הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

כתבה חמישית ואחרונה בסדרה סדרת כתבות נרחבת מתוך החוברת: "מבוא למוסיקה יהודית" - מוסיקאי ויוצר מאת:אלברט מרציאנו המוסיקה במרוקו (אחרון בסדרה) חלק ה' והתפרסה 9 סדרה נרחבת זו הגיעה לסיומה. היא החלה בגליון כתבי עת. הסדרה הציגה, וגם זה על קצה המזלג, סיכום 5 לאורך המחקר אודות המוזיקה בקרב התושבים במרוקו בכלל ובקרב יהדות מרוקו בפרט וסקרה בפרוטרוט את הכלים המלווים את התזמורת המרוקאית. :"בשונה מן המוסלמים במרוקו, אשר דחו 10 מתוך סדרה זו-גליון ואמצו את המוסיקה האנדלוסית לסירוגין, הרי שהיהודים אימצו את המוסיקה האנדלוסית, כשהיא מתובלת בניחוחות מזרחיים, ולא הרפו ממנה עד לעצם היום הזה. בכל התקופות אימצו ומיזגו היהודים במרוקו את המוסיקה המרוקאית בשיריהם, בתפילותיהם ובכלל המסורת המוסיקלית שלהם תוך שהיו מעורבים עמוקות בתרבות המוסיקלית המקומית."

56

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker