הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מכתבי תנחומים מהארץ ומחו''ל Messages de condoléances venue d’Israël et de l’étranger הצטערתי מאד לשמוע על פטירתו של דר' ארמונד גיגי. מדי שנה קיבלתי מדר' גיגי מילגת לימודים ד''ר אביטל בן-ארצי – סוויסה: ובזכותו היום, אני אישה עצמאית, רופאה ואמא לשלושה. משפחה יקרה, אביכם בתרומתו ציווה עלי את המשך הנתינה והחל מהשנה אני מצטרפת למשפחת המלגות. Dr. Avital BENARTZI-SUISSA : J’ai appris avec beaucoup de peine la disparition du Dr. Armand Guigui z.l. J’ai eu la chance de recevoir chaque année une bourse d’études de la part du Dr. Guigui z.l. et c’est grâce à lui que je suis aujourd’hui une femme indépendante, médecin et maman de trois enfants. Chère famille, par sa générosité, votre époux et père m’a enjointe à adopter une vie de don, et dès cette année, je me joins à la « famille » de contributeurs au fonds de bourses de la Fédération Mondiale. Que son souvenir soit béni ! ד"ר ארמון גיגי ז"ל, היה, הווה ויהיה בלבנו לעד. הכנסת האורחים שלו שבה התקבלנו פעמים רבות כמשלחת של הרבנית ברוריה זבולוני אפרגן: עשרות חברים מישראל, מדברת בעד עצמה. הצטערתי, שבעת הסתלקותו הייתי בחו"ל ונבצר ממני לבוא ללוויה שלו. מיד אתפלל לעילוי נשמתו. בטוחני שבהגיעו לשמים, מלאכי השרת והעליון ילווהו בשירה, ויהללו את מעשיו הטובים והרבים בחייו. נשיאת "קרן מלגות", אני אסירת תודה על יורו. 200,000 כך, שבכל שנה תרם לנו בעין יפה. תודה לנשיא סם בן שטרית שהציב יעד: הקמת "קרן מלגות" לזכרו בסך Rabbanit Beruria ZEVULUNI-IFERGAN (présidente du Fonds de Bourses de la FMJM) : Le Dr. Armand Guigui a été et sera toujours gravé dans nos cœurs. L’hospitalité avec laquelle il nous a accueillies de nombreuses fois dans le cadre de délégations de plusieurs dizaines de personnes venues d’Israël parle d’elle-même. Je regrette infiniment de ne pas avoir pu assister à ses obsèques, étant en voyage à l’étranger. Je prierai pour l’élévation de son âme et je suis convaincue qu’une fois arrivé au ciel, les anges l’accompagneront en chantant et loueront les hauts faits de bonté qu’il a accomplis ici-bas. Comme présidente du Fonds de bourses, je lui suis infiniment reconnaissante pour avoir contribué chaque année avec générosité. Mes remerciements au président Sam Ben-Chétrit qui a fixé un nouvel objectif avec la création d’un fonds de bourses de 200.000 euros en mémoire du Dr. Guigui z.l. סם היקר, צר לי מאד על ד"ר גיגי היקר, אדם , רופא ומנהיג דגול, אציל ד"ר יהודה לנקרי – שגריר ישראל לשעבר בצרפת ובאו''ם: מידות , שזכה להטביע חותם בל יימחה בקהילה היהודית של פאס ומרוקו בכלל. פועל ידיו המוצלח במיוחד הכשיר לו נתיבות אהדה בקהילה היהודית, שעם ראשיה הוא נמנה, בקהילה הלאומית במרוקו וכן בקרב מוקיריו בישראל. הכרה והוקרה מיוחדות הורעפו על ד"ר גיגי מהוד מלכותו המלך מוחמד השישי, אשר החשיב מאד את מעמדו ואת דעתו. עם לכת ד"ר ארמונד גיגי מעם אחיו, יהודים ומוסלמים כאחד, אבד לממלכה איש סגולה, 'אדם – אוצר'. יהי זכרו ברוך. Dr. Yehouda LANCRY – Ancien ambassadeur d’Israël en France et à l’ONU : Cher Sam ! J’ai appris avec tristesse ce qui est arrivé au Dr. Armand Guigui z.l., un homme, un médecin, un grand leader aux multiples vertus, qui a réussi à imprimer sa marque indélébile à la communauté juive de Fès et à celle du Maroc en général. Son action particulièrement efficace lui a valu une grande notoriété et une vaste aura dans la communauté juive dont il fut l’un des leaders, ainsi que dans la population marocaine et jusqu’en Israël. Il a joui d’un grand respect et d’une haute estime de la part de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui tenait compte de son statut et de ses idées. Avec le départ du Dr. Armand Guigui z.l., le royaume du Maroc-juifs et musulmans confondus-a perdu un homme hors du commun, un véritable «homme-trésor». Que son souvenir soit béni ! תדהמה כואבת אחזה שלמה אביטן, יו"ר בית הנבחרים של ההסתדרות וחבר הנהלת המרכזית של הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו: בנו, עם קבלת הבשורה הקשה והמצערת, של מותו של ד"ר ארמון גיגי ז"ל, נשיא הקהילה היהודית בעיר פס ויו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו במדינת מרוקו. בצער רב וביגון קודר אנו חבריו של ד"ר ארמון גיגי ז"ל, אבלים על מותו וכואבים את לכתו מאתנו. ד"ר ארמון גיגי ז"ל, בלט בצניעותו האישית ובהתנהלותו בציבורית, אשר הקדיש את מרבית שנות חייו, כדי לטפל ולענות לצורכי הקהילה שנותרה בעירו, על רמותיה ובעיותיה. יושרו האישי והציבורי, ותכונותיו החיוביות והמרשימות, היוו נר לרגליו בכל עשייתו המקצועית והציבורית. לא נשכח את קבלת הפנים שכללה גם ארוחת צהרים חגיגית, כשרה שנערכה לכבוד 2005 למאי 17 הנעימה שהעניק לחברי המשלחת של סניף הפדרציה של חיפה, בתאריך חברי המשלחת במרכז רמב"ם שבעיר פס. בהזדמנות זו, נדגיש שנכספנו לנשיא קהילה, מסור, פעיל ונדיב, הדואג מכל הלב בחכמה , בתבונה ובנדיבות ראויה לכלל היהודים שמתגוררים במרוקו בכלל ולאלה שנותרו בעיר פס במיוחד. במהלך ביקורינו, שמענו מפיו של ד"ר ארמון גיגי סקירה מקיפה על הסובלנות הדתיתשל בית המלוכה והשלטונות במרוקו, כלפי הקהילה היהודית ועל כמיהתם לארח משלחות יהודי מרוקו הפזורים ברחבי העולם ובמיוחד אלה שעלו לישראל, המפגינים חיבה ואהבה למרוקו וליחס החם שניתן לקהילה ע"י שלטונות מרוקו. אני אישית נפגשתי פעמים רבות עם ד"ר ארמון גיגי ז"ל ומציין בסיפוק רב את העניין שגליתי בשיחות המעניינות עמו. לציין, בכל שיחה עמו, נטלתי עמי רשמים חיוביים אישיים וציבוריים ועמדתי על אישיותו המרשימה. יהיה זכרו בלבנו ברוך לעד ! Shlomo Avitan (Président du parlement de la Histadrout et membre de la direction de la Fédération Mondiale) : C’est avec consternation et douleur que j’ai appris la triste nouvelle de la mort du Dr. Armand Guigui z.l., président de la communauté juive de Fès et président de la Fédération Mondiale au Maroc. Nous, les amis

13

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker