יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

הטעם לסיבוב הקערה על ראשי המסובים "בבהילו יצאנו ממצרים" במרוקו נהגו להגביה את הקערה ולסובב אותה על ראש כל אחד מבני המשפחה תוך כדי שירת "בבהילו יצאנו ממצרים – לשנה הבאה בירושלים". אחרים נהגו לשיר "בבהילו יצאנו ממצרים – הא לחמא עניא בני חורין", וכל אחד ינהג כמנהגו. מספר טעמים למנהג זה: לחבב על המסובים את קריאת ההגדה ואת מצוות ליל הסדר. א. : "ויסב אלוקים את העם", ויסב (שמות יג, יח) ה. זכר לכתוב לשון סיבוב.

ב. לעורר את המסובים והתינוקות לקריאת ההגדה. ג. להרבות אהבה ואחווה בין בני המשפחה והמסובים. : "ועננך עומד עליהם". (במדבר יד, יד) ד. זכר לעמוד הענן, כנאמר

: "ארחץ (תהלים כו, ו) ו. ישנו רמז למנהג זה על-פי הכתוב בתהלים בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'", 'מזבחך' ר"ת: מצה, זרוע, ביצה, חרוסת-חזרת, כרפס - שהם תכולת קערת הסדר.

ד " בס

הגדה

מרוקאית

בכריכה קשה ומפוארת

21

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software