הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

גוז' ֱ ינו גיבּוֹרי ה'א ֵ ח ַ א

שׂאה דגל של עוז, ָ מעפילים ממרוקו נ ספינת ת חייה נחרוז. ֶ זו ספינת אוהבי ציון, שא הנה שירתה ושירת גיבוריה, מעפּילי האגוז, ם שב ורוטט, לא נגוז. ָ בּ ִ החזון שהיה בל לים: ַ אוזניכם למוֹרשתם, היא צועקת בין ג טו ַ ה זו זכותנו לצאת מן הגוֹלה, הזכות להיות גאוּלים. נו רוּח, לה אלף מילים, ֵ הרוחות סוערות מולנו, ובגבּ ת, שירת גיבּורים מעפילים. ֶ ד ֶ את ספינתנו אל מול ֵ נישׂ שוּקה, ְ ת ִ ם להגשים חזון בּ ָ שאי, לבּ ֲ ח ַ יצאו בּ ממרוקו תיקה. ַ ת ע ֶ ד ֶ מול ְ רים ל ְ מ"ד מעפילים אל גיבּרלטר, חות ה, ָ ק ֲ "אקסודוס" שלֹא נמח ְ ך ל ֶ ר ֶ י ד ֵ ספינה של ממשיכ ה. ָ י תהוֹם עמוק ֵ ל ֱ יה', שצללוּ א ִ ר ְ ט ַ טרוּמה' ו'פּ ְ אחוֹת ל'ס ת, ַ ח ַ רץ המובט ָ א ָ טמנו בקדוּשה בּ ִ מעפילים זכו ונ כ"ב חד. ַ ר אל הי ֵּ כ"ב עודם במצוּלות, מחכּים להתחב נו המתיפחת. ֵ עוֹלם: זוֹ ארצנו, זוֹ אמ ָ קוֹלם קורא ל צחת. ַ צחית - וּמנ ִ ד, זכותנו נ ֶ ס ֶ ה ח ָ זכוּתנו לשוב אינ ר, ֵ גוז הפליגוּ עם חלוֹם שמפליג וחות ֱ א מעפילי לאותם שערים פתוּחים. זה חלום שאינו מוותר. ר. ֵ נו זוֹה ֵ הּ ללבּ ָ ם נוצצת כמגדלוֹר, אוֹר ָ מורשת

צ ר

ל

ה

ב ו

ם

ל

י ר

פ

ר ו

פ ו

ס

ח

ה

ק

ק

אר. ָ ד ייש ַ ע ָ רם ל ְ כ ִ ח, ז ַ כּ ְ האחוֹת על החוֹף לֹא תש

רוֹק ָ נו למעפּילי מ ֵ בּו אהבת ַ רבּים לא יכ מים נוּ עמוק. ֵ בּ ִ ל ְ אן בּ ָ ם - כּ ָ אות רוּח ְ סערות עוד נושׂ עוז, ְ בורה ו ְ בה וּג ֲ זוֹ מורשת אה עפּילי האגוֹז. ַ להם, לגיבּורינו מ ַ יע ִ ד ְ צ ַ נ

מקמה לזכר חללי "אגוז" מאת הרצל ובלפור חקק

42

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker