות התקשורת, הבטלה, השעמום וחוסר המעשה כל אלה הטרידו את מנוחתם, אבל מעל הכול דאגו בשל אי הוודאות "לאן יגיעו-האם למעברה, לעיר, למושב או לכפר?" מחד הייתה שמחה בלבם על שעלו לארץ-ישראל, ומאידך כל יום היה קשה ממשנהו. בתהליך המיון עברו בני הזוג חליוה בדיקות רפואיות אישיות כשאר העולים, הם קיבלו "תעודת עולה" והונפקה להם "תעודת זהות". בהגיעם למחנה עצמו קיבלו כולם ציוד ראשוני (שמיכה, סדין וכלי אוכל) ואף ארוחה קלה. למרות שהותה הקצרה לְמַדַי של המשפחה במחנה "שער העלייה" (ארבעה חודשים), הייתה השהות במקום זה קשה ביותר. לעומתם היו גם כאלו שנשלחו כבר אחרי ימים אחדים ברכב מיוחד ליישובים ולערים מבוססות.

בסופו של דבר יצאו כולם מהמחנה, כשלכל אחד מסמכים המעידים שהוא עתה "אזרח ישראל" – תעודת זהות ותעודת

רישום עולים להסתדרות בלשכת המס במעברת שער העלייה-ויקיפדיה

42

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs