הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ביקור במוזיאון הנציגות האמריקאי

מוזיאון הנציגות האמריקנית בטנג'ר

מדריך וסוכן נסיעות למרוקו מאת אחמד שריקי

052-3701807 : טל chrigui1966@gmail.com

כל הזכויות שמורות למחבר ©

ית הנציגות האמריקאית ממוקמת בעיר העתיקה ב טנג'ר שבצפון מערב מרוקו, היא מילאה תפקיד חשוב כשהיא מסמלת את היחסים התרבותיים והדיפלומטיים בין ארצות הברית לבין ממלכת מרוקו, יש לציין שזהו הנכס

הוועדה "המכון לחקירות מרוקאיות אמריקאיות בטנג'ר", מרכז תרבות, מוזיאון וספרייה והמחקר הלימודי בשפה הערבית. האתר נרשם במקומות ההיסטוריים הלאומיים של , האתר סווג כציון היסטורי 8\1\1981 ארה"ב, מה: , כמו כן מהווה ציון דרך היסטורי 17\12\1987 לאומי ב ולאומי לכל שר חוץ אמריקאי. הבניין , נתרם על ידי הסולטאן סולימאן לאמריקנים , עדות תקפה ,להתגלמות אמנת הידידות 1821 בשנת . תחילתו 1786 מרוקאית-אמריקאית שנחתמה בשנת שימש למושב הקונסוליה והנציגות האמריקאית במשך שנה, וזו התקופה הארוכה ביותר שכל בניין בחו"ל 140 נשאר מקום מושבו של הדיפלומט האמריקני. הנציגות הייתה מקום מגוריהם של סוכני המודיעין האמריקניים בתקופת מלחמת העולם השנייה. בית הנציגות השתנה במהלך מאות השנים. הבניין נהרס

הראשון שנרכש מחוץ לארה"ב בבעלות ממשלת ארה"ב. חשוב לציין שמרוקו היא המדינה הראשונה ש ה כ י ר ה בעצמאות ארה"ב, כיום מתנהלים מחקרים בתוך המוזיאון שמה הרשמי של

צירות ארצות הברית

48

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator