יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מאת: ד"ר ישראל בן דור* כיסופים למרקש

bendoric@gmail.com

*ד"ר ישראל בן דור - היסטוריון, העוסק בכתיבת מחקרים ובעריכת ספרים בתחומי ההיסטוריה של ארץ ישראל ועם ישראל. https://israelbendor.wixsite.com/usefull-history אתרו: מחקרים היסטוריים שימושיים ), שעל פי הקבלה נקשרו לה ציפיות לבוא הגאולה, החלה 1840( על רקע שנת הת"ר עלייה לארץ גם של יהודים מצפון אפריקה, רבים מהם ממרוקו. הם התיישבו בירושלים, בצפת, בטבריה, ביפו, בחיפה ובערים נוספות. גם בני משפחת אלדאודי עלו לארץ והתיישבו בעיר צפת עד תחילת המאה העשרים. הם הלכו 1837 ממרקש בשנת והתרחקו מן החיים במרוקו אך לא שכחו את שורשי משפחתם ונכספו לחשוף אותם ולהתחבר אליהם מחדש. משפחת אלדאודי, שאני אחד מצאצאיה, מיוחסת לזרע דוד המלך ותולדותיה נפרסים ברחו שני בניו של ראש הגולה האחרון 11 על פני אלף השנים האחרונות. במאה ה־ מבגדאד לגרנדה ומצאו מחסה בחצרו של ר' יהוסף הנגיד, בנו של שמואל הנגיד. בשנת התרחש הפוגרום הגדול בקהילה היהודית בגרנדה, אחד משני הבנים נהרג והאחר 1066 ברח צפונה לסרגוסה ומשם הגיעו צאצאיו לליאון. הפייטן ר' חייא אלדאודי, שנפטר , בגירוש מספרד, 1492 , נחשב לאבי המשפחה. בשנת 1154 בליאון בספרד בשנת הרחיקו בני המשפחה עד למרקש במרוקו והתיישבו בעיר עם המגורשים.

22

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software