הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

על קצה המזלג הזקנה לפי התנ"ך והמיתולוגיה

המקומות בהם נרשם הגידול הנמוך ביותר הם : קזבלנקה, פס, מקנס וראבט הערים הגדולות, הערים האימפריאליות. 59 עד 15 % הם בגילאים 63 הרכב האוכלוסייה כיום הוא ש כ , נתון זה מצביע על כך ששני שליש 1971 % בשנת 47 לעומת האוכלוסייה נמצא בגיל העבודה, המחסור במקומות עבודה %, חשוב לציין 10 הביאה את המשק לשיעור הבטלה של כ %. במקביל מתעוררת 22 שבקרב הצעירים אחוז האבטלה הוא % מהאוכלוסייה 8.1 בעיה חריפה של הגיל השלישי, כיום יש כ היו כמיליון אנשים מעל 1960 . לפי הלשכה בשנת 60 מעל גיל מיליון. 5 היו 2030 ואילו בשנת 60 גיל גידול מספר האנשים המבוגרים אינו אחיד היות ובשנים האחרונות חל שיפור ניכר בשרותי הבריאות, שינוי ומודעות לתזונה בריאה יותר כל אלו גרמו לגידול מהיר יותר. 73 חשוב לציין שתוחלת החיים במרוקו כיום עומדת על % 62 גידול של 1960 בשנת 47 ) לעומת 84.6 (בישראל בממוצע לאורך כל השנים. גידול זה הוא תוצאה של כמה גורמים שחברו יחד, רפואה זמינה ומתקדמת, תנאי מחייה ומגורים נוחים ובטוחים יותר ומודעות לפעילות גופנית. גורמים אלו הביאו לירידה משמעותית של תמותה בכל שכבות הגיל ובמיוחד בקרב המבוגרים. הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים יצרו בעיה קיומית למערכת הפנסיה של המגזר הציבורי והפרטי שגם כך סובלת מקשיים לאורך שנים, תופעה שמוכרת גם במדינות המערב. בפני הכלכלה המרוקאית עומדות שתי בעיות קשות האחת ליצור מקומות עבודה לצעירים באופן דחוף והשנייה לעשות רפורמה במערכת הפנסיה. מצב אוכלוסיית הגיל השלישי ילך ויחמיר וזאת בגלל כמה סיבות, % כמו 21 תרד לרמה של 15 ראשית מספר הילדים מתחת לגיל ירדו גם הם לרמה של 59 - 15 כך מספר האנשים שבין הגילאים % מכלל האוכלוסייה. 17 % ואילו הגיל השלישי יעלה ל 63 שעות. 5 במערב מעריכים שתוחלת החיים שלנו גדלה כל יום ב לסיכום בעיית הגיל השלישי הינה חוליה נוספת בשרשרת הבעיות הכלכליות והחברתיות שבפניהם ניצב המלך. למרות המורכבות שניצבת לפניו, לעשות שינויים מרחיקי לכת בחברה מסורתית מוסלמית דתית, רואה המלך ברפורמות אלו דרך להיטיב ולקדם את העם והחברה המרוקאית.

כשדוד ברח מפני אבשלום הוא חיבר את המזמור שבו י" ִ נ ֵ ב ְ ז ַ ע ַ ל תּ ַ י א ִ ח ֹ לוֹת כּ ְ כ ִ ה כּ ָ נ ְ ק ִ ת ז ֵ ע ְ י ל ִ נ ֵ יכ ִ ל ְ שׁ ַ ל תּ ַ נאמר: "א (תהלים עא,ט). ניתן לעבוד את הקב"ה באופן מלא גם כשהכוחות הגופניים חלשים ביותר. עם זאת, בקשתו של דוד, היא שה' שיחזק גם את כוחותיו הגופניים כדי שיוכל להמשיך במעשיו, ולא יזדקק לאחרים שיטפלו בו, ובכך יקדש שם שמים. בתנ"ך ובדברי חז"ל מוזכרת הזיקנה פעמים רבות כנקודת שיא בהתפתחותו של האדם - הזקן הוא אדם מכובד וחכם, הוא המנהיג בעל הידע והסמכות. יחד עם זאת, הזקנים מופיעים לעתים גם כחלשים וחסרי יכולת ומשום כך מתפללים לקב"ה שלא יעזוב אותם – רבי דוד ובנו רבי הלל אלטשולר, פירשו: "לעת זקנה - לבל יאמרו כל מה שנתחזקתי לשעבר היה בכוח ידי ולא ה' פעל כל זאת ולזה לא נשאר בחזקי בעת הזקנה כי תש כחי" (מצודת דוד עא, ט). "ריבונו של עולם: לא למעני אני מבקש שתמשיך לתת לי כוחות ולהצליח את דרכי, הקב"ה, למענך אני מבקש זאת בכדי להמשיך לקדש את שמך ושלא חס ושלום יתחלל שמך מתוך שיאמרו שכל גבורותי ומעשי באו מכוחי הטבעי, ועכשיו מכיוון שזקנתי ונחלשתי אין ביכולתי לעשות את שעשיתי עד כה." (וזו אכן גם התפילה של כל אחד ואחת מאיתנו) במיתולוגיה היוונית מסופר על "סיביל" הכוהנת הגדולה במקדשו של האל אפולו, אשר הייתה יפה וצעירה וידעה לנבא נבואות לשביעות רצונם של האלים והאנשים. היא ביקשה מאפולו שמניין שנות חייה יהיה כגרגירי החול אשר על הקרקע. חשב האל ולבסוף הסכים לבקשתה ו"סיביל" קיבלה את מבוקשה במתנה. לאחר שנים רבות חזר אליה האל אפולו ומצא את "סיביל" זקנה, מקומטת, מכוערת עד אימה, כמעט לא אנושית, והיא בקושי הצליחה לעמוד על רגליה. על שנה אני כבר 700 שאלתו לשלומה השיבה "סיביל": " חייה וראה כיצד אני נראית. כוחותיי אזלו, אהובי שוכני שאול הם. בבקשתי אליך החסרתי את החשוב מכל: שנה לחיות ואיני 300 לבקש גם נעורי נצח. נותרו לי עוד יודעת כיצד אצליח לעבור אותן עד סופן". ) : מסתבר שצריך להיזהר בבקשות

37

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator