הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ערב הוקרה לראש העיר הנבחר בפ"ת-עו"ד רמי גרינברג והצדעה למורשת יהדות מרוקו ותרבותה )17.1.19( אולם "אחלה" פ"ת, יום חמישי יא' שבט תשע"ט רגל בחירת ידידנו עו"ד רמי גרינברג לראש העיר פתח תקוה; יו"ר סניף הפדרציה וחבר הועד המנהל ל -פיני אלקיים, יזם ערב חשוב זה,אליו הגיעו כחמישים חברי הפדרציה מפ"ת ומרחבי הארץ. סם בן שטרית: ידידנו עו"ד רמי גרינברג! באנו כאן מרחבי הארץ להצדיע לאישיותך, להשגיך האישיים ולחגוג עמך את בחירתך לראש העיר פתח תקוה-אם המושבות. הוצגו ראשי וחברי נשיאות הפדרציה, ואלה שנים של פעילות פורייה בשיתוף ראשי עיריית פתח 19 של סניף פתח תקוה. פיני אלקיים: השנה מלאו תקוה. יזמנו שורה של אירועים, שעניינם: אחדות העם והנחלת מורשת יהדות מרוקו וערכיה. עו"ד עמי סביר: בטרם אקריא ברכת הרבנית ברוריה, קבל נא מלוא הברכות והאיחולים להצלחתך. בין דבריה אמרה הרבנית: "תמיד ראינו בפתח תקוה כבית שלנו. העיר ידועה בהכנסת האורחים הנאה שלה. אנו משוכנעים, כי בימיך פ"ת תפרח ותשגשג. מותר לי לנבא, כי בעתיד נראה אותך כאחד ממנהיגי ישראל". עו"ד רמי גרינברג: מזה שנים, אני עוקב בהתפעלות אחר פועלו של סניף הפדרציה העולמית בראשות פיני אלקיים. העליתם על נס את תרומתה של יהדות זו ליישוב הארץ ובניינה, הנחלת מורשתה וערכיה לכלל עם ישראל. אמשיך לתמוך במשימותיכם. נשאו דברים: פרופ' אהרן ממן-יו"ר הועדה העליונה ל"קרן מלגות", ד"ר יוסי ונונו-יו"ר הועד המנהל, עו"ד אילנה סקר- חברת הועדה לבחירת שופטים, הרב יוסף מויאל-חבר הועד המנהל וד"ר שמעון אזולאי. עפ"י הצעת מר פיני אלקיים ובהסכמת ראש העיר - בפתח תקוה, 28.4.19 עו"ד רמי גרינברג, חגיגות המימונה המרכזיות תתקיימנה ביום ראשון כ"ג ניסן שתפתחנה ב"רב-שיח" של אנשי רוח על הנושא: "גדולה מלאכה שמכבדת בעליה" (נדרים מט'-עב'). את ה"רב -שיח" יפתח ראש העיר. בתום האירוע: כיבד אותנו בנוכחותו עו"ד איתי שונשיין-לשעבר ס/ ראש העיר וחבר מועצת העירייה, שנשא דברים חמים על פועלה של הפדרציה.

- ר

ר

י -

" ו

ג

ב

ה

ם

י

י

ב

ר

ר

נ י

ע ו

י י

ס

א

ר

ק

ס

ץ

ג

נ

ש

י

ל

ף י

מ

א

י

ה

ה

מ

ע

מ

י נ

ע

ר

פ

ר י

ד

י

"

ש

פ

" ו

ד

פ

ת

" ו

פ

ע

ט

"

י

ע

ת

L '

P

n

a

i n i

a

v

o

a t i

k v

o c

L '

E l

T i

r

a

a v

a t

é

k

k v

a y

d

h

o

A

T i

a '

F é

c a

m i

a

e t

m ,

' h

t

l a

S

R

P

t a

a v

a

e

p r

d e

P e

m i

d

i r

é

u e

,

s i

n

e

G r

c o

i o

d

d e

q

c t

d i

i n

n s

r e

n t

r i

a i

b

s e

e i

e r

j u

d e

l l

m

l a

g

e r

,

איתי שונשיין, פיני אלקיים, רה"ע רמי גרינברג ופרופ' אהרן ממן Itaï Sonshein, Pini Elkayam, le maire Rami Grinberg et Prof. Aharon Maman

סם בן-שטרית מעניק שי לראש העיר רמי גרינברג לצידו פרופ' אהרן ממן Sam Ben-Chétrit remet un cadeau au maire Rami Grinberg. A gauche: Prof. Aharon Maman

55

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker