הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

שוב עזבתי את מרוקו עם טעם של עוד. שוב חזרתי ארצה בהרגשה שמסעי תם ולא נשלם ובידיעה ברורה חזרתי 1988 שאני עוד אחזור למרוקו. ואכן, משנת מּוּר ֶ ז ַ בביקורי בא 2005 למרוקו מספר פעמים. בשנת ר, ֶ שׁ ֵ י והצלחתי לשכנעו, תמורת תּ ִ אל ָ 'יל ִ ביקרתי את ז לצלם שטר שכירות עבור שני חדרים מתוך ששת החדרים של ביתנו (ארבעת החדרים הנוספים הושכרו לערבי מקומי, שלא הצלחתי לאתרו). לגבי המסמכים הנלווים לשטר שכירות, ואודות זהות השוכר ששכר את ארבעת החדרים הנוספים, לצערי י שהיה חברו של אבי, מילא פיו מים, דבר המחזק ִ אל ָ 'יל ִ ז את הגרסה שהבית מעולם לא נמכר כפי שקרה לעולים רבים שהותירו רכושם במרוקו. לסיכום, טוב נעשה אנו, השגרירים הישראלים שיוצאים לביקור במרוקו, אם נרים תרומה צנועה לטובת המקומיים שעושים עבודת קודש בשמירה על האתרים היהודיים באם זה בתי כנסת, בתי עלמין, קברי צדיקים וכל דבר שיש לו קשר למורשת היהודית למען הדורות הבאים.

שטר השכירות לדירתו של אבי

30

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator