הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

התוועדות עם רה"ע ירושלים מר משה ליאון )12.6.19( אולם ישיבות בעירייה ט' סיון תשע"ט פגש חגיגי נערך בין ראשי הפדרציה העולמית, וראש עיריית ירושלים מר משה ליאון. בפתח מ ההתוועדות בירכה הרבנית ברוריה זבולוני-אפרגן את ראש העיר בפסוק: "והיית כעץ שתול על פלגי

מים, אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול, וכל אשר תעשה תצליח". פרופ' שמעון שטרית-לשעבר שר המדע, הכלכלה והדתות: ידידי ראש העיר, חברותך במועצת עיריית ירושלים בעבר, הייתה עבורך הכשרה לכניסתך כראש וראשון לעיר ירושלים ותושביה. ברכותי ילווך. הרב יוסף מויאל-חבר הועד המנהל: העניק לראש העיר סט של חמישה מספריו חידושים על התורה "חמדת שמים". בלפור חקק הקריא לכבוד ראש העיר מספרו שיר שחיבר על ירושלים עיר הנצח. אלברט מרציאנו- אמן ויוצר ניגן "ירושלים של זהב" במפוחית וכל הנוכחים הצטרפו במקהלה. סם בן -שטרית, פרופ' שמעון שטרית והרבנית ברוריה העניקו תעודת הרשמה שמית ב"ספר הזהב ליהדות מרוקו" לראש העיר משה ליאון, תחת הכותרת "הצדעה לאיש חזון ומעש". פרופ' אהרן ממן-חתן פרס ישראל: אנו גאים בבחירתך לראש העיר, ובטוחים אנו כי השגיך הרבים בעבר, הם ערובה טובה לעתיד ירושלים. יעל וקנין P r o f . A h a r o n ן ו א י ל ה ש מ ו ת

ם

ס

ב

,

- ן

ת

י ר

ש

ט

ט

י ר

ש

ן ו

ע

מ

ש

'

פ

ו

ר

פ

n

o

e

L

h é

o s

M

M

e t

a

m a

r i t

é t

n ,

h

S

- C

a m

e n

B

וייס וירדנה וקנין, בנותיו של הרוג מלכות במרוקו-רפי וקנין הי"ד, הודו לכבוד ראש העיר על החלטת מועצת העירייה להנציח בירושלים את זכר אביהן. גבריאלה בר זכאי-מזכ"לית הפדרציה העולמית: אדוני ראש העיר אני כחומה בצורה מאחוריך, נעשה הכל להצלחתך. סם בן שטרית-נשיא הפדרציה, שנות קיום הפדרציה, מעולם לא קיבלנו כל 19 שהינחה המפגש, ציין באוזני ראש העיר, כי במשך סיוע מהעירייה הן בתקופת אולמרט והן בתקופת ברקת. מסר מכתב בקשה לראש העיר בצירוף שנה לפדרציה 20 שנתון "דבר הפדרציה העולמית" ובו ציין, כי בחודשים הקרובים אנו נערכים לציין " שנה לעלייה ההמונית ממרוקו" ואנו מבקשים סיוע הולם. ראש העיר משה לאון: יש 60 העולמית" ו- " קריטריון, אם תגישו בקשה מפורטת עם תוכנית היא תדון בוועדת התמיכות. דניאל לוי מלשכתי ילווה אתכם. בסיום: ראש העיר הודה בחום לכל חברי המשלחת המכובדת, ציין: אתם תווכחו לראות שינויים ושיפורים רבים בירושלים. אעשה, כדי להצדיק אימונם של תושבי ירושלים בי כראש העיר.

בלפור חקק, אתי בונדי, פרופ' א. ממן, צבי ויטנברג, הרבנית ברוריה, הרב יוסף מויאל, רה"ע משה ליאון, סם בן-שטרית, גבריאלה בר-זכאי, אלברט מרציאנו, יעל וקנין, אחותה ירדנה והרצל חקק De dr. à g : Balfour Haqaq, Ethy Bondi, Prof. Aharon Maman, Tsvi Wittenberg, la rabbanit Beruria, le rav Yossef Moyal, le maire Moshé Leon, Sam Ben-Chétrit, Gabriella Bar-Zaccaï, Albert Marciano, Yaël Vaknin, sa sœur Yardena et Herzl Haqaq.

39

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker