הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

האסיפה הכללית השנתית של העמותה (ע/ר) הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו )4.4.19( "מגדלי הים התיכון" - ירושלים, כ"ח אדר ב' תשע"ט אסיפה הכללית של הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, נפתחה בדקת דומייה לזכרה של שוש ה בן-הרוש ע"ה, שכיהנה שנים רבות כיו"ר סניף הפדרציה באשדוד ופעלה להגשמת מטרותיה. בין נושאי דברים לזכרה: נשיא הפדרציה-מר סם בן שטרית, גב' שוש גלילי-נשיאת הסניף באשדוד, פרופ' אהרן , עו"ד עמי סביר-היועץ המשפטי ובתה של המנוחה רוית ברזילי. כתבה 2019 ממן-חתן פרס ישראל ב"השבוע באשדוד" מתפרסמת כאן. האסיפה, נפתחה בפיקוח צמוד של היועץ המשפטי -עו"ד עמי . עפ"י הצעת מר פיני אלקיים-חבר הועד המנהל, נבחר מר סם בן 81 חברים מתוך 30 סביר. השתתפו שטרית ליו"ר האסיפה וד"ר יוסי ונונו למזכיר. מר סם בן שטרית מסר סקירה על הפעולות שהתקיימו . הוקרא דו"ח "ועדת הביקורת". רו"ח חנוך ארנטרוי מציין את יוזמותיו הרבות של 2018 אשתקד ב ואת הדו"ח המילולי. ואכן, 31.12.18 - נשיא הפדרציה. המליץ לאסיפה הכללית לאשר את מאזן-רו"ח ל האסיפה הכללית הצביעה פה אחד על סעיפים אלה. האסיפה הסמיכה את הועד המנהל להכין ולאשר . בראשית הישיבה, הוענקה תעודת הרשמה ב"ספר הזהב" למר יואב ויס-מנכ"ל 2019 תקציב לשנת ויו"ר סניף D.O.G "מגדלי הים התיכון", והודינו לצוות עובדיו. הובעה התנצלות חברנו אלי עמר נשיא הפדרציה ברחובות, על העדרותו, אשר תמיד מימן את הכיבוד והרמת הכוסית.

א

י -

" ו

ל

ר

ס

ר

"

י נ

" ו

י

ר

מ

ת

מ

י -

ף

ע

ס

ר

(

ץ

נ

פ

מ

ט

ף י

ם

ר

י

א

ב

פ

ה

ל

) '

ר

ד

ר

י

ב

ו

י

ד

ו

ב

ו

ה

ד

ו

ת

א

מ

ד

ל

ד

ש

ב

ש

ד

ש

" ו

פ

ר

" ו

מ

ע

ע

ה

ט

ב

ע

ש

ן

ר

L ’ a v

L e r a

L ’ a v

e

m e s h

d e

s t

o

i a

u r i

o

b

c

é r

b i

c

a t

e

a t

n

b

j

S h

T i

M e

A

e t

t -

M e

v r

e i

d e

D

a h

e

o u

B

n

v

D

a

e r

d e

i o

d

m

a

c t

o u

v i

s

A

n

s e

é

i o

d

m

P

r

c t

e r

a r

l a

E

e

s e

,

e t

f r

d e

d

p r

z ,

a

l

l a

.

é s

t i

d t

e

a n

e

,

n

i d

d

p

c i

c

o

n t

e

o l

e n

צילומים: מרדכי ג'פרי יואב וייס, ד"ר יוסי ונונו, סם בן-שטרית, דוד אפרתי, הרב יוסף מויאל, פרופ' אהרן ממן ועו"ד עמי סביר De dr. à g. : Yoav Weiss, Dr. Yossi Vanunu, Sam Ben-Chétrit, le rabbin Yossef Moyal, Prof. Aharon Maman et M e Ami Savir

48

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker