קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

ק''ג 50 מטפה כיבוי אש באבקה

ק"ג אבקה 12 מטפה כיבוי אש

3295 מק"ט מטפה כיבוי ניידת על גלגלים כולל צינור לפיזור האבקה.

3327 מק"ט כולל מתקן לתלייה על הקיר וצינור לפיזור האבקה.

מטפי כיבוי אש אוטומטיים באבקה

ק"ג 6 מטפה כיבוי אוטומטי

ק"ג 12 מטפה כיבוי אוטומטי

3573 מק"ט מופעל באמצעות ראש הפעלה אוטומטי. כולל מתקן תלייה.

3340 מק"ט מופעל באמצעות ראש הפעלה אוטומטי. כולל מתקן תלייה.

9 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator