הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מספרי המעשיות מעשיות שעברו מאב לבן

המעשיות בקרב יהדות מרוקו, היו מאוד נפוצות. בדרך כלל, הם סייעו למספר לעודד בנושאי אמונה או להטיף מוסר נסתר, כך שהשומע מבין בדרך עקיפה את הרמז ואינו מתבייש, כך, העברת המסר החינוכי נקלט יותר מאשר כל הסבר או הטפת מוסר. ולכן, החכמים השתמשו במעשיות בדרך כלל, כדי ללמד את הילדים דרך ארץ, נימוסים וחכמת חיים- דרך למידה מנסיון האחר. בקרב יהדות מרוקו הדיבור הישיר לא היה נהוג, ולכן השתמשו בדיבור עקיף - כשרצו להעביר מסר - דיברו ברמזים (ניתן לראות זאת גם בפתגמים הרבים והמגוונים, אשר הרבו להשתמש בהם). המשותף לכל המעשיות - מוסר השכל, לפחות אחד ואף יותר בכל מעשיה. חלק מהמעשיות הינן פרי דמיון. מעשיות אלו אינן תלויות מקום וזמן, הן מספרות בכלליות והדמויות קמות לתחייה על פי דמיונו הפרוע של השומע. המעשייה עברה מדור לדור בעל פה, וכך קרה שסיפור מסויים יסופר באופן שונה מעיר לעיר.

וחלקן האחר הינן מעשיות ומדרשים לצורך העברת המסורת- כגון מעשיות מהתלמוד, מדרשים על התנ"ך ועוד...

38

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator