הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הצליח אחרי שלשה חודשים להחזיר את הזוג לחיים משותפים. אין פלא' כי לאחר הצלחה מזהירה בתחום הגיטין, יגיב כפי שהגיב להצעה הנ"ל". לרבי יהושע הוצע תפקיד אחר לשמש כרבה הספרדי של העיר נהריה. יש לציין שלמשרה זו נבחר פה אחד' אך תוך שאיפה לחזור בבוא היום לעולם הדיינות. לצערנו נקלע מור אבי רבי יהושע שליט"א לסכסוך פנימי בין שני הרבנים הראשיים דאז בעניין מינוי דיינים, דבר אשר עיכב את מינויו לדיין, ואף קטע קריירה מזהירה בתחום זה בשנותיו היפות והוא בן חמישים ושלש שנה, אך בכל זאת קיבל את הדין, ביודעו שזהו אחד המחירים שעליו לשלם בדרכו למימוש חלומו הציוני הנכסף בעלותו ארצה. ) נתמנה לדיין בבית-הדין 1979( ואמנם בשנת תשל"ט האזורי בבאר-שבע. הוא אירגן שיעורי תורה, בהם השתתפו אך תלמידים חילוניים אותם טיפח במיוחד עד שחזרו לעבודת ה'. שנים מספר לאחר מכן זכה למינוי הבכיר ביותר בתחום הדיינות עת מונה לחבר בית-הדין העליון לערעורים בירושלים עד לפרישתו לגימלאות". חיבוריו במשך כל שנות פעילותו המקצועית והציבורית, רבי יהושע לא הסתפק בעשיה גרידא, הוא עשה ימים כלילות בשקידה לעבד יצירותיו הספרותיות ולהפיץ מעייניו החוצה. ספרים אלה מגלה הרב יהושעשליט"א כישרון מופלא בפסיקה ההילכתית תוך ניתוח מעמיק, סברא ישרה, וחשיבה פורה ויצירתית ויצורתו הופכות

למעיין מים חיים אשר כל צמא ישתוקק לרוות ממנו את צימאונו: (הודפס בג'ירבאא - 28 – חיבר בגיל "יד-חרוצים" )1948 טוניסיה בשנת תשו"ב ( – פירושים וחידושי תנ"ך. "מצפה יהושע" – ניצוצי אורות, אמרות מהאגדות "ניצוצי אור" ) 1970- (הודפס בירושלים בשנת השת"ל (מצויינים החלקים שני וששי) – פסקי "עמק יהושע" הלכות ותשובות על ארבעת חלקי הש"ע. – על הלכות הסובבות על הלכות "שבט סופרים" הנוגעות לספורי שטרות. – ציוני הלכות וקיצור פסקי-דינים. "שער יהושע" – על השושלת המשפחתית. "תפארת בנים אבותם" דרושים ונושאי דרושים לנפטרים "... רואים שלפנינו גאון בתורה, המתחקה על שורשי המקורות והיסודות שבכלל הלכה בה הוא דן... בהבנה רבה בבהירות ובעמקות נפלאה, בכל ההיקף ממקורות התלמוד והראשונים ועד האחרונים ואחרוני אחרונים, עושר רב של ידיעות ושל מקורות... בסיגנון עשיר ומיוחד, פיוטי ומליצי מלווה בענות חן ואצילות... והוא אחד מגדולי הרבנים החשובים שעלו לארצנו ממדינת מרוקו... וראוי המחבר שליט"א להכרה ולהוקרה" דרכו של המחבר שליט"א כדרכם של גדולי רבני הספרדים, שאינם נשענים על בינתם, ואינם סומכים על פלפולים בש"ס ובראשונים, לפסוק הלכה למעשה אלא לומדים חיפוש מחיפוש בספרי אחרונים, ואחרוני אחרונים לאחר העיון. ספרים המצטיינים במשא ומתן של הלכה, להכין ולהורות, לשעה ולדורות, בבקיאות רבה ובהבנה ישרה. הובאו בפנינו חיבורים חשובים ויקרים, הראויים לעלות על שלחן מלכים, בהלכה. יצירותיו הספרותיות של הדיין המצוין הרב הגאון יהושע מאמאן שליט"א המבורך בבקיאותו הרבה כישרונו המיוחד לפתור בעיות סבוכות בצורה בהירה מתגלים בחיבוריו. ראוי הוא המחבר שליט"א להכרה ולהוקרה. יזכה המחבר להפיץ מעיינותיו חוצה, בין בהלכה ובין האגדה מאז שפרש לגימלאות נותן רבי יהושע שיעור קבוע בן שעתיים מדי יום ביומו בכולל שליד ביתו. מנהלי כולל ביקשו לשלם לו שכר על שיעוריו אך הוא סירב בתוקף בטענה: "וכי אמיר זהב בנחות?". מנימוקי ועדת השופטים לקבלת הפרסים לחיבוריו

הרב יהושע מאמאן (צילום:אריאל ממן. ויקיפדיה)

רבי יהושע זצ"ל נלב"ע ב-כ"ו חודש טבת תשע"ח

16

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker