הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

(התמונה נלקחה מאתר פיקוויקי) 1956 - 1950 שיטפון במעברת בית ליד. תאריך הצילום : בין השנים

היינו כּוּר ההיתוךְ, היינו מעבּרה כל הזכויות שמורות © מאת: הרצל ובלפור חקק

בלפור והרצל חקק

ינו את ִ ) בימים שטרם הכרזת העצמאות של ישראל, חי 1948( כשנולדנו בבגדד ינו ֵ ינו כאילו באמת שם ליד הפרת והחידקל היה גן העדן הקדום. אמרנו אז, שימ ֵ חי ינו טעם התמרים. ִ ינו נהר, הי ִ בבגדד היו ימים בטעם של מים מן האגדות: הי ), הסתתרה המשפחה בבית 1950( כשמשפחתנו ברחה בחשאי מבגדד לאירן יה), ואמרנו לעצמנו בדרכּנו לארץ: ֵ י ִ שת ֵ ה ֵ קברות יהודי בטהרן בשם "גן עדן" (בּ עם הגאולה. ַ ינו ט ִ ינו בית קברות, הי ִ הי רץ אל "שער העלייה", כדי לשלוחאותנו אל המעבּרה. ָ ביקשנו אכן גאולה והגענו לא רדס חנה"? ַ יד" או "פּ ִ ית ל ֵ הפקיד שאל את הוריי: מה אתם רוצים "בּ יד" זה ִ ית ל ֵ אמי סיפרה לנו: חשבתי שרוצים לשלוח אותי לגור בפרדס. אמרתי "בּ יד...כשהגענו למעברה ראיתי מה קיבלנו, ִ ית ל ֵ ת...אמרתי להם, אני רוצה בּ ִ י ַ בּ ית...רק חולות, אוהלים וגם פחונים. ַ לא בּ כך גדלנו וחווינו את ימינו הראשונים שם במעברה, ואמרנו לעצמנו מאז: ינו מעבּרה. ִ ינו כּור ההיתוךְ, הי ִ הי

28

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker