יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

ציור שריפת בית המקדש (ויקיפדיה)

תשעה באב בעיר הולדתי במרוקו מאת: סם בן-שטרית*

לפני כך וכך אלפי שנים, נחרב בית מקדשנו, ירושלים עלתה באש, אנשיה נשחטו והוגלינו מארצנו". בסיום דבריו, הוא קורע את חולצתו ופורץ בבכי מר. בעקבותיו, כלל היהודים פורצים בבכי קורע-לב על חורבן הבית כאילו קרה אך אתמול, וביחד מתחילים לקרוא את הקינה: "איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם-היתה, כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות".

ך נהגו בעיירה תלשינת שבמחוז תפילאלת בתשעה כ באב. מיד, לאחר סעודה מפסקת, כל יהודי העיירה מתכנסים בבית הכנסת, רגליהם יחפות, יושבים על הרצפה ובמרכז הרב של העיירה.

וכך פותח הרב את דבריו: "אחינו בני ישראל שימעו: היום

*סם בן שטרית- מייסד ונשיא "הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו", מורה לתלמוד, לשעבר מייסד ויו"ר תנועת "ביחד" ופעיל חברתי מעפילי הספינה אגוז 22 ישראלי. שימש במספר מקרים כמתווך בין ממשלת ישראל לארמון המלוכה במרוקו, בהם אירוע העלאת עצמות לקבורה בישראל, במסגרת המבצע הסודי "איילת השחר"

16

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs