הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מיליון תושבים. מספר 33 במרוקו חיים כיום למעלה מ- 3,550 , שבהם מתגוררים 50 בתי דיור מוגן עומד על זכאים בלבד. מספר האנשים שמקבלים כיום פתרון בבתי אבות הינו מזערי ואינו עונה כלל לצרכים של החברה. בעיר כמו קזבלנקה לדוגמא, שבה מתגוררים מיליון תושבים יש שני "בתי דיור מוגן" בהם 6 כ- אנשים. בחברה במרוקאית של היום 45 מתגוררים אין עדיין את המודעות למגורי הגיל השלישי. מספר האנשים הפונים לרשויות המקומיות לקבלת עזרה קטן מאוד. אלו שמתגוררים ב"דיור מוגן" או אלו שפונים הם אנשים חסרי משפחה תומכת. מזלם של המבוגרים שהאחווה המשפחתית והתמיכה במבוגרים הם עדיין ערך עליון בתרבות המרוקאית. רק לעיתים נדירות נראה זקנים נטושים ללא מחסה. גם בעיני הדור של היום, הכנסת הורים לבתי זקנים מבטא חולשה, נטישה, ורצון להפטר מהזקנים ומבעיותיהם. הוצאתו של אב המשפחה מהמסגרת המשפחתית והעברתו לידיים זרות, מתקבלת כפגיעה בכבוד המשפחה. בושה מצד שאר בני המשפחה. יתכן ותמונה זו הייתה שונה אילו לא היה ל"דיור מוגן" דימוי כה שלילי וניהולם ואחזקתם היה טוב יותר. ניתן יהיה להגיע לפתרון בעיית בתי "הדיור המוגן" רק ברגע שהחברה המרוקאית תשנה את גישתה והתייחסותה למושג זה. הממשלה הנוכחית שמתמודדת עם עוד בעיות חברתיות, טוענת שלא ניתן לסמוך רק על פתרון ותמיכה סוציאלית ממשלתית. יש למצוא פתרונות נוספים על מנת לאפשר למבוגרים לחיות בכבוד. רמז נוסף על כך שהנטל העיקרי ימשיך ליפול על המשפחה. בכנס 6 שהתקיים לאחרונה במראקש אמר המלך מוחמד ה

שיש לקשור את הפתרונות המסורתיים עם החוקים הסוציאליים החדשים ובדרך זו לפתור את בעיית הזקנים. גם כאן המסר הוא ברור, רוב הנטל הכספי צריך להמשיך וליפול על המשפחה ולא על תקציבי הממשלה והחברה. יחד עם זאת השר לענייני משפחה ואחווה פועל נמרצות למען הגדלת תקציב משרדו ובכך לאפשר תוספת בתי אבות ומתן עזרה לזקנים הנזקקים. כמו כן פועלת הממשלה הנוכחית לשינוי הרפורמה בנושא קצבת זקנה, להקמת בתי חולים גריאטריים ולהכניס לסל הבריאות חיסונים בסיסיים על מנת לאפשר למבוגרים להזדקן בבריאות טובה ובכבוד. למרות כול הרפורמות שרוצה הממשל הנוכחי לעשות יש עדין מגמה שהמשפחה תמשיך להיות עמוד התווך בטיפול בזקנים. "צריך לבחון את האפשרות להגשת עזרה ממשלתית לזקנים בתוך המסגרת המשפחתית ולא במסגרת אחרת" מדברי שר הבריאות. יחד עם זאת יש תמיכה להקים ולבנות מועדונים ומגורי יום כפתרון משלים ובכך להקל על המשפחות שכאמור עוברות שינוי בצורת החיים. מעט נתוני רקע % 10 כ- HCP לפי מקורות מוסמכים במרוקו- שנה תוחלת החיים בשנת 60 מהאוכלוסייה הם בגיל שנים. התפתחות זן מעמידה 76.01 מגיעה לגיל 2019 בפני השלטונות המרוקאים אתגרים גדולים. המשק נאבק באבטלה גבוה כתוצאה מכך מספר האנשים הזכאים לפנסיה קטן. במרוקו רק האנשים שעבדו וקיבלו תלוש שכר והפרישו לפנסיה זכאים לקצבה חודשית. על פי הלשכה המרכזית מספר התושבים של מרוקו הוא %. הרכב 1.06 מיליון גידול שנתי של 35 ) כ 2019 כיום ( זאת לעומת 15 % הם מתחת לגיל 27 האוכלוסייה הוא

. שוני זה מצביע 1971 % בשנת 46 על ירידה חדה במספר הנולדים בכל שנה. על פי המכון צוין שבשנת ילדים ואילו 3.3 לכל אישה היו 1994 , ירדה 2.2 זה ירד ל 2015 בשנת % . בערים בגדולות הירידה 34 של ילדים לכל אישה, מה 1.2 הגיע ל שנחשב כבר לגידול שלילי, לשם מס הילדים 2020 השווה בישראל .3.03 לכל אישה עומד על

36

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator