הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Brochure annuelle retraçant les é v é nements et activit é s 2020 La Voix de la Fédération Mondiale

בעיגול ד"ר ארמון גיגי עונד העיטור הגבוה של ממלכת מרוקו. מסע הלוויה הממלכתי ברחוב המרכזי של פס (מרוקו) Dans le médaillon : Dr. Armand Guigui portant la plus haute distinction du royaume marocain – L’imposant cortège pendant les funérailles nationales dans les rues principales de Fès

ניסים שם-טוב Nissim Shem-Tov

עינב כהן Einav Cohen

Entre 2004 et 2019, nous avons accordé environ 9.980.000 $ à 4,950 étudiants. Presque tous sont diplômés du 1 er , 2 e ou 3 e cycle.

הנדסת תוכנה Programmation

מנהל עסקים Business

Made with FlippingBook Annual report maker