הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מפעלים היסטוריים אירועים ופעולות "קרן מלגות לסטודנטים" לכלל תלמידי קהילות ישראל מרחבי מדינת ישראל. "ספר הזהב ליהדות מרוקו" מפעל הרשמה והנצחה שיופקד למשמרת עולם במשכן נשיאי ישראל בירושלים. "מדליון המעברה" ותעודת הוקרה שוכני 200,000 הצדעה לסבלם ולתרומתם של כ המעברות. הכתרת "דמויות מופת בעם היהודי" הרב ישראל 2003 הוכתר רה"מ אריאל שרון. ב- 2002 ב ח"כ 2005 ח"כ שמעון פרס. ב- 2004 מאיר לאו. ב מר נוחי 2009 בנק הפועלים וב- 2007 לימור לבנת. ב- 2013 האחים : ג'ו, רפאל ואבי נקש. ב- 2010 דנקנר. ב הרב אברהם עמר-ניו 2014 הרב משה דאדון-לונדון. ב- 2017 השרה מירי רגב וענן שמשום, ב- 2016 יורק, ב- 2019 מרים פרץ, ב- 2018 ד"ר אנדריי גשיורובסקי, ב ירדנה עובדיה חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות חג של "הדלת הפתוחה" ואירוח אלפי משפחות עולים בבתיהם של יוצאי מרוקו. מעפילי "אגוז" 44 אזכרה ממלכתית ל ליד קברותיהם בהר-הרצל ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ-לרבות בבתי ספר. "יום יהדות מרוקו" שנתי מתן ביטוי לעושרה הרוחני והתרבותי בשירה, זמר, האומנות לסוגיה והספרות העניפה. "רבי שיח" ו"שבתות עיון" דיונים בהשתתפות אנשי רוח בנושאים ערכיים ואלה העומדים על סדר יומינו. "טיפוח קשרים עם מרוקו" עידוד ביקורים הדדיים וקיום קונגרסים לדיון בנושאים ערכיים ומשותפים. קשר עם יהדות התפוצות הרחבת רשת סניפי הפדרציה בכל מדינה ועיר, שיש בה

מטרות על בראשית כל שנה, הפדרציה העולמית קובעת סימן ערכי, ככותרת לכלל אירועי השנה והמפעלים : שנה שנה וסימנה: "קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי-הכנסה מכלל קהילות ישראל הנחלת מורשת יהדות מרוקו, בישראל ובתפוצות, כחלק ממורשת עמנו הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות זו בתקומת העם והמדינה טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ הפדרציה העולמית: מייסדים וסניפים על ידי 1.1.2001- הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, הוקמה ב נבחרי עם ואנשי רוח; פרופסורים, חוקרים, סופרים, עיתונאים, משפטנים ואנשי ציבור. בפדרציה העולמית, התאגדו עשרות ארגונים, תנועות ומועצות קהילתיות בתפוצות. בישראל מרמת הגולן 70 סניפים. מתוכם 102 הפדרציה מונה כיום סניפים בפזורה: ממרוקו שבצפון 32 בצפון ועד אילת בדרום, ו אפריקה, המשך באירופה, בצפון אמריקה ובדרומה, ועד בלם שבאמזונס (ברזיל).

2001 תשס"א- "ערכים ומורשה" 2002 תשס"ב- "יובל לעלייה מצפון אפריקה" 2003 תשס"ג- "לחיי העם הזה!" 2004 תשס"ד- "...ומבשרך לא תתעלם" 2005 תשס"ה שנה לפטירת הרמב"ם" 800 "

2006 תשס"ו- "כל אדם עולם" 2007 תשס"ז- "וענווים ירשו ארץ" 2008 תשס"ח שנה למדינת ישראל 60 "שרתי לך ארצי" - 2009 תשס"ט- (דברים, ל'-י"ט) "...ובחרתם בחיים..." 2010 תש"ע- "עשור לפדרציה העולמית" 2011 תשע"א- (דברים, י'-י"ט) "...ואהבתם את הגר..." 2012 תשע"ב- (תהילים קכ"ח ב') "יגיע כפיך כי תאכל" 2013 תשע"ג- "שנת בר-מצווה לפדרציה" 2014 תשע"ד- (ויקרא י"ט, ל"ב) "והדרת פני זקן" 2015 תשע"ה- (דברים טז’ כ’) ״צדק צדק תרדוף" 2016 תשע"ו- (ישעיהו סב-א) ה" ֶׁ ש ֱ ח ֶ יוֹן לֹא א ִ ן צ ַ ע ַ מ ְ "ל 2017 תשע"ז- (משפטים כ"ז-ז') ״מדבר שקר תרחק!" 2018 תשע"ח- (משלי י''ח-כ"ב) ״מצא אשה מצא טוב" 2019 תשע"ט- (מדברי חז"ל) ״גדולה מלאכה שמכבדת בעליה" 2020 תש"פ שנה לעלייה ההמונית ממרוקו" 60 " שנה לפדרציה העולמית" 20 "

ריכוז של יוצאי מרוקו וטיפוח קשרים תרבותיים-מורשתיים עם הקהילות. "פסטיבל מורשת יהדות מרוקו" עידוד מפגני תרבות, תערוכות ותצוגות.

"מדליון המעברה" הצדעה ליוצאי המעברות!

4

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker