הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

אזכרות בנהריה למ"ד מעפילי "אגוז" )10.1.19( נהריה, יום חמישי ד' שבט תשע"ט יוזמת עמותת "נר ליצחק" ובשיתוף הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, נערכו אזכרות בבתי- ב כנסת בנהריה והאזור למעפילי ספינת "אגוז". הגב' מזל לוי-יו"ר סניף הפדרציה בנהריה, שלחה לכל מעפיליה בדרכם לארץ 44 בתי הספר בנהריה את חומר ההסברה אודות טביעת ספינת "אגוז" על כל ). הנושא 1961 בינואר 10 ישראל, עליה חלמו ובדרך אליה קיפחו את חייהם, בכ"ג בטבת תשכ"א ( הועבר לתלמידים בשיעור מחנך. בבתי-ספר "אבן-שהם",רמב"ם ו"גולדה" התקיימו טקסי אזכרה למעפילים, ותלמידים סיפרו את סיפורם הטרגי של טבועי "אגוז" לפני כל התלמידים והדליקו נרות המעפילים - יהי זכרם ברוך! 44 לזכר

י רושלים, כ " ח שבט תשע " ט 03 פברואר 2019 19-57

לכבוד גברת איריס מלכה אלאלוף ת מנהל בית הספר "רעות" ע"ש גולדה מאיר נהריה לאיריס מלכה אלאלוף - שפע ברכות!

מספרים סיפורם של מעפילי "אגוז"

הנדון: הבעת הערכה יושבת ראש סניף הפדרציה בנהריה - גב' מזל לוי, כתבה וסיפרה לנו רבות על יוזמתך הברוכה בקיום הערב החינוכי לזכר 44 מעפילי "אגוז" שטבעו בכ"ג בטבת תשכ"א ( 10.1.1961 .) אנו מבקשים להביע לך את מלוא הערכתנו והוקרתנו על פועלך זה, שעניינו ומטרתו: להנחיל לדור הצעיר פרק מטרגדיה נוראה ומלאת הוד , בדרך לתקומת העם והמדינה. וכמאמר חז"ל: "שכר מצווה מצווה". חמש מטרות על לפדרציה : 1. אחדות עם ישראל ושלימותו. 2. הנחלת מורשת עמנו. 3. הדגשת חלקה של יהדות מרוקו (כמי שהקימה 111 יישובים ומושבים לאורכה ולרוחבה של המדינה) . 4. קירוב העולים החדשים אלינו (כדי ללמדם פרק בקליטתנו המוצלחת בארץ). והיהלום שבכתר : 5. הענקת מלגות לסטודנטים מעוטי הכנסה, ללא הבדל, מוצא, גזע, דת ומין (וזה ייחודנו לעומת ההתאחדויות אח רות המעניקות סיוע אך ורק ליוצאי קהילותיהן ) . בשנים האחרונות הענקנו 4,227 מלגות בסכום של 9 מליון דולר. מכתב מקורי זה יג י עך באמצעות גב' מזל לוי, ואליו אנו מצרפים שנתון "דבר הפדרציה העולמית" 2019 , וב ו סקירת מפעלינו לאורך 2018 , מלווה בתמונות ממחישות וכן סיפור ה של "אגוז". ושוב תודה! בכבוד ובהוקרה ,

נרות למ"ד המעפילים

סם בן - שטרית

הפדרציה העולמית

שיא נ

העתק: מר נמרוד רוזנברג - מנהל מ חלקת החינוך בעיריית נהריה גב' מזל לוי - יו"ר סניף הפדרציה בנהריה

1

אזכרה מקומית לזכר טבועי "אגוז" בנהריה, ביוזמת יו"ר סניף הפדרציה בנהריה - הגב' מזל לוי

43

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker