קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

גלגלון כיבוי אש

להזמנות לחץ

2206/1 גלגלון כיבוי אש מיוצר על פי תקן ישראלי ת"י

גלגלון כיבוי אש נייד מזנק +'' 1 מטר, 30

גלגלון כיבוי אש מטר 30

3596 מק''ט

3609 מק"ט גלגלון כיבוי אש בעל צינור עמיד בלחץ, כולל תושבת קיבוע לקיר, מזנק מתאים וחיבור להזנת מים '' כדורי. 1 לברז

גלגלון כיבוי אש נייד מזנק +'' 1 מטר, 50

גלגלון כיבוי אש נייד מזנק + '' 1 מטר, 40

3395 מק''ט

3432 מק''ט

| 14

בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator