אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

גדולי ישראל שליט"א בסיומי

כ"ק האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב שליט"א

כ"ק האדמו"ר מבויאן שליט"א

כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א

כ"ק האדמו"ר ממכנובקה בעלז שליט"א

כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

כ"ק האדמ"ר מקופיטשניץ שליט"א

כ"ק האדמו"ר גאב"ד ערלוי שליט"א

כ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א

הגאון רבי משה וולפסון שליט"א, משגיח דישיבת תורה ודעת, אב"ד קהילת 'אמונת ישראל'

כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א

הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א הראשון לציון ורבה של ירושלים

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online