קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

מטפי כיבוי אש בקצף

ליטר 6 מטפה כיבוי אש בקצף 66 לפי תקן ישראלי ת"י

ק''ג 50 מטפה כיבוי אש בקצף

4568 מק"ט מתאים לכיבוי דליקות: מוצקים, נוזלים, חשמל ושמן בישול בוער. כולל מתקן תלייה ומד לחץ. המטף הינו רב שימושי.

3296 מק"ט מתאים לכיבוי דליקות: מוצקים, נוזלים, חשמל ושמן בישול בוער. מטפה על גלגלים לצורך ניוד כולל צינור לפיזור הקצף.

מטפה כיבוי אש למתכות בעירות קלות

ק''ג 10 מטפה כיבוי למתכות בעירות קלות

3580 מק"ט ק''ג 10 מטפה כיבוי למתכות בעירות קלות כדוגמת אלומיניום, מגנזיום ונתיכיהם. חומר הכיבוי: אבקה למתכות קלות- סודיום כלוריד.

11 | בע"מ

Made with FlippingBook Ebook Creator