הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

סמכות תורנית מלאת רוך וענוה, והכול סרו למשמעתו, ודבריו היו לכול כדברי אורים ותומים.

), ומקום 1935 ר' רפאל אנקאווה נפטר בשנת התרצ"ה ( מנוחתו בבית העלמין בסלה הסמוכה לרבאט. נ"צ של ר' רפאל שימש מקום עליה לרגל ליהודי מרוקו, שבאו בהמוניהם להשתטח על קברו, להעתיר (לבקש) לרפואתם, לפרנסתם ולישועתם מאת ה' יתברך. צדיקים וחכמים נוספים שנטמנו ברבאט וסלה: ר' אברהם אנקאווא (סלה), ר' משה אמסלם (סלה), ר' יצחק קוריאט (סלה) ור' משה פראנס (סלה). ר' משה בן עטאר (האבא של ר' רפאל) ור' חיים בן עטאר (הסבא של אור החיים). ר' שלום איזאווי (רבאט), ר' אליעזר דאבילה (בן אחותו של ר' חיים בן עטאר) נטמן ברבאט.. ר' אברהם בירדוגו (רבאט) ור' רפאל ביבאס (רבאט). ביקרנו במרוקו משלחת של מדריכים 2021 בחודש אפריל ובפעם הראשונה פקדתי את הציונים של ר' משה ור' חיים בן עטאר שהם האבא והסבא של ר' חיים בן עטאר (אור החיים) שנתגלו פה בבית העלמין של סלה... ר' יהודה בן עטאר: בית העלמין היהודי של פאס הוא מן החשובים ביותר בעולם בכלל, ובמרוקו בפרט... נטמנו כאן אישים וחכמים חשובים מאוד, ובהם, ר' וידאל הצרפתי שהוא נצר למשפחת רש"י, ר' מאיר ישראל, ר' שלמה אבן דנאן, ר' ידידיה מונסנגו ועוד ועוד ועוד...

ר' רפאל אנקאווה זצוק"ל

לא נהנה מציבור, אלא אך ורק מיגיע כפיו". מספרים שלפרנסתו הוא עבד בתפירה של כפתנים וג'לבות איכותיים העשויים מחוטי סקאלי (זהב). וכן "שהמשרתת שלו ראתה את אליהו הנביא" – היא סיפרה שבאחת הפעמים שעלתה, כמנהגה, להביא את הטס עם הבראד והתה לעליית הגג של הצדיק היא ראתה שהוא לבד! אלא עם עוד יהודי הלבוש ג'לבה (לבוש גברי מרוקאי מסורתי) ועטור זקן עם פנים בהירים וקורנים אור. בבוקר כשאספה את הכלים הוא כבר לא היה. וגם שהוא "נפל לגוב של אריות, ונשאר שם לילה ויום ולא הזיקוהו כלל".

נפשם של החכמים כולם בטוב תלין וזרעם יירש ארץ. אמן ואמן

בהם גם ר' יהודה בן עטאר, המכונה, ר' לכביר (הרב הגדול). על המצבה שלו נכתבו משפטים מדהימים, כמו, "מעולם

(מהספר "פואמות הלב") וה זצוק"ל ָ ו ָ ק ְ נ ַ ל א ֵ א ָ פ ְ י ר ִ בּ ַ ר כל הזכויות שמורות למחברת © מאת: מלכה בן שטרית-אבוקרט

לוֹם, ׁ ָ שּ ַ יו ה ָ ל ָ וה, ע ָ ו ָ ק ְ נ ַ ל א ֵ א ָ פ ְ י ר ִּ ב ַ ר לוֹם. ֲ ח ַ י בּ ַ ל ֵ ה א ָ ל ְ ג ִ נ ְ א ו ָ בּ ה? ֶ ם ז ׁ ֵ ש ְּ ב ב ַ שׁ ר ֵ ם י ִ א ַ ה סּוּס. ִ ה ְּ י ב ִּ מ ִ ת א ֶ י א ִּ ת ְ ל ַ א ׁ ָ ש , ָ יה ֶ עוֹת ְּ ב ְ צ ֶ ה א ָ ק ְ שּׁ ִ ם" (עליו השלום), נ ָ ל ְ י שׁ ִ ל ְ ח, "ע ַ ט ֶּ ב סּוּס. ִּ ה ב ָ נ ְ ת ָ י נ ַ קוֹת ֵ פ ְ ס ִ ל

ה, ָ יא ִ ל ְ י פּ ִ את ֵ ל ְ מ ִ נ ְ אוֹד ו ְ י מ ִּ ת ְ שׁ ַ גּ ַ ר ְ ת ִ ה ה. ָ א ְ ר ִ י ְּ י ב ִּ ת ְ ר ַ ר ְ מ ַ ט ְ צ ִ י? ה ִ ית ִ כ ָ ה ז ֶ מּ ַ בּ רוֹ, ְ ב ִ יּוּן ק ִ צ ְ נוּ ל ֵ כּ ְ ר ַ ד ְּ רוֹקוֹ, ב ָ מ ְ יּוּל ל ִ ט ְּ ב רוֹ ְ ב ִ י שׂ ִּ ת ְ ע ַ ד ָ לֹּא י ׁ ֶ לוֹם, ש ֲ ח ַ י ה ִּ ת ְ ר ַ פּ ִ ס

להזמנת הספר 052-4787359

51

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator