הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בית השגרירים תחתיו נבנה הכלא

פנים כלא קארה החשוך

כלא קארה הענק, שם נכלאו מתנגדי המשטר, רוצחים ובניהם אלפי שבויים

ומולאי איסמעיל - מעולם 14 שני מלכי השמש לואי לא נפגשו, אך הגורל יחבר ביניהם.

הנוצרי, ששיווק אלכוהול קיבל עונש מוות, ומנגד פעל הסחר באלכוהול בשקט ובסתר תחת עיניהם הפקוחות של השלטונות , כך: ”ישנה הנורמה וישנה הפרקטיקה“. מולאי איסמעיל מעניק לזרים שכונה מיוחדת, בבתים קטנים, ומקום תפילה משלהם, מאפשר להם פולחן דת חופשי. כשיש שבויים או עבדים אז, יש ערך של הסחורה המיוצרת ושל עבודות הכפיים. פדיון עבד או שבוי, שווה ערך לשכר של יום עבודה של פועל בפריס כ ליבר. 700 המחיר הרקיע שחקים 17- לקראת סוף המאה ה ליבר, הנוצרים אספו כספים כמו צדקה 3,000- והגיע ל או תרומה לפדיון השבויים בארצות השונות. לפי השיטה המקובלת בדת, מי שמתאסלם, מקבל תנאים טובים, קריירה פתוחה וחיים טובים יותר ומי שמתנגד נשאר שבוי בתנאים מגבילים. בגדול זאת הייתה דרכה של האסלאם כלפי הברברים ועמי הספר. הדהימי (משלמי דמי החסות).

, כשמולאי איסמעיל מבקש את 1711 זה התחיל בשנת מסרב 14 ידי הנסיכה מרי אן דה בורבון והמלך לואי למסור לו את ביתו. עוד עסק אחר, אירוע חריג יותר, שהתרחש בבית השגרירים במקנס, מדובר על מספר שבויים צרפתים, שנשבו בים. כאן, מולאי איסמעיל רצה לשים קץ לתחרות של תפישת שבויים על מנת לפדותם או לקבל משהו בתמורה, המלחים נמכרים או נפדים, המלך תמיד עסק בסחר אך, עם יד על הדופק 3 מצדו הציב 14 מרגע נפילה בשבי ועד לפדיון, לואי משימות על מנת לשחררם בדרך שלו, הוא נכשל. מתחת למתחם בית השגרירים במקנס נבנה כלא קארה, שם נכלאו מתנגדי המשטר, רוצחים ובניהם אלפי שבויים, הכלא חשוך וסגור עד שימצא פתרון עבורם. אם לאו, המוות ממתין להם.

חלק ב' 14 יפורסם בגליון ובו: 14- הקשר בין מולאי איסמעיל ללואי ה הקשר היהודי עם מולאי איסמעיל השושלת העילאווית תיאור כלא קארה של מולאי איסמעיל המשמר המלכותי המרוקאי כיום

מולאי איסמעיל זקוק לטכנאים לצבאו, לתותחים, לנשק החם, למפציצים.

תנאי השבויים היו מתחת לכל ביקורת, חיו בצפיפות מתחת לאדמה בכלא קארה, דחוסים, זיעה, מחלות, רעב... אחוז גבוה מהנשבים בכלא קארה, לא יצאו משם חיים.

55

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker