הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

התערבות של מדינות אירופה ותביעה מהשלטונות להחזרתה לבית אביה ופיצוי על הנזקים שנגרמו ליהודי הקהילה מצד הבוזזים. בסופו של דבר הוחזרה הנערה למשפחתה לאחר מספר חודשים, כאשר היא כחושה וחולה. מאז הפוגרום וחטיפת הנערה הסתגרה הקהילה היהודית סביב התא המשפחתי תוך יצירת עולם פנימי, ודאגו שהבנות תינשאנה כשהן עוּלות ימים בידיעה שהערבים כיבדו אשת איש. זו אחת הסיבות המרכזיות מּוּר ומרוקו בכלל להשיא את ֶ ז ַ אצל יהודי הקהילה בא הבנות בעודן צעירות מאוד. סיבה נוספת להשיא נערות צעירות נובעת מסיפור מּוּר במחצית הראשונה ֶ ז ַ שהתרחש בקהילה היהודית בא , וקשור להתאסלמותה של נערה 20 - של המאה ה יהודייה, שנישאה לערבי מקומי. מארחותיי הכירו היטב ה ָ ק ְ נ ַ ל ְ בּ ַ ז ַ אתהנערהשהתאסלמה ולפי ידיעתן היא גרהבק ולה שני ילדים. ניסיתי לדלות אודות כתובתה, אך מאמצי העלו חרס. כך עשיתי במשך נסיעותיי למרוקו אך ללא הצלחה, עד שבדרך מקרה פגשתי בארץ ערבי מּוּר-אחמד שריגי "שעשה עלייה", סיפרתי לו את ֶ ז ַ מא ה עם ילדיה עד ָ ק ְ נ ַ ל ְ בּ ַ ז ַ הסיפור ואכן אישר שהתגוררה בק שהלכה לבית עולמה. יל זה, ביקשתי רשות ִ ב ֲ ה ַ עת סיימתי לשתות תה מ ה לסייר בבית שבעברו היה רכושנו הפרטי, היא ָ ש ְ י ַ מע הנהנה בשמחה ושלחה ידה כנגד לבה, כדי לומר לי ברוחב לב.

היישר לחדר שפעם התגורר בו סבי ולאחר מכן אבי ואשת חיקו, זוכר שבקצה החדר המרכזי הייתה קבועה ה וילון ָ פ ָ מיטה גדולה שהייתה מונחת על במה ועליה ח גדול, בחלל הבמה היו מאוכסנים כלי מיטה וכלי בית שונים. המיטה והבמה נעלמו זה מכבר ובמקומם היו פרוסות מחצלות ושטיחים אשר שימשו מצעים לשינה למשפחה המורחבת. בעומדי בפתח החדר נזכרתי שאמי (בטרם נפרדה מאבי בבית אחר) הייתה משכימה לעבודת היום באיילת השחר, עוד בטרם הפציע האור, מברכת את ברכות השחר, מבעירה אש בגחלים, מכינה תה נענע מתוק לבני הבית, מנקה את המחצלות ששימשו כמצע שינה, מקפלת את המצעים ורק אז הייתה מתפנה לבישול ואפייה. הּ שמעליה ָ בוּע ְ בית סבי שהיה גם ביתי היה בנוי סביב ר התגבהו שתי דיוטות ומדרגות הובילו אל הדיוטה העליונה. רחבתהחצר הייתה קרועה לשמים והיו קרועים בה ארבעה פתחים – כל פתח הוביל לחדר מלבני ארוך שתקרתו הייתה גבוהה ומקורה במרישי עצים שנתמכו על עמודי כורכר. המסדרון היה תחום במעקה היקפי, שהוביל את הבאים אל החדרים. במרכזה של החצר המרוצפת היה בור מים אשר ניקז אליו את מימי הגשמים שהתנקזו מהגג. הדיירים הקפידו לשמור על ניקיונו בעיקר בחודשים שקדמו לגשמים. בהיותי על גג הבית עלו בי תמונות ילדות של בגדים שתלינו לייבוש מתנופפים ברוח, תמונות של מצעי פירות, ירקות וזרעים אשר פרסנו לייבוש. בית חצרים זה נבנה עבור בית אב - כלומר המשפחה המורחבת. לימים משהצטופף אח – נדחקה הרווחה ובכל בית אב שכזה גרו ארבע ָ ל ְ המ

התחלתי את הסיור העצמאי בקומה התחתונה והלכתי

וחמש משפחות ולעתים עשר משפחות. מהדיוטה העליונה הוביל גרם מדרגות אל גג הבית ממנו היו צופות הנשים בהיחבא לעבר חצרות סמוכות ושמעו שיח רכיל. יצאתי את בית מארחותיי, לא לפני שגבו ממני הבטחה שאגיע שוב לביקור לפני חזרתי ארצה והמשכתי בסיורי. לא רחוק מבית סבי, בכניסה לרחוב בית הכנסת ע – מאיר ָ ר ְ ק ְ ל ְ ר א ֶ י ִ עמדה לה חנותו של מ הקירח, שממנו היינו קונים סוכריות וממתקים. סמוך לה חנותו הקטנה של גבריאל מוכר החמוצים עליהם היינו מתענגים, עיקצוץ בקצה הלשון הזכיר לי שבעיקר אנו הילדים אהבנו את החצילים שהיו מוחמצים בתוך חבית ואת הפרצוף שעשינו חלקנו אחרי הביס הראשון...

אירוח מרוקאי על המשמנה, המתוק, הטאז'ין וקבלת הפנים

24

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker