הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

חברי הועד המנהל ובעלי תפקידים בפדרציה

Le Comité directeur et les cadres de la Fédération

Sam Ben-Chétrit סם בן-שטרית המייסד

ונשיא הפדרציה העולמית

Dr. Yossef Vanounou r. Yo ou ד"ר יוסף ונונו יו"ר הועד המנהל לשעבר ח"כ ורה"ע ק. מלאכי

Gaby Bar-Zaccaï גבי בר-זכאי חברת הועד ומזכ"לית לשעבר מ"מ רה"ע מ. אדומים

Shlomo Avitan שלמה אביטן חבר הועד המנהל

הרב יוסף מויאל חבר הועד המנהל הבעלים של "פאר הקודש"

יו"ר בית נבחרי ההסתדרות

Rav Yossef Moyal

M e Dudu Peres

עו"ד דודו פרץ סא"ל (מיל.) חבר הועד המנהל

Pini Elkayam פיני אלקיים חבר הועד המנהל

Abraham Ben David אברהם בן דוד חבר הנהלה נשיא סניף הפדרציה באשקלון

Tsvi Wittenberg צבי ויטנברג גזבר הפדרציה לשעבר מראשי "בזק"

יו"ר סניף הפדרציה בפ"ת

M e Ami Savir

הרבנית ברוריה זבולוני נשיאת קרן מלגות

עו"ד עמי סביר יועץ משפטי

Prof. Aharon Maman פרופ' אהרן ממן יו"ר ועדת קרן המלגות

La Rabbanit Berouria

Ezra Attia

Itsh’ak Illouz

עזרא עטיה יועץ מס

Hanokh Ehrentroï רו"ח חנוך ארנטרוי ועדת ביקורת

יצחק אילוז רו"ח של העמותה

5

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker