כחול | מגזין השייט והספורט הימי

מודה, אני חולת ים. חוותה ושרדה כדי לספר: יעל גל

מפגשים מהסוג #3 המפחיד

עגינה במפרץ הצבים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online