קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

זרנוקים

להזמנות לחץ

365 זרנוקים מיוצרים על פי תקן ישראלי ת"י

מ' 20 " באורך 1 זרנוק בד

מ' 15 " באורך 2 זרנוק בד

3417 מק"ט '' לחיבור 1 זרנוק בד כולל שטורץ מהיר. ניתן לחבר זרנוק נוסף לצורך הגדלת אורך הצינור.

3423 מק"ט '' לחיבור 2 זרנוק בד כולל שטורץ מהיר. ניתן לחבר זרנוק נוסף לצורך הגדלת אורך הצינור.

מ' 20 " באורך 3 זרנוק בד

3430 מק"ט '' לחיבור 3 זרנוק בד כולל שטורץ מהיר. ניתן לחבר זרנוק נוסף לצורך הגדלת אורך הצינור.

15 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator