קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

מטפים לכיבוי אש

להזמנות לחץ

987 מטפי כיבוי אש בגז על פי תקן ישראלי ת"י

ק"ג 6 מטפה גז הלוקרבון

ק"ג 3 מטפה גז הלוקרבון

3322 מק"ט מתאים לכיבוי דליקות: מוצקים, נוזלים וחשמל. מיועד לשימוש ארוך שנים. גז ידידותי לסביבה.

5879 מק"ט מתאים לכיבוי דליקות: מוצקים, נוזלים וחשמל. מיועד לשימוש ארוך שנים. גז ידידותי לסביבה.

מטפי כיבוי אש אוטומטי בגז

יחידת כיבוי אוטומטי ק''ג 3 בגז הלוקרבון

יחידת כיבוי אוטומטי ק"ג בגז 3

מטפה כיבוי אוטומטי fm 200 ק"ג בגז כיבוי 3

3238 מק"ט ק''ג בגז 3 מטפה כיבוי אוטומטי לכיבוי דליקות בלוח 200FM כיבוי חשמל המופעל באמצעות שילוב מערכת גילוי אש.

3334 מק"ט מטפה כיבוי אוטומטי בגז ק''ג. מופעל 3 הלוקרבון באמצעות ראש ספרינקלר עם נתיך אוטומטי.

3334-1 מק"ט ק"ג 3 מטפה כיבוי אוטומטי בגז מופעל על ידי מערכת גילוי אש.

| 10

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator