הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

האזכרה המרכזית למ"ד מעפילי "אגוז" )10.1.19( הר הרצל, יום חמישי ד' שבט תשע"ט השתתפות יותר מאלף מבוגרים, בני נוער ומשפחות שכולות מרחבי הארץ התקיימה האזכרה המרכזית ב מעפילי "אגוז" בהר-הרצל. נשיא הפדרציה העולמית- מר סם בן-שטרית, פתח והינחה את הטקס. 44 ל עת ביקר את קברי מעפילי 1983 בדבריו, סיפר על התלאות שהיו מנת חלקו, החל מ- , שבה לבסוף התיר 39 נסיעתו מס' 1991 "אגוז" באל-חוסימה שבצפון מרוקו, ועד י ש נ - ת י ר

ט

א

ש

ה

- ן

פ

ב

תנאים ואמר: כל ההוצאות 2 את העלאת העצמות. המלך התנה II המלך חסן הקשורות לבוא המשלחות מישראל ומרוקו, אירוחן, תכריכים, ארונות קבורה ועד להטסתם לישראל במטוס השייך לארמון המלוכה יהיו על חשבונו , במעמד 14.12.1992 - הפרטי, ושההסברה לתקשורת תיעשה על ידי סם. ב רבבות אזרחים, נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים ושופטי ביהמ"ש העליון ליוו את קורבנות "אגוז" למנוחת עולמים בירושלים- עליה חלמו ובדרך אליה קיפחו את חייהם. גילה גוטמן-אזולאי-יו"ר ארגון המשפחות , נודע 10.1.1961 בארץ, ובכ"ג בטבת תשכ"א 10 השכולות: "הייתי אך בת אחיות ואחים 5 לי על הטרגדיה הנוראה של טבועי "אגוז" וביניהם אמא ו- : ז"ל. ומאז כולי לצד סם בן שטרית בעשייה להנצחת זכרם". פרופ' אהרן ממן "טביעת האנייה הייתה טרגדיה, אבל לא טרגדיה יוונית, שדרכה לרפות ידיים, אלא ה י צ ר ד

ם

ס

S

t

a

r i

m

t

é

B

h

e

C

-

n

להפך. שרידי המשפחות וכל הקהילה נפעמו מגבורת המעפילים, התמלאו רוח ותקוה, והם המשיכו את המפעל ההרואי, שאת תוצאותיו אנחנו רואים כאן לאחר כ- שישה עשורים. גם אם משפחות אדרי, אזולאי, אלמליח, בן-הרוש, בן-לולו, דדון וממן לא זכו להגיע הנה ולהעמיד צאצאים, הנה קרוביהם הצליחו להגיע, להפרחת השממה, לממש חזונם ולבנות מדינה לתפארת, מדינה שרבים בעולם רואים בה מופת". עו"ד עמי סביר: "בזכות טרגדיית "אגוז", ובזכות הלחץ שהופעל על מלך מרוקו, הותרה העלייה ההמונית ממרוקו.

יישובים ומושבים חקלאיים לאורכה ולרוחבה 111 עלייה שהקימה של המדינה. בצפון הארץ ובדרומה היישובים היוו חומות מגן 12 אנושיות ". בראשית האירוע: סם בן-שטרית הקריא את שמות ראשי הערים והמוסדות שנענו לפנייתנו ולפניית גילה גוטמן, ושיגרו אוטובוס של בני נוער עם מלווה ליטול חלק באזכרה. תלמידי בי"ס-ע"ש המעפילים "אגוז" בלוד, הניחו זר פרחים על כל קבר וכרית. הרב דוד אביסרור קרא פרק תהילים, קדיש מפי שמעון מלכה ואלברט בר ששת. אל מלא רחמים מפי החזן הצבאי ליאור מיכאל. להקת הנח"ל –חיל חינוך בקטעי נגינה ושירים. הובעה הערכה למשרד הביטחון היחידה להנצחת החייל, למנהל הר-הרצל ולצה"ל. הסופרים הרצל ובלפור חקק חיברו וקראו מקמה (מופיע בסוף המאמר). לזכר "אגוז"

נציגי המשפחות השכולות מדליקים אבוקת הזכרון Des représentants des familles endeuillées allument la flamme du souvenir

תזמורת חייל הים באזכרה למעפילי "אגוז" בהר-הרצל L’ensemble musical de la Marine nationale

גילה גוטמן אזולאי נושאת דברים באזכרה המרכזית Discours de Guila Guttman-Azoulay

40

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker