הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

פסטיבל יהדות מרוקו בדימונה 39 וכנס מרקש ה- )16.10.19( אמפי אגם דימונה, יום רביעי, י"ז בתשרי תש"פ כתב הערכה ככתבו וכלשוני מסם בן-שטרית: מ ידידנו ראש העיר בני היקר! נ ב - ה נ ו מ י ד ר י ע ה ם ס - ת י מ ל ו ע ה ה י צ ר ד

י

ב

ש

פ

ן

ב

ה

א

י

ש

בטרם נשבח ונהלל את שראו עיני חברי ראשי הפדרציה ואנכי, אתמול ב"פסטיבל יהדות מרוקו", אבקש להתנצל בפניך, שעות 4.30 על שנאלצתי לעזוב אחרי שהות באמפי, וזאת, בשל התחייבות לתת . בהזמנה 17:30 הרצאה בירושלים בשעה , ואנחנו הגענו 11:00 נאמר שהאירוע יתחיל ב- n M o n d i a l e א י ש נ

ר

ט

ט

ו

ן

ר

ת י

S a m

B e

B

a

e

n

n

n

- C

n

o

h

y

é t

m

o

t i

i

B

r i

a

D

t ,

é r

i t

p

t

e

d

r é

o

é

d

s i

F

n

d

e

l a

,

e

r

a i

e

n t

m

d

. ואכן, היה זה פסטיבל מאורגן להפליא. רבבות חוגגים שמחים ועליזים, 15:00 ונשארנו עד 10:30 ב שהגיעו מצפון הארץ, ממרכזה ומדרומה. אנשים התחבקו והעלו זיכרונות מילדות. הרבה מהם לא התראו ביניהם מזה שנים רבות וארוכות. לגבי הח"מ, היה יום בלתי נשכח. פגשתי עשרות מתלמידי ותלמידותי, כמורה בביה"ס "אליאנס" במרקש. המפגש עמהם היה התרגשות גדולה עבורם ועבורי, שנה 65 שנים, כיום הם סבים וסבתות בני 10-11 כי מאז עברו חלפו עשרות שנים. ומי שהיו בני ובנות

ומעלה. על חוויה נהדרת, באנו להודות לך ולברך כל אלה, שעסקו בארגון של

אירוע רב מימדים זה. שלך בידידות ובהוקרה, סם בן שטרית נשיא הפדרציה העולמית

הנשיא ראובן רבלין וראש העיר מתעניינים אישית בתושבי העיר Le président de l'Etat Reouven Rivlin et le maire rencontrent des habitants de la ville

תעודת הוקרה מראש העיר בני ביטון לידידנו ג'קי קדוש-נשיא קהילת יהודי מרקש ויו"ר סניף הפדרציה העולמית במרקש Un diplôme de reconnaissance remis par le maire Benny Bit - ton à notre ami Jacky Kadoch, président de la communauté de Marrakech et de la section de la Fédération à Marrakech.

תמונות מחזור מבתי ספר במרקש אשר לוקטו במשך השנים הוצגו בתערוכה Exposition de photos de promotions scolaires des écoles de Marrakech qui ont été collectées depuis des années

56

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker