הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

טקס ארצי לחלוקת מלגות לסטודנטים ראש העיר מיכאל וידל: קיבלנו בשמחה ובהתלהבות את שלושת האירועים שאנו מקיימים היום, כפי שהציע לנו-נשיא הפדרציה העולמית -מר סם בן שטרית. עיריית רמלה ראתה ותראה משימה עליונה להקנות השכלה גבוהה למעוטי-הכנסה, כדי שתפתחנה לרווחה בפניהם, דלתות לתעסוקה ולתפקידים

מכובדים. סם בן-שטרית: ידידי ראש העיר, הערב אנו משלימים את הסכום ל- 2004 מליון דולר שהוענקו מאז 10 של סטודנטים. אנו גאים על היותנו- 5,000 בניגוד ליתר ההתאחדויות- להעניק סיוע ללא הבדל מוצא, גזע דת ומין. מעשה, שהגדיל את יוקרתה של יהדות מרוקו. עו"ד עמי סביר-היועץ המשפטי לפדרציה: לפני עשרות שנים קיבלתי מלגה מאחד הארגונים בראשות סם בן שטרית. אחרי הסמכתי לעו"ד והקמתי משרד עורכי-דין בראשותי, החזרתי סכום המלגה למען העברתו לסטודנט אחר. ומאז, אני מכהן כיועץ המשפטי בהתנדבות בפדרציה וזה שכרי.

ראש העיר מיכאל וידל לוחץ ידי מלגאים זוכים Le maire Michaël Vidal serre la main d’étudiants boursiers

ה

ע

ו

ץ

ו

ע

ר

י

מ

ל

ה

ר

ה

ה

ד

"

ר

-

ו

מ

מ

י -

י

ר י

ה

י

ע

ש

כ

-

מ

ה

ב

ו נ

א

פ

נ

ל

ס

ש

ו נ

ט

ה

ו

י

א

ל

ד י

י

ו

מ

ר

ל

י

ל

ל

ס

ע

פ

פ

ו י

ד

ד

ד

ר

" ו

ר

ר

י צ

"

צ

ע

ה י

ד

ה

M e A

e

a l

D r .

u t i f

d i

m i

n

Y

o

c

o

S

é

M

a v

s

x

n

s i

e

i r

o

t i

,

é

V

c

i t

r a

a

o

d é

n

n

m

L

a l

s e

u

o

é

e

n

c

F

i l

d

m

u ,

V i

l e

l a

u

a i

r j

d

l

p

d e

r e

u r

a ë

t

r é

n

i d

e

s i

h

M

e

q u

i

i c

d

טקס ארצי לחלוקת מלגות לסטודנטים ברמלה. מאחורי חברי הנשיאות סטודנטים מלגאים Cérémonie nationale de distribution de bourses à Ramla. En arrière-plan des membres de la présidence, des étudiants boursiers

20

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker