הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

דני הירשטיין מאת: hirschstein.dan@gmail.com 052-2202050 מדריך מומחה למרוקו הגיל השלישי במרוקו כל הזכויות שמורות למחבר ©

המשפחתי להמשך ולתת גם בעתיד את אותה התמיכה.

מסגרת הרפורמות החברתיות והסוציאליות ב יש גם תוכניות לטיפול 6 שמתכנן המלך מוחמד ה- באוכלוסייה המבוגרת, אוכלוסיית הגיל השלישי. מנתונים של הלשכה לסטטיסטיקה של מרוקו עולים הנתונים הבאים : . 60 % מהאוכלוסייה תעבור את גיל ה 16 שנה 20 * בעוד % האוכלוסייה המבוגרת מקבלת קצבת פנסיה חודשית. 16 * רק % מהאוכלוסייה המבוגרת אין ביטוח רפואי. 87 * ל % מהאוכלוסייה נתמכת על ידי קרובי משפחה. 77 * כ מנתוניםאלו מצטיירתתמונהעגומה וקודרתשלהאוכלוסייה המבוגרת במרוקו שלא זכתה עד לימים אלו לטיפול ממשלתי. רוב האוכלוסייה המבוגרת קיבלה ומקבלת עד עצם היום הזה אך ורק תמיכה מקרב המשפחה הקרובה. רק האנשים שעבדו במקומות עבודה מסודרים שבהם הפרישו לקופות גמל זוכים לקצבה חודשית שגם היא איננה מספקת ואינה מאפשרת להזדקן בכבוד. כאמור % בלבד. 16 אוכלוסייה זו מהווה מרוקו עוברת בשנים האחרונות תהליך של שיפור איכות החיים ואיתה גם תוחלת החיים. על פי נתונים שנה 47 הגיל הממוצע היה 1960 ממשלתיים, בשנת שנה. על פי הערכה, 60 הוא כבר מעל 2009 בשנת מיליון אנשים 6 יחיו במרוקו למעלה מ 2030 בשנת . זה כפול ממספר האנשים כיום. 60 מבוגרים מעל גיל זו השנה הראשונה שבה דיברו בגלוי על הגיל 2009 השלישי, על הבעיות של גיל זה, ועל המחויבות של המדינה והאוכלוסייה כולה לשכבת גיל זו. % החיים מתחת לקו העוני. 14 * % חיים בבדידות. 63 * יותר מ % מהזקנים סובלים ממחלות כרוניות. 60 *

חלק גדול מהאוכלוסייה המרוקאית עובר בהדרגה להתגורר בעיירות וערים גדולות. שם התנאים הכלכליים שונים : יחידת הדיור קטנה יותר, הוצאות המחייה גבוהות ושני בני הזוג נאלצים לצאת לעבודה. לא עוד יחידות דיור גדולות כמו באזורים החקלאיים, אישה שעובדת בבית והוצאות מחייה נמוכות. שינוי זה מעמיד בסימן שאלה וספק גדול את היכולת של המשפחה להמשיך ולתמוך בהורים המזדקנים. המחשבה על המעבר לבתי אבות או כפי שזה מכונה במערב "דיור מוגן" זר לחלוטין לאוכלוסייה המרוקאית. חסן השני, בהתייחסו לסוגיה זו, אמרבאחדמנאומיו: משפט "ביום שבו יפרחו בתי אבות, מרוקו תעלם". זה מבטא בעוצמה רבה את החשש מפרוק האחווה והתא המשפחתי, שהוא אחד מאבני היסוד של החברה המרוקאים אומרים "אם . SOLIDARITE המרוקאית תשלח את ההורים שלך לבית אבות כך גם ינהגו בך הילדים שלך". המונח בית זקנים לא קיים במרוקו, את מקומו מחליף המונח דיור מוגן (בית אבות), מושג שמבטא יחס שלילי. בתים אלו מנוהלים כיום על ידי גורמים ממשלתיים. הזקנים עצמם זוכים אומנם ליחס טוב, זאת במסגרת התקציב שעומד לרשות אותו גוף המנהל את בית הזקנים.

השינוי במבנה התא המשפחתי שעוברת כיום החברה המרוקאית, מטיל ספק על יכולתו של התא

צוות ערוץ "החיים הטובים" © : קרדיט תמונה

35

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator