הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

דבר העורכת כתב העת הדיגיטלי יהדות מרוקו: מורשת, הגות ואמנות

"אם אתה רואה אדם בלי חיוך תן לו אחד משלך...

(דולי פרטון)

אמרו חז"ל "גדול המלבין שיניים לחברו יותר מן המשקהו חלב", ובכך, לימדו אותנו מעלתה הגבוהה של הארת הפנים וקבלת פני האחר בלבביות.

להעניק משלי לאחר.. אפילו כשכל מה שיש לי זה "רק" חיוך - זו נדיבות, והיא עושה את עולמנו יפה יותר.

14 גליון מס' 2021 תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' עריכה גרפיקה ועיצוב אליזבט בראל

כל שכן כאשר אדם מעניק מהידע אותו טרח ללמוד, עליו טרח בדי עמל להעלות על הכתב... ובכל זאת בוחר להעניק מפרי עמלו ללא תמורה ועם חיוך מאיר פנים - זו נדיבות ראויה לציון. וכך עם תורמי המאמרים לכתב העת, בכל פעם מחדש אנו מתפעלים מנדיבותם ומהירתמותם, ללא יוצא מן הכלל, לסייע בידינו להפיץ חינם לכל דורש - ידע אודות מורשתנו המפוארה ולהעלות שוב קרנה של יהדות מרוקו-כקדם. אז בשם הפדרציה העולמית, בשם כל מנויי וקוראי כתב העת ובשמי, תודה ויישר כח גדול לתורמי המאמרים הוותיקים והחדשים-שהצטרפו אלינו. ברוכים תהיו.

יהי רצון שתמיד נוכל להעניק ולשמח. אמן.

כל הזכויות שמורות למפרסמי המאמרים ולפדרציה העולמית © הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו 94222 ירושלים 42 רח' יפו 02:6251221 : פקס 6257377- 02 טל': maroco 26@ netvision . net . il www.fede-maroc.com פייסבוק וביוטיוב חפשו אותנו גם ב:

אליזבט בראל עורכת

באם הנכם עוסקים בנושאים הקשורים ליהדות מרוקו, אנו מזמינים אתכם לתרום כתבות בליווי תמונות, לעורכת fedemaroc 26@ gmail . com אליזבט בראל, לכתובת : בצירוף פרטיכם.

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו אינה אחראית על וודאות התכנים, נכונותם מוטלת על המחברים.

2

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator