גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

גיליון 121

121 גיליון 2019 אוקטובר תשרי תש"ף

ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

נווה-זמר, רעננה.

מבצע מיוחד החדשה לקראת השנה

דירות גן, חד׳, 4,5,6 דירות פנטהאוז ודופלקס

משרד מכירות פעיל בשכונה

תאריכי כניסה שונים

*בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי החברה

www.kofman-group.co.il

מחיר מנוי הטריו לאחר ההנחה ממחיר כרטיס בקופה 30% - מחיר הכרטיס במנוי הטריו נמוך בכ

ה

ד

ג

ב

א

רמת מחיר

363

525

660

876

984

מחיר

תוכן עניינים

5 6 8

דבר יו"ר הארגון דבר המזכיר דבר המערכת ועדות הארגון

גמלאון ביטאון של גמלאי התעשייה האווירית ארגון גמלאי התעשייה האווירית, כתובת הארגון: 70100 נתב"ג, מיקוד 0012 ' מח gimlaim@iai.co.il דואר אלקטרוני: www.iai-gimlaim.org כתובת האתר באינטרנט: הלל גולן - יו"ר הוועדה ועורך הביטאון, ועדת הגמלאון: דוד בוך - חבר הוועדה. טלפונים: 03-9355654 הנהלת הארגון מיטל אמזלג: 03-9354883 פקס , 03-9768138 , ציפי 03-9768137 מזכירות הארגון: זרינה 03-9356969 . פקס 03-9768139 דקלה 03-9768835 , 03-9354859 מוקד "אוזן קשבת": (בת שבע) 03-9353442 רווחה ופרישה בתע"א: 03-9353770 ביטחון תע"א: 03-9357717 קופת תגמולים: 050-3202396 יועץ מס יהושע אביאור (בימי ג'): *6667 מבטחים:

10 12 16 20 26 28 30 35 40 56 58 62 64 67 68 70 74 75

ועדת רווחה ובריאות

אירוע הטיסה

ועדת טיולים ונופשונים

ועדת תרבות ועדת ביקורת

ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה

הדיסק הקשיח במחשב ועדת סניפים ומועדונים ועדת התנדבות ותעסוקה

ועדת ספורט וחוגים

ייפוי כח לגיל השלישי - עו"ד טל

ועדת דיור מוגן קוראים כותבים פינת הברידג'

מו"ל ועורך ראשי אייל שמואלי מנכ"ל

טכניקות פתרון תשבצי סודוקו

תשבץ נפטרים

טל שמואלי עיצוב גרפי

,11 רח' גוש עציון 53040 גבעת שמואל

ט.א.ג קונספט מנהלת שיווק סיגל שמואלי

121 גיליון 2019 אוקטובר תשרי תש"ף

ביטאון גמלאי התעשייההאווירית

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים עריכה. המערכת אינה מחזירה כתבי יד. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות בחוברת זו.

מכירות יובל נבו

בגיליון זה מוזכרים שמות של מוצרים, שירותים אשר מציעים את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק בלבד, ואין לארגון גמלאי התעשייה האווירית כל חלק בה. ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים וכמו כן, אינו אחראי לתוכן המודעות.

צילום: שוש בנבנישתי

גמלאון

4

דבר יו"ר הארגון

גמלאיםגמלאיותבנות ובני הזוג, היקרים,

.3/12/2019 כיו"ר הארגון, ברצוני להתייחס הפעם לאירוע שעומד להתרחש ביום בתאריך זה יתקיימו הבחירות למועצת ארגון גמלאי התעשייה האווירית. כידוע הארגון יוצא לבחירות אחת לארבע שנים ואנו מקפידים לקיימן במועד.

עם זאת, ברצוני להבהיר, שלאחר שנבחרה ועדת הבחירות, אשר חברים בה גמלאים שאינם חברי המועצה ואף אינם מועמדים להיבחר, כל תהליך הבחירות הוא באחריות הוועדה והביצוע הוא ע"י חברה חיצונית. נעשה הכול שהבחירות יהיו מסודרות, שקופות ובהתאם לנוהל הבחירות. יעקב שפי - יו"ר

ועדתהבחירותתשלח לכל אחד מבעלי זכותהבחירה מכתב ובו כל הפרטים על הבחירות.

בתקופההאחרונה ישהתארגנותשלחבריםשרוציםלהיבחרלמועצתהארגון, ונוקטיםצעדיםלהשחרת פניהם של חברי המועצה המכהנים, כמו: הפצת שמועות והשמצות חסרות רסן, שהנייר אינו סובל ואני נמנע מלחזור עליהם. אני מתכוון הן לגמלאים מחוץ למועצה והן לחברי מועצה מכהנים. אני מבקש להימנע מאותםמעשיםפסולים ומדיבורים שעלולים לפגוע בתפקוד הארגון כולו. בכל שאלה יש לפנות הן להנהלת הארגון והן לוועדת הבחירות כשתפעל. מקווה שבבחירות הפעם יהיו יותר גמלאיםשיבואו לממש אתזכותם לבחור ולקבוע אתתוצאתהבחירות, שיקבעו את עתיד הפעילות למען ציבור הגמלאים. מאחל הצלחה לכל מי שתוצאת הבחירות תזכה אותו להשתתף בקדנציה הבאה, לטובת הגמלאים בארגון ולרווחתם.

בברכתבריאות טובה ואריכות ימים לכם ולבני משפחותיכם!

יעקב שפי יו"ר הארגון

גמלאון

5

דבר מזכיר הארגון

חבריםשלום, קרן הפנסיההוותיקה .2020 הכוונה להפחיתמשכר הפנסיה לא נעלמה, אלא נדחתה לחודש מאי לתלושי שכר הפנסיה צורף פרסום של "עמיתים" המבהיר כי הוסכם על דחייה של ביצוע ההפחתה מהשכר ולא על ביטולו. לאחרונה התפרסם שהשכר הממוצע במשק עלה וכן תוחלת החיים. פועל יוצא של הודעה זו שבעתיד צפויה לנו הודעה על הורדה נוספת בקרנות הפנסיה הוותיקות. ההנמקה לצורך בהפחתה: אין הצטרפותשל חבריםחדשיםלקרן מחד גיסא, ומאידךגיסא, גמלאים נוספים מצטרפים למקבלי גמלה חודשית.

אבי שקלרסקי מזכיר הארגון

אנו ממשיכים לטפל בנושא באמצעות משרד עו"ד גדעון פישר ושות'. וכן, צירפנו למאבקנו ארגונים נוספים שעניינם משותף, כגון: גמלאי ארגון המורים, גמלאי בזק, גמלאי קרן "מקפת" וגמלאי אגד. תקוותנו שפעילות זו תביא למניעתההורדה. מחשובפעולותהארגון אפשרנו לחברים, לראשונה, רישום לפעילות ועדת הטיולים בנושא גמליאדה באמצעות המרשתת (רישום 2018 בשנת . עםזאתאנו משדרגיםאתהמערכתכדי לאפשר 2020 אינטרנטי). הפקנו לקחים והם ייושמו ברישום לפעילות, בשנת רישוםבאמצעותהמרשתת גם לחוגים, כגון: מכון אבשלום, שביל ישראל, דיג, טיולים ונופשונים. ברור שמחשוב הארגון יתפרש על תקופה שבה ייבחנו כל פעילויותהארגון. ביטוח נסיעותחו"ל בעבר הודענו, חזרנו והודענו, שיש לבצע ביטוח נסיעות לחברים היוצאים לחו"ל הן במסגרת הארגון, והן ביציאה עצמאית. הרינו מדגישיםזאת שוב! ביטוחבחברתהראל ארגון העובדים שהינו בעל הפוליסה בנושא ביטוח שיניים ובריאות, חתם עם חברת הראל על המשך ביטוח שיניים לאור פניות שקיבלנו לאחרונה על "עוקץ" חברים בנושא החזר מס, אנחנו חוזרים ומזכירים לציבור החברים שיש . הנכם מתבקשים שלא לחתום על ייפוי כוח לאותן יהושע אביאור לארגון הסדר בנושא זה אך ורק עם יועץ המס חברות שטוענות (ללא כל בסיס) שיש להן הסכם עם ארגון הגמלאים. נציגי החברות חדלו להגיע למועדונים, אבל אורבים לגמלאיםבמקומותהמפגש של ה"פרלמנטים". ייעוץ משפטי . למתן 13:00-11:00 עו"ד ממשרד עו"ד מרקמן את טומשין מקבל/ת קהל בקומת הארגון בכל יום חמישי בין השעות ייעוץ משפטי בנושאי תביעותמביטוח לאומי, פטור ממס ההכנסה, תביעותביטוח וכן ייפוי כוחמתמשך. בריאות ובשורות טובות! לתקופה נוספת של חמש שנים. 01.09.2019 ובריאותמיום חבריםהמבוטחיםבביטוח הראל קיבלו הודעה אישית. החזרי מס

אבי שקלרסקי מזכיר הארגון

גמלאון

6

דבר המערכת

חבריםשלום, מצאתי לנכון להביא לידיעתכם תמצית מהנושאים שבהם טיפלתי, במסגרת תפקידי כיושב ראש ועדתהגמלאון והאינטרנט: גמלאון - עריכה הגהה הפקה וטיפול; # אתר האינטרנט של הארגון – פיתוח, שדרוג, עריכה וניהול שוטף. עדכון יום יומי; # הנשלחים לחברים וניהול מאגר כתובותהדוא"ל של )News Letter( ניהול משלוח מכתבי המידע # החברים; ניהול המענה לפניותהחבריםבאמצעותהאתר. # בנוסף לנושאי הוועדהעסקתי בהקמתמערכותממוחשבותבארגון, שלאהיו קיימות, וזאתע"י אפיון ויישוםעםחברת , ותמיכה בהן: GO_NET מערכת "אוזן קשבת" – במגמה לאפשר מעקב אחר פניות גמלאים לארגון, ואחר מהלך הטיפול בהן; לאפשר # למוקדנים להתקשר באופן יזום לגמלאים ולקיים מעקב אחר ההתקשרויות. מאחר שמוקדני "אוזן קשבת" מתקשריםבאורח יזוםאל הגמלאיםהמבוגרים יותר שבינינו, פעםבשנה לפחות, מעקב זהחיוני ביותר. כמו כן, לאפשר מעקב אחר הטיפול של העובדותהסוציאליות. מזכירתהארגון –מסד נתונים מיטלאמזלג מערכתניהולהמידעהאישי שלהגמלאיםחברי הארגון, בשיתוףעם # שבו נשמרים נתוני החברים בארגון, ומאפשר מעקב אחר טיפול והפקת דוחות בחתכים שונים. משמשת כבסיס למערכת "אוזן קשבת" ושאר מערכותהארגון. מערכת ניהול והפקתקבלות; # מערכת רישום וניהול טיולים ונופשונים; # מזכיר הארגון אבי שקלרסקי מערכת רישום לגמליאדה וליום האישה באמצעות המרשתת, בשיתוף עם # מתנדב בארגון; אפי רוזנר ולאחרונה גם כיום נמצא בתהליך יישום מערכת רישום באמצעות המרשתת, לטיולים ולנופשונים, ומערכת דומה לשם רישום # לפעילותמכון אבשלום. כרגיל אני ממליץ להתעדכן בנושאי הפעילויות או בהודעותהארגון באתר שלנו המעודכן בזמן אמתבכתובת /https://www.iai-gimlaim.org . hgolan.gim@gmail.com הכתובת למשלוחחומר לגמלאון היא: בברכתבריאות טובה ואריכות ימים! הלל גולן יו"ר ועדתהגמלאון ומנהל אתר האינטרנט הלל גולן - יו"ר

גמלאון

8

גמלאי/ת יקר/ה, מצטרפים למועדון הרווחה של התעשייה האווירית בכרטיס אשראי המעניק מגוון הטבות ייחודיות בארץ ובחו"ל לך ולבן/בת זוגך

הנחות אוטומטיות באלפי בתי עסק כמפורט באתר mycorporate.co.il

העברת הוראת קבע אוטומטית וללא עלות

פטור קבוע מדמי כרטיס*

מגוון מבצעים והנחות במעמד החיוב

הנחה 18% בהשכרת רכב בחו ,, ל בשלמה סיקסט

הנחה 100% בעמלות המרה בכל מטבעות העולם*, ברכישות ומשיכות מזומן. לפי שער יציג.

30+ תנאי חיוב שוטף בעסקאות ומשיכות מזומן בחו ,, ל

כניסה לטרקלין האחמ"ים בנתב ,, ג* ,, טרקלין דן ,,

1-800-20-44-66 : להצטרפות הזכאות להטבת כניסה לטרקלין - כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס, ■ משויך למועדון הוט icard פטור קבוע מדמי כרטיס- כל עוד כרטיס ■ ומעלה במועד החיוב האחרון. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה הסלולרית ₪ 2,000 בכפוף לחיוב החשבון בגין עסקאות בבתי עסק בסך של הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס האשראי וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם ■ / באתר ישראכרט. פרטים נוספים באתר ישראכרט עמלות המרה - ■ 03-6364686 : ביטוח נסיעות לחו"ל - בהתאם לתנאי הפוליסה ולחריגיה. לפני כל נסיעה יש להפעיל את הביטוח בטלפון ■ לתקנון טרקלין דן בכרטיסי ■ החיוב ייעשה ע"פ שער יציג. פטור מעמלת עסקאות במטבע חוץ: עסקאות בדולר יורו, עסקאות במטבע אחר ומשיכת מט"ח ממכשיר אוטומטי בחו"ל ישראכרט רשאית להוסיף על הטבות אלה, ■ מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי Gold MasterCard Corporate טל”ח. ■ 09/2019 נכון לתאריך ■ הנפקת הכרטיס כפופה לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק ■ לשנותן או לבטלן בכל עת 3798

יושבי ראש ועדות הארגון

משנה ליו"ר עמרם אופטובסקי

מזכיר הארגון אבי שקלרסקי

יו"ר הארגון יעקב שפי

דיור מוגן חיים גור

גמלאון ואינטרנט הלל גולן

כלכלה מאיר בניאש

טיולים ונופשונים שמואל אפלבוים

ביטוח שייקה אבני

תעסוקה שלמה חסקלוביץ

כספים שמחה חנין

תרבות רחמים חלפון

קשרי חוץ שמוליק זיסמן

ארגון ונהלים יוסי וינראוב

ביקורת הלל שחם

בריאות ורווחה דני שחם

מיצוי זכויות ניצולי שואה יהודית ירושלמי טריס

ספורט וחוגים בני נימני

גמלאון

10

מדטון הדים מאחלים לכם שנה מלאה בצלילים מופלאים

ומענ יקים לכם מתנת חג חבילת סוללות למכשירי שמיעה

* 2254 www.medton-hedim.co.il

סוללות בחבילה, ט.ל.ח 6 , *המימוש הינו חד פעמי *בהצגת המודעה בסניף * הטבה אחת ללקוח

ועדת רווחה ובריאות חבריי הגמלאים בוקר טוב לכם, הוא גיליון סיכום של 121 גיליון קדנציה ארוכה בוועדת הרווחה והבריאות. את זמני בארגון הקדשתי לבנייה ולפיתוח מוקד "אוזן קשבת". התחלנו שלושה יוסי וינראוב עמרם חברים: ואנוכי. מחשבים היו אופטובסקי ולנו היה אז רק עיפרון זרינה ו מיטל רק לפקידות ורעיון. כן, רעיון איך יוצרים קשר עם אלפי גמלאים ואיזה שירותים ניתן להציע להם. שאלנו את עצמנו איפה נשב ומה נעשה, היה מספר משרדים מצומצם. יו"ר הארגון והמזכיר ישבו בחדר אחד בבניין משאבי אנוש, מיטל המזכירה ישבה בחדר לידם יחד עם הגזבר, זרינה ונציגי כל הוועדות ישבו בשני חדרים בבניין הוועד, ורבו ביניהם על השימוש בקוו הטלפון היחיד שעמד לרשות כולם. היום במוקד "אוזן קשבת" יש שני מחשבים ושני טלפונים, והעיקר - יש אנשים טובים, כמו שאומרים באידיש: מנטשים. כן אנשים שאכפת להם, ועונים לכם כשאתם משתמשים בשירותי המוקד. העושים במלאכה במסירות רבה: מוטי חסדאי, צפוני חיים, ריטה טלנוי, דוד בוך, אורי ברק, חיים פרג', מושון בואנוס, שושנה יהונתן, שוש בנבנישתי ומנחם קורנבלום. סטטיסטיקה - פירוט פניות בתאריכים 31.07.2019 – 1.01.2019 611 פניות גמלאים 3751 פניות מוקדנים אל גמלאים 4362 סה"כ מספרים אלו אינם כוללים מאות שיחות על שי פסח, ובחודש האחרון: פניות בנושא ההסכם עם הראל. , מתוכם: 46 ביקורי בית חברתיים וסוציאליים: נערכו ביקורים בביתם של אלמנים/ות. 11 שיחות טלפון יצאו אל אלמנים/ות. 510 זאת אכן הזדמנות לומר תודה לעושים במלאכה: כל הכבוד והערכה! דני שחם - יו"ר

ימי בריאות קיימנו השנה ימי בריאות לגמלאים. בימי בריאות אלה הבאנו מרצים בנושאי רפואה, ערכנו בדיקות ראייה ושמיעה, והקמנו קשרים ישירים עם נציגי כל החברות שיש לנו הסכמים איתן, כגון: הדים, מוניטור, שחל, משרד עורכי הדין מרקמן את טומשין ועוד ועוד.... גם בשנה הקרובה נקיים ימי בריאות במתכונת דומה. חברות סיעודיות העובדות הסוציאליות של המפעל דנה פלנר, עינת רם ריבלין וטובה יששכרי העניקו לנו את השירותים הסוציאלייםשנזקקנו להם. לאחרונה, לפני כחודשיים, יצרנו קשר עם שתי חברות סיעוד: דנאל (עו"ס חנה אוחנה) ומטב (עו"ס שרה אשר). השירות של העובדות הסוציאליות ניתן באמצעות פנייה למוקד "אוזן קשבת". אני מקווה שהוספת שתי החברות תשפר את השירות הניתן לגמלאים. ביטוח שיניים ובריאות – הראל בשעה טובה הסתיים המו"מ בין ועד העובדים לחברת נכנס לתוקפו ההסכם 1.09.2019 הראל, והחל מתאריך שנים. לצערי, בהסכם החדש 5- החדש. ההסכם הוא ל לא ניתן לנו הגמלאים לשדרג את מעמדנו, עם זאת 31.07.2019 חלק מהשירותים השתפרו. בתאריך קיימו חברי המועצה, מתנדבי "אוזן קשבת" ומנהלי המועדונים פגישה, שבה הסביר גיא שאשא יו"ר ועדת ביטוח של ועד העובדים את מהות ההסכם החדש עם חברת הראל. דוד בוך חבר ועדת הרווחה עובר בסניפי הארגון ומסביר את ההסכם לפרטיו. ביטוח בריאות וביטוח סיעודי בחברת כלל וסוכנות גמא גולן לחלק לא מבוטל של גמלאינו יש ביטוח סיעודי קיבוצי (קולקטיבי כפי שמכונה בעגה המקצועית).

גמלאון

12

מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

חדש בישראל!

לא הצליחה לבטל, כי בפוליסה יש סעיף קטן אך חשוב ,שלפיו ביטוח זה יכול לבטל רק בעל הפוליסה. דהיינו, רק הגמלאי בעצמו ולא חברת הביטוח. לכן לא בוטל כשאר הביטוחים הקיבוציים. לביטוח זה יכולים להצטרף גם היום הגמלאים ובני משפחותיהם. ממליץ לכל אחד מכם לבדוק את הנושא. כמו כן יש לנו גם ביטוח בריאות בחברת כלל. 90 מבצע גיל ומעלה. 90 גמלאיםבני 280 הגמלאיםשלנו יש 11,000 בין אנו נוהגים לשלוח אליהם תעודת הוקרה ומדליון על תרומתם לפיתוח המפעל ולקידומו, בשנות עבודתם. הפחתת השכר בקרנות הוותיקות משכרנו החל מחודש יוני 1.259% כזכור, עמדו לקצץ . משום כך הוקמה בארגון ועדת "אד הוק" לטיפול 2019 בנושא. בוועדה חברים יעקב שפי, דני שחם, הלל שחם, שלמה קלדרון ואיציק דויטש. שכרנו משרד עורכי הדין גדעון פישר ושות', ניהלנו חליפת מכתבים ענפה וקיימנו שיחות עם משרד האוצר (השר כחלון ועוזריו), ועם הממונה המיוחד על הקרנות הוותיקות. .2020 בשלב זה ההפחתה נדחתה לחודש אפריל ניצלנו את דחיית הביצוע וקיימנו מפגשים עם ארגוני גמלאים אחרים ע"מ לצאת למאבק משותף. הארגונים שאיתם אנו בקשר הדוק: הסתדרות המורים, ארגון גמלאי בזק, ארגון גמלאי אגד, ארגון קרן מקפת, ארגון קרן נתיב ועוד ידנו נטויה. עוזר לנו בנושא חשוב זה חברנו צביקה גוטוטר שבעברו היה מהנדס בכיר בחברה, יו"ר ועדת הפנסיה של הוועד והמשנה ליו"ר ההסתדרות עיני. כיום - גם עורך דין. אנו ממשיכים במאבק המשפטי והתקשורתי. לסיכום, אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לכל חברי ועדת הרווחה והבריאות, ולמתנדביה, על פעילותם היעילה והמסורה בשירות גמלאינו בשנת תשע"ט. בברכת שנה טובה דני שחם יו"ר ועדת הרווחה והבריאות

מוצרי ספיגה למבוגרים!!!

תחתוני ספיגה אינספייר אוברנייט תוצרת ארצות הברית במגוון מידות לשינה רגועה במשך הלילה, או לשהות

ממושכת במשך היום ללא דאגות. מ"ל!!! 2100 ספיגה ענקית של

חיתולי ספיגה אגוסאן – מקסי אוברנייט תוצרת איטליה מ"ל !!! 4000 - ספיגה של כ

תחתוני ספיגה אגוסאן סופר נייט תוצרת איטליה

מבנהו האנטומי של התחתון מאפשר היצמדות טובה יותר לגוף, מונע זליגת

נוזלים ולספיגה מושלמת S, M, L, XL במידות:

לחבילה ₪ 60- החל מ

חדש תחתונים XXL ספיגת לילה להיקף עד מטר!! 2

עכשיו במחירים מיוחדים לקיץ אספקה חינם עד הבית!!!

לפרטים: אינספייר בע"מ

054-5967786 ,054-7505180 :' טל www.inspiremedical.co.il

גמלאון

13

ועדת רווחה - טלפונים

הערות

טלפונים ופקס

פירוט

שם

ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי או לשלוח הודעה לדני שחם לכתובת: dshaham.gim@gmail.com

03-9768835 03-9354859

במשרדי הארגון

אוזן קשבת

03-9354165 03-7303205

דני שחם

050-4300330 052-6180109

טובה יששכרי עינת ריבלין רם

עובדת סוציאלית

03-7547010 03-7547222 03-7547222 1-800-540-000

בריאות הראל - במרכז מוקד שיניים הראל - במרכז מזכירות הראל - במרכז בריאות וסיעוד

ביטוח הראל

7 שלוחה 6 שלוחה

משרד הראל בתע"א: טלפון (מרכזיה) פקס ביטוח בריאות,סיעודי פקס בתע"א

אם אין מענה ניתן לשלוח פקס עם הפרטים ויחזרו אליכם 2 ואז 4 קולקטיב תע"א שלוחה לירון, מיטל, סיון, יוגב

03-9772257 03-7348599 03-5670404 03-5670405 03-5670444

גמא גולן

4 מלינדה שלוחה 0 רווית שלוחה

03-6090880 :' טל 036090890 : פקס

סוכנות ביטוח תאונות אישיות ונסיעות חו"ל

אלי ארליך

ירושות, צוואות, ייפוי כוח מתמשך

052-3421921 03-5715172 08-9393100 08-9393101

עו"ד שלמה טל

ייעוץ משפטי

מרקמן את טומשין

ייעוץ משפטי

רחובות ואשדוד במשרדי הארגון, 13:00-10:00 ' בימי ה

גישור בהתנדבות עד סוף מרץ . ייעוץ בשמאות בהתנדבות 2020

09-9511168 052-8575133

גישור (כולל בתחום המשפחה) וייעוץ בשמאות מקרקעין

יצחק ששון שמאי מקרקעין ומגשר

*6050

ביטוח לאומי אזרח ותיק

*8840 *4843

*6667

מבטחים

משה שאול 03-6166180

054-6622331 1-700-700-663

טלרפואה

שחל

מוקד לרפואה דחופה, לחצן מצוקה, מעקב לבבי (מכשיר א.ק.ג. אישי)

מוניטור

*6444

כפתור מצוקה

יד שרה

1-700-700-113

מוקד רפואי ולחצן מצוקה

מוקד אנוש

שמיעה סניף מרכזי 03-5285991

מדטון - הדים אפוס נעליים

*2767

מיוחד לכאבי גב וברכיים

אורה קט (ניתן להשאיר הודעה)

09-9592988

הרצלייה מדיקל סנטר זימון תור לרופאים מומחים

גמלאון

14

השירות הסוציאלי לשירותכם עו"ס טובה יששכרי

במהלך שנה זו, אושרה רפורמה מקיפה בתחום חוק הסיעוד, לגמלאים הזקוקים לעזרה סיעודית מהביטוח הלאומי וזכאים על-פי מבחן הכנסות. על-פיה ניתן להמיר שעות סיעוד בגמלה כספית שמועברת ישירות לחשבון. ייפוי כוח מתמשך לעומת צו אפוטרופסות. ייפוי כוח מתמשך, מסמך משפטי חשוב, המאפשר לאנשים לקבוע מראש, כאשר צלולים הם וברי דעת, להחליט מי יהיה מיופה הכוח שלהם ולהגדיר את סמכויותיו ואת הנסיבות והתנאים, בתחומי חיים שונים: טיפול הרפואי, סיוע סיעודי שיקומי, ובעניינים כספיים. שירותים, הניתנים על ידינו: השמות בבתי אבות סיעודיים ולתשושי נפש, # ולמיעוטי יכולת - סיוע בקבלת מימון ממשרד הבריאות; ייפוי כוח מתמשך/שירותי אפוטרופסות; # מימוש זכויות מול הרשויות: ביטוח לאומי, פטור # ממס ועוד. אחות להשגחה לאחר ניתוח וסיוע בקבלת # החזרים מקופות החולים. לאחר החגים תתקיים סדנה להורים מבוגרים שבניהם עזבו את הקן וההשלכות הרגשיות. פרטים אצל החתומה מטה.

גמלאים יקרים, עם פרוס השנה החדשה, ברצוני לשתף אתכם בנתונים אודות מצב הקשישים בשנה זו, הרפורמה בזכויות והדרך לממשן. 65 ישראל מזדקנת, אך קשישים בישראל (בני ומעלה) עובדים וחוסכים לפנסיה יותר מבעבר, וכן מעודכנים יותר טכנולוגית. כך עולה משנתון הזקנה של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, שפורסם. הנתונים בשנתון לקוחים ממגוון מקורות, כמו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), המוסד לביטוח לאומי ומשרדי הבריאות והרווחה. עם העלייה המתמדת בתוחלת החיים, ולעיתים בשל ומעלה, 65 הכורח הכלכלי להמשיך ולהתפרנס, בני ממשיכים לעבוד. שיעור ההשתתפות שלהם בשוק 8.5%- העבודה זינק בשני העשורים האחרונים מ . מצב שמאפשר חיים 2016 בשנת 21%- , ל 2000 בשנת עצמאיים ללא תלות בילדים או בגורמים אחרים. ומעלה), 65( מבני גיל זה 13%- הנתון המצער הוא, ש דיווחו שהם חשים בדידות לעיתים תכופות, שיעור )!( 42%- , ו 74-65 בקרב בני 29% : שהוכפל ואף יותר ומעלה. 75 בקרב בני ככל שהקן הטבעי מתרוקן, ההורים מתבגרים והילדים בונים את התא המשפחתי שלהם, נוצר חלל. האדם המבוגר יכול להכיל את ההתרחקות של הקרובים ביותר, אך נוצרת תחושה של בדידות ברמה הרגשית. לאו דווקא במובן התעסוקתי. חשוב לתת את הדעת לעובדה זו, להיות יותר מודעים ורגישים לה, ולאתר פתרונות הולמים, באופן כללי ולכל גמלאי שאנו מכירים - באופן פרטני. הבדידות היא אוייב מסוכן עם השלכות קשות על המצב הנפשי והבריאותי.

איתנו אתם לא לבד! לכל שאלה ובירור ניתן ליצור קשר, 050-4300330 - עו"ס טובה יששכרי תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה!

גמלאון

15

אירוע "הטיסה שהסתיימה בשלום" חברינו שהיו בדרכם ארצה מהשיט על הריין היו שותפים לחוויה מיוחדת שלשמחת כולם הסתיימה בשלום.

דלק, בהעדר יכולת לרוקן דלק באוויר בדגם מטוס זה. כחלק מההתארגנות בנתב"ג, גורמי רש"ת ונתב"ג ביקשו מחיל האוויר, להעלות מטוס קרב שיבחן את כני הנסע של המטוס. חיל האוויר הפנה שני מטוסי קרב שליוו את המטוס, מעל הים, ובהתקרבו לחופי הארץ התבקש הקברניט להוריד גלגלים. טייס חיל האוויר סקר את כני הנסע בקפידה. טייס הקרב דיווח שהצמיג השמאלי, בכן נסע שמאל קרוע לחלוטין, ואילו השני נראה תקין. לאחר התייעצויות ולבקשת ,30 טייס הבואינג, הועדף המסלול הרחב יותר, מסלול למרות שאינו הארוך ביותר בנתב"ג. בגמר התדרוך להיערכות נתב"ג להגעת המטוס, החוקר הראשי הצליח ליצור קשר עם מנהל המבצעים של חברת התעופה, וממנו למד כי קברניט המטוס ותיק ומנוסה. ,3 בנתב"ג הועלה, כאמור, מצב החירום לדרגה והשדה נערך עם כוחות כיבוי והצלה, עפ"י הנהלים המתאימים. בתי חולים בסביבה הוכנו למצב חירום ולשדה הגיעו כמאה אמבולנסים, רכבי כיבוי אש ואחרים. הנחיתה, עם צמיג אחד קרוע לחלוטין, עברה בשלום והמטוס עצר על המסלול. חברת התעופה אלקטרה נתיבי אוויר היא חברה קטנה, שבסיסה בסופיה-בולגריה. חברה צעירה שהתחילה לפעול , ולה שלושה מטוסים מיושנים יחסית, 2017 בשנת שנים. 27 - 22 בני והשלישי, המטוס 320 שניים מהם מסוג איירבוס . המטוס B737-400 נשוא התקרית, מסוג בואינג , חמישה 2019 הוכנס לשירות בחברה בחודש פברואר חודשים לערך, לפני התקרית.

אנו מביאים כאן את תמציתו של דו"ח האירוע ואת ההתכתבות עם קברניט המטוס הבולגרי, באדיבותו של חברנו אברהם כספי. תמציתו של דו”ח החקירה של משרד התחבורה, חקירת תאונות ותקריות אוויר - בעניין התפרקות צמיג ונחיתת חרום - B737 מטוס תיאור האירוע לפי שעון 11:56 , בשעה 1.7.2019 ביום שני, בתאריך של חברת התעופה B737-400 ישראל מטוס בואינג הבולגרית "אלקטרה נתיבי אויר", המריא מקלן 153 שבגרמניה בדרכו לישראל. על המטוס היו נוסעים ואנשי צוות. רוב הנוסעים היו ישראלים. ההמראה עברה בשלום, אך על המסלול בקלן נמצאו שאריות צמיג, מפוזרות לאורך מרחק רב, וכן מספר חלקי מבנה וסימני שפשוף לא רציפים, אשר זוהו ע"י גורמי השדה כשיירים של שני צמיגים ראשיים. יצוין, שני כני נסע ראשיים ובכל אחד B737 כי למטוס מהם שני צמיגים. לגרסת הקברניט, במהלך ריצת ההמראה, נשמעו V1 רעשים והורגשו רעידות, מעט לפני המהירות ולפני הניתוק. אך מאחר שבניתוק ובקיפול הגלגלים הכול חזר לנורמה, הוא המשיך בטיפוס. בסיום הקטע הראשון של הטיפוס, הוא דווח ע"י הבקרה על הממצאים במסלול, אך, מאחר שהניח כי מדובר בנזק מזערי, ולאחר התייעצות עם הצוות, החליט להמשיך לכיוון היעד – נתב"ג. הטיסה לישראל נמשכה כארבע וחצי שעות, בגובה טון 28 רגל. המטוס הגיע לנחיתה עם 31,000 שיוט של

גמלאון

16

ריצת המראה התבצעה, בפועל, ללא לחץ אוויר # בצמיג שכשל, גרמה לדריסת הצמיג ע”י כתפי האוגן ולקריעתו. גורמי השורש לכשל: הכשל התחיל כתוצאה משילוב של שני גורמים כדלקמן: סגירה במומנט גבוה מהנדרש של האומים שגרמה # לעומסי מתיחה גבוהים על הברגים, עד כי שישה מהם כשלו ונגזרו. שימוש באומים פסולים, ללא אבטחה עצמית, # אשר גרם להשתחררות האומים כך שההידוק בין שני חצאי האוגן התרופף, ושני חלקי האוגן גרמו לעומסים על הברגים עד שחלקם כשלם שנגזרו. סביר להניח, כי קצב הכשל של ששת הברגים הלך והתגבר ככל שכשלו יותר ברגים. לא מן הנמנע, כי בנחיתה או בהמראות/נחיתות הבאות, האוגן היה נכשל באחת וגורם לשרשרת כשל, מצב כזה הן של הגלגל הסמוך והן של כן הנסע - עלול היה להסתיים בתאונה קשה בהרבה. הביא לדפוס: אברהם כספי

ממצאי הבדיקה הראשונית מבדיקת הברגים והאומים המחברים את שני חצאי האוגן, שעליו מורכב הצמיג, נמצאו הממצאים ברגים הממוקמים כסדרה נמצאו גזורים; 6 : כדלקמן הברגים שכשלו נגזרו לאורך זמן, חלקם היו גזורים לחלוטין, לפני הטיסה, ואחד עד שניים נגזרו בעומס הברגים הנותרים 10 ; גבוה חד פעמי, במהלך האירוע האומים של 10 נראו בבדיקה ויזואלית, שלמים; כל ברגים אלו, נמצאו משוחררים ולא היו מהודקים במומנט מתאים, בבדיקת הנעילה העצמית של האום; קרי, לאומים לא הייתה נעילה עצמית; האטם + בין שני חצאי האוגנים נמצא קרוע - חלק אחד ארוך חלקים קטנים, המתאימים לגזרת הברגים הגזורים. 4 מסקנות ראשוניות גורם הכשל אינו המראה עם לחץ אוויר נמוך בצמיג שכשל. אופי קריעת הצמיג שכשל מצביע בוודאות כי מנגנון הכשל היה "דריסה", מצד כתפי האוגן (ג'אנט) את פנים הצמיג שהיה מרוקן מאוויר, כאשר חלקים ממנו התחילו להיקרע ולהתפזר על מסלול ההמראה. ששת הברגים שנגזרו כשלו שלא במועד אחד, אלא לאורך זמן. סביר, עפ"י הסימנים במשטחי השבר, כי אחד עד שניים נגזרו סופית במהלך האירוע. נמצאה התאמה בין גזרת ששת הברגים הגזורים, בהיקף האוגן, לבין ארבעת חלקי אטם הגומי שנקרעו באותה גזרה, ואפשרו את בריחת לחץ האוויר מהצמיג שכשל. מנגנון הכשל שזוהה: ברגים והשתחררות שאר האומים גרם 6 העדר # למרווח קטן בין שני חצאי האוגן, בגזרת הברגים; בהשפעת לחץ האוויר הגבוה בצמיג, חלק זה של # האטם נדחף למרווח שבין שני חצאי האוגן, נצבט ונקרע; כתוצאה מקריעת האטם, כל לחץ האוויר השתחרר # מהצמיג, לכל המאוחר בתחילת ריצת ההמראה;

גמלאון

17

מכתב התשובה של קברניט המטוס (מתורגם)

מכתב ההערכה שנשלח לקברניט המטוס (מתורגם) 2019 יולי 02 לכבוד, הנהלת חברת אלקטרה איירווייז סופיה - בולגריה אדון נכבד, הנדון: הערכה והוקרה לקברניט המטוס בטיסת 2019 יולי 01 , מקלן לתל אביב EAF 102 רעייתי ואני, עם קבוצת גמלאי התעשייה האווירית, היינו בטיסה הנ"ל בשובנו מקלן לתל אביב. כידוע המטוס נאלץ לבצע נחיתת חרום בנמל התעופה בן גוריון, עקב נזק בגלגל כן הנסע השמאלי שכנראה ניזוק בהמראה מקלן לתל אביב. באורח פלא, ותודה לאל, האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא כל התפתחות קטסטרופלית. במכתבי זה אני מבקש להביע את הערכתנו והוקרתנו לקברניט המעולה של המטוס, אשר בקולו הרגוע והמרגיע הקפיד לעדכן אותנו במהלך הטיסה, מלווה בהסבר ענייני של מהות התקלה בגלגל כן הנסע. ללא ספק, דיווחי הטייס והסבריו במהלך הטיסה תרמו רבות לאווירה הרגועה והשקטה בתא הנוסעים, וללא כל פניקה מיותרת. הייתה הרגשה שיש בתא הטייס על מי לסמוך ובמי לבטוח. אכן הטייס המוכשר והמיומן לא אכזב והמטוס הונחת על ידו בשלום. אנא העבר תוכן מכתבי זה לתשומת ליבו האישית של קברניט המטוס. אנו, אנשי תעופה, עובדי תע"א לשעבר, מברכים את קברניט המטוס ומצדיעים לו.

2019 יולי 17

אברהם שלום, מקווה ששלומך טוב, קודם כל אני מבקש להודות לך על מכתבך החם והידידותי. קיבלתי אותו רק היום. כאיש מקצוע ותיק בתעופה אני מניח שאתה יודע איך זה היום ב"עסק" שלנו. קודם מתחילים בהתמודדות עם חוקרים ועיתונאים, אשר מסתכלים על האירוע מנקודת מבט אחרת, ולוקח זמן לגלות את הערותיהם של אלה הרואים את ה"נסים" הקטנים במצב משבר כמו זה שהיינו בו ביחד. אתה ממש צודק בהרגשתך שמלאכי האל היו אתנו, שכן הנזק של הצמיג הזה לא התפתח לפגיעה במערכות אחרות של המטוס, ולא גרמו נזק משמעותי למבנה המטוס. מכאן והלאה, קיבלנו את כל העזרה מכולם, על הקרקע, לשם קבלת החלטות שיניבו את התוצאות הטובות ביותר. הודות לחיל האוויר הישראלי, שעשה עבודה יוצאת מהכלל בתיאום עם בקרת התנועה האווירית, ידענו בדיוק מה עומד בפנינו ובמה אנחנו עוסקים. טון וכל אחד 52 אולי יעניין אותך לדעת כי משקל הנחיתה שלנו היה טון. כפי שאתה 8 הצמיגים הנותרים מתוכנן רק עד לעומס של 3- מ רואה לא נותרו הרבה רזרבות, ולפיכך, לא הייתה לנו כל ברירה אלא נחיתה מדויקת על הקרקע. באו B737 שנים של ניסיון בהטסת מטוסי 29 ובכן, זה המקום שבו לעזרתי. יש עוד הרבה לומר, אבל לסכם את כל המחשבות והשיקולים שעות של הטיסה, במכתב קצר, זה כמעט בלתי 4 שעשינו במהלך אפשרי. לפיכך, אם תרצה ליצור קשר ולהיפגש יום אחד, פשוט שלח לי מייל. אני מתכוון לבלות חופשה בתל אביב בקיץ הזה ויהיה לי לעונג להיפגש אתך ועם החברים שלך. שוב, תודה על מכתבך הנדיב והידידותי. אלוהים יברך אתכם ואת יקיריכם ! כל טוב,

קברניט ינקו סטואימנוב Capt. Ianko Stoimenov

בכבוד רב, אברהם כספי

צילום מזכרת עם קברניט המטוס

גמלאון

18

שתהיה שנה דבש

בית ההשקעות אלטשולר שחם מאחל חג שמח ושנה חדשה של שגשוג, צמיחה והגשמה.

ועדת טיולים ונופשונים

שמואל אפלבוים יו"ר

מידי 150,000 תמכנו בנופשונים במגוון מלונות בסך שנה; ;₪ 50,000 תמכנו בטיולי מורשת בסך טיולים יצאו בקיץ לחו"ל. 30- כ גמלאים 2800- לאורך כל הקדנציה השתתפו כ בביקורים בחברה. כל המדורים מעודכנים בחוברת ובאתר הארגון. אני מאחל לכולנו קדנציה חדשה פורייה, והמשך עשייה למען גמלאינו. בריאות טובה ואריכות ימים, ושנטייל וננפוש כמה שיותר. בברכה שמואל אפלבוים יו"ר ועדת טיולים ונופשונים אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל לטיולי יום, פרט לטיולים לחרמון. לטיולים לחרמון 15 שנים ומעלה. גמלאי שמעוניין 5 ניתן לצרף ילדים מגיל לנופשון, יגיע 15 לשתף ילדים או נכדים מתחת לגיל לנופשון באופן עצמאי. (לא תורשה עלייה לאוטובוס בשום מקרה, וכסף לא יוחזר). גמלאי עם מגבלות גופניות חייב לצרף מלווה בתשלום, לנופשון ולטיול יום. תחנת יציאה: חניון תע"א מערב.  תשומת לבכם לתחנת היציאה ושעות היציאה שנקבעו. יש להתקשר אל במקרה של תקלה ביום היציאה ביציאה לטיול, 050-3654249 משה גל רכז טיולי יום 052-3663733 שלמה חסקלוביץ או לרכז נופשונים ביציאה לנופשון. מלווה הטיול יתקשר למשתתפים עד שבוע לפני הטיול על מנת להודיע על מועד היציאה. התשלום אינו מכסה ביטוח תאונות אישי. הביטוח הקיים הוא עפ”י הפוליסות של החברה המבצעת את הטיול או הנופשון.

חברים יקרים שלום רב, בשני האתרים, 2019 הסתיימה הגמליאדה של שנת שיט על הריין ובולגריה. ברצוני להודות לכל אלו אשר נטלו חלק והשתתפו בשני האתרים. אנו בשלבי הכנה , שיט על הדנובה וסלובקיה. 2020 לגמליאדה של שנת דפי ידע ומצגות יפורסמו בקרוב באתר. לסיכום תקופת הקדנציה שלי כיו"ר ועדת טיולים ונופשונים, להלן מספר עובדות ומספרים: הרישום לגמליאדה עבר מרישום ידני לרישום במרשתת. הסתיים עידן שמירת מקומות למקורבים, כיום הכול שקוף, וזמין לכולם במידה שווה. ש"ח מידי שנה. יצאו 100,000 תמכנו בטיולי יום בסך טיולים בשנה; 50- כ משתתפים. ועדת הטיולים 45- קיום הטיול מותנה ב שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסלולים לפי הצורך. הטיולים כוללים ארוחת צהרים בלבד. ימי כיף מתקיימים ללא ליווי מדריך. ניתן להירשם בטלפון כדלקמן: . דקלה - 03-9768138 - . ציפי 03-9768137 - זרינה או באמצעות 03-9357115 . טלפון נוסף 03-9768139 zarinag.gim@gmail.com או בדוא"ל 03-9356969 פקס ולשלם בכרטיס אשראי. לטיולי יום ניתן להירשם גם במועדונים ע"ג טופס הרישום. מומלץ להתעדכן באתר שלנו המתעדכן על בסיס יומי. ביטול היציאה לטיול והחזר הוצאות יתקבל אך ורק בהגשת מסמכים רפואיים. גמלאי/אורח שנרשם לטיול ולא הגיע יחויב בתשלום מלא של עלות הטיול. ימי עבודה ופחות, לפני 21 ביטול היציאה לנופשון תאריך היציאה, כרוך בקנס כספי. על המבקשים לשבת בקדמת האוטובוס מסיבה רפואית להמציא אישור רפואי מתאים. נשתדל להיענות בחיוב, במידת האפשר. הוראות והנחיות לטיולים ונופשונים

גמלאון

20

טיולי יום

מחירים

תאריך

מקום הטיול

מס' הטיול

₪ 135 גמלאי ₪ 185 בת זוג ₪ 200 אורח

28/10/2019

טיול ביענקל'ס שטעטל בכפר חסידים ובמפרץ חיפה. “אופק תיירות”

71

יום שני

הגעה לכפר חסידים, המארח שלנו, גדי יעקב, 9:00 . ממתחם תע"א לאחר שתייה וכיבוד 07:30 יציאה בשעה יקבל את פנינו עם קפה, תה ובייגלה חם. לאחר ארוחת בוקר עצמאית יציג המארח את השטעטל היהודי תוך הצגה כשהמוזיאון מהווה תפאורה מרגשת. נסיעה למרכז המבקרים החדש של קבוצת בזן. המשך נסיעה לפארק נחל קישון הנמצא בשפך הנחל 10:30 דונם, בתחום העיר חיפה. 33 למפרץ חיפה, משתרע לאורך חצי הקילומטר האחרון של הנחל, על שטח של ארוחת צהרים בקיבוץ לוחמי הגטאות. לאחר ארוחת הצהרים נשים פעמינו לחיפה. נבקר בוואדי ניסנאס, כאן נפגשות התרבויות המגוונות שמרכיבים את מרקם האוכלוסייה החיפאית. בשוק של הוואדי נהנה ממגוון הריחות, הצבעים והטעמים של העדות השונות.

שמואל אפלבוים

משה גל

יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

רכז טיולי יום

מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

גמלאון

21

נופשונים

ים המלח לילות באמצע השבוע, על בסיס חצי פנסיון. התשלום כולל הסעה הלוך ושוב. 4 ימים 5 10:00 יציאה – מחניון תע"א בשעה

פרטים נוספים

מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 1,370 – גמלאי ₪ 1,370 – בת זוג ₪ 1,520 – אורח התשלום בכרטיס אשראי תשלומים 6 עד לפקודת "השטיח המעופף”  20/10/19 תאריך תשלום ₪ 1,580 – גמלאי ₪ 1,580 – בת זוג ₪ 1,730 – אורח התשלום בכרטיס אשראי תשלומים 6 עד לפקודת "זיו תיירות”  2/12/19 תאריך תשלום

תאריך

מלון

ארוחת צהריים עם ההגעה, קפה ועוגה פעם אחת, חלוקים כנגד פיקדון. מועדון גמלאים

10-14/11/2019

רויאל ים המלח

ארוחת צהריים עם ההגעה, קפה ועוגה פעם אחת, חלוקים כנגד פיקדון.

22-26/12/2019

לוט ים המלח

צפון הארץ לילות באמצע השבוע, על בסיס חצי פנסיון. התשלום כולל הסעה הלוך ושוב וכן טיול ודיג כמפורט בתוכנית. 4 ימים 5 08:00 יציאה – מחניון תע"א בשעה

פרטים נוספים

מחיר לאדם בחדר זוגי

תאריך

מלון

חוג הדיג קבלת פנים, עוגיות ושתייה. בערב, תכנית בידור. ארוחת צהריים במהלך הנופשון. בריכה, ספא, סאונה.

₪ 1,450 – גמלאי ₪ 1,450 – בת זוג ₪ 1,600 – אורח התשלום בכרטיס אשראי תשלומים 6 עד לפקודת "ארגון גמלאי תע"א”  2/11/19 תאריך תשלום

בוטיק סי לייף נהרייה 17-21/11/2019

פעילות חוג הדיג כמפורט בתוכנית

שמואל אפלבוים

שלמה חסקלוביץ

יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

רכז נופשונים

גמלאון

22

סיורי מורשת

מחיר

תוכן

תאריך

מקום הסיור

₪ 70 + ארוחת הצהריים בתשלום אישי ₪ 31.7 של במסעדה

נהיה אורחים של מוזיאון רפא"ל, נשתתף בסיור מרתק במרחק נגיעה מהמוצרים הייחודיים והמיוחדים, שהומצאו ויוצרו בתקופות השונות להגנת המולדת. המבקרים ייחשפו ליכולות המיוחדות של האנשים המדהימים שבתוכנו עם הידע והיכולת, שמאפשרים למדינת ישראל להתקיים בסביבה כל כך עוינת, בגאווה גדולה ובמילים פשוטות כפי שנאמר במקורות "לא אלמן ישראל". הסיור מיועד לגמלאי התעשייה האווירית בלבד (בני/ות זוג של גמלאים אינם מורשים). רשימת האנשים הנרשמים מחייבת אישור קב"ט תעשייה אווירית וקב"ט רפא"ל. הנרשמים יציינו בהרשמה מס' תעודת זהות ומס' עובד של תעשייה אווירית. ארוחת צהרים תתקיים במסעדת רפא"ל במקום, כנגד תשלום. הערות: ) המחיר למשתתף מופחת בזכות השתתפות 1 ארגון הגמלאים וועדת הטיולים והנופשונים. ) הצורך באישורי הקב"טים לכניסת המשתתפים, 2 מחייב רישום לסיור זה מוקדם ככל האפשר. הערות: ) המחיר למשתתף מופחת בזכות השתתפות 1 ארגון הגמלאים וועדת הטיולים והנופשונים. ) הצורך באישורי הקב"טים לכניסת המשתתפים, 2 מחייב רישום לסיור זה מוקדם ככל האפשר.

23/10/19

מוזיאון רפא"ל בצפון

(הסיור ברפא”ל) 11:00 יחל בשעה

30/10/19

₪ 70 + ארוחת הצהריים בתשלום אישי ₪ 31.7 של במסעדה

מוזיאון רפא”ל בצפון

03-9768138 : ההרשמה במזכירות הארגון בטלפון

שמואל אפלבוים

רחמים חלפון

יחיאל קיסלוביץ

יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

יו"ר ועדת תרבות

רכז טיולי נושא ומורשת

גמלאון

23

ביקור גמלאים במפעלי החברה חודשו ביקורי הגמלאים במפעלי 6.5.19 החל מתאריך התעשייה האווירית. המשתתפים בביקור נהנו מאירוח ומסדר יום מעניין ומהנה.

זו הניעה גופים נוספים שיצאו בהצהרות לביטול הגזרה. הנושא לא ירד מסדר היום, והדיון בו נדחה .2020 לסוף חודש מאי התייחס בנושא זה, במענה אבי שקלרסקי המזכיר לשאלת אחד המשתתפים. לאחר הסקירה יצאנו באוטובוס לבקר במקומות הבאים: חטיבת התעופה, ראינו את העבודות המתבצעות בהסבת מטוסי נוסעים גדולים למטוסי תובלה ומשלוחים. מטוסים שצברו שעות טיסה רבות, עוברים ריענון, חידוש והחלפת מנועים לבעלי הספק גבוה יותר בהתאמה לייעודם החדש. קו ייצור מטוסי המנהלים בעידן החדש. הדרישות והיכולות.  מפעל מלט, שם נחשפנו לפלאי הטכנולוגיה של שדה הקרב החדש האלקטרוני הממוחשב, והזירות של העידן החדש. מפעל מבת עם גולת הכותרת של הבנייה והשיגור של החללית "בראשית", האתגר והגודל, ובעיקר התעוזה להצליח במשימה כל כך מורכבת. הביקור הסתיים בארוחת צהרים מהנה ומיוחדת, הן במבחר המגוון והן בטעם המשובח. לאחריה חזרנו , שמחים ומרוצים. 14:40 לחניון התע"א מערב, בשעה

הביקור התחיל בהתכנסות באולם המבואה שבכניסה למשרדי ארגון הגמלאים, לכיבוד קל של עוגיות ומיני מאפים, ושתייה קלה וחמה. לאחר מכן, באודיטוריום של ועד העובדים, התקיימה סקירה של פעילות הארגון למען הגמלאים, פעולות שנעשו ופעילויות .2020 שמבוצעות עתה, וכן ההכנות לשנת בשני המפגשים של חודש יולי האחרון נסקרו הנושאים הבאים: שמוליק אפלבוים יו"ר ועדת הטיולים והנופשונים סקר בפני הבאים את פעילות הוועדה בשלביה , וההכנות שמתבצעות 2019 האחרונים של גמליאדה לקראת הגמליאדה הבאה. דיווח על פעילות ארגון יעקב שפי יו"ר הארגון הגמלאים, במאבק נגד כוונת הממשלה לקצץ לנו , בהמשך לפניות אל שרים ואל 1.257% מהמשכורת חברי כנסת, וגם להתקשרות עם משרדי עו"ד פישר הידועים בטיפולם בנושאים כאלה. חברנו לוועדי עובדים נוספים ביניהם ארגון המורים, גמלאי בזק, גמלאי מקפת וגמלאי אגד אשר יכולים להיות בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות בממשלה. פעילות

שמואל אפלבוים

יחיאל קיסלוביץ

יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

רכז ביקורי גמלאים בתע"א

.2019 ביולי 31- ביולי ו 3 : תמונות מהביקורים

גמלאון

24

הטבות משתלמות לגימלאי התעשייה האווירית

073-270-70-70 : לפרטים www.toyota-press.co.il | 073-270-70-70 | , רמלה מחלף רמלוד 6 רח' התקווה רוכשים כבר היום טויוטה חדשה ברכב השפלה, סוכנות מורשית טויוטה מחלף רמלוד ונהנים מתנאים והטבות אטרקטיביות ומשתלמות, איבזור מתנה, ,טרייד אין ועוד אפשרויות מימון

*בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותי

רמת האבזור הבטיחותי

תיאור דגם

קוד דגם 93,90,89

,COROLLASUN COROLLASENSE

7 8

רמת בטיחות

רמת בטיחות

1

4

3

5

6

0

8

7

2

COROLLAHYBRIDLIMITED

N/A

גבוהה

נמוכה

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי זיהום מרבי

ק"מ 100 - נתוני צריכת דלק בליטרים ל דרגתזיהוםאוויר

דגם

עירוני 3.1 בינעירוני 3.5

2 2 2

היברידי

זיהום מזערי

2

4 3 2009 * המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 7 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

1

HYBRIDLIMITED עירוני 3.5 בינעירוני 3.8

בנזין

עירוני 7.2 בינעירוני 4.5

שנתקבלו מהיצרן, לפי NEDCCORRELATED *נתוני צריכת הדלק הינם נתוני ( WLTP ) EC 2017/1151 רגולציות

ועדת תרבות

רחמים חלפון - יו"ר גמלאיות וגמלאים יקרים,

עד 1.9.2019 מכירת הכרטיסים במועדונים מתאריך .20.9.2019 ועד לגמר המלאי, תתקיים מכירת 22.9.2019 מתאריך כרטיסים במשרדי הארגון. ₪ 80 : מחיר כרטיס לחברי הארגון גמלאים המבקשים הסעה למופע, יוכלו להירשם במועדוני הארגון. נמשך שיתוף הפעולה עם "זמן אשכול" בסינמה סיטי, בשנת הלמודים החדשה. פרטים על כך באתר המרשתת של הארגון. כמו כן נמשך חידוש המנויים למופעים בכל חלקי הארץ ובאופרה הישראלית. גם השנה מתוכננים סיורי מורשת, במספר אתרים בארץ. ההרשמה במשרדי הארגון . לצערנו, המשרד למכירת כרטיסים למופעים באזור

כמדי שנה ועדת התרבות תקיים את האירוע השנתי לנובמבר, בהיכל 11- ו 10 בשני ערבים, בתאריכים התרבות חבל מודיעין: אייר פורט סיטי. אם הביקוש יעלה על ההיצע, תיבדק אפשרות של הוספת מופע בנובמבר. 12– שלישי ב המופע מיועד אך ורק לגמלאים החברים בארגון, ללא אורחים ובהצגת תעודת גמלאי בכניסה לאירוע. התכנסות וכיבוד. 19:00 בשעה תחילת המופע. ערב מגוון המשלב 20:00 בשעה בתוכנו: ) שירים ישראלים ונוסטלגיה בביצוע המקהלה של 1 ארגון גמלאי תעשייה אווירית; ) מופע שנסונים צרפתיים מרהיב ביופיו "פרח 2 קטן". מסע מוסיקלי נוסטלגי בין סמטאותיה של פריז הרומנטית, המפגיש על הבמה את גדולי השנסונים. ) היווניה - לימור עובד - לוקחת את המופע למסע של 3 המוסיקה היוונית בכל הזמנים, בביצועים מחודשים.

תל-אביב: "ראן-ארט", סגר את שעריו. בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,

חלפון רחמים יו"ר ועדת תרבות

גמלאון

26

גמלאון

27

ועדת ביקורת

קרן "מקפת", גמלאי "נתיב", גמלאי "בזק". בפגישות הביעו ארגונים אלו נכונות עקרונית להצטרף למאבק בהובלת הארגון שלנו, ואף להשתתף בהוצאות. לאחרונה נשלחו, באמצעות משרד העו"ד, פניות למנהל המיוחד של הקרנות הוותיקות ("עמיתים"), ובהן סוגיות, לא פשוטות, אשר נתבקש לענות עליהן. אנו נמשיך לעדכן אתכם, חברים, ככל שתהיינה התפתחויות, בגיליונות "גמלאון" הבאים, ובין המהדורות גם באמצעות הודעות הניוזלטר לחברים שכתובות הדוא"ל שלהם מצויות בידינו. נושא נוסף ולא פחות חשוב. לאחר תקופה ארוכה של התמודדות, בוועדת הביקורת, אל מול תלונות וקובלנות חברים במגוון רחב של נושאים, ושתדלנות נוקבת של ועדת הביקורת, צלחה בידי הארגון, לאחרונה, להעביר בהצבעה בוועד החלטה על הקמתה של ועדה לענייני אתיקה. הוועדה כבר מצויה בשלבי הקמה ותקוותנו היא שתחל פעילותה בקרוב מאוד. נוהל הוועדה שגם כן אושר בהצבעה, מאפשר לדון וללבן סוגיות שונות בין חברי הארגון לבין הארגון ולהיפך, ועוד. באמתחתה של הוועדה יוזמות נוספות, עליהן נכתוב בגיליון הבא. נשתמע בגיליון הבא עם עדכונים ומידע נוסף.

גמלאיות וגמלאים, חברות וחברי ארגון גמלאי התע"א, הבטחתנו להביא בפניכם עדכונים ומידע נוסף, בדבר מאבקנו להסרת איומי הפגיעות בזכויותינו, בקרן הפנסיה הוותיקה "מבטחים" שבה אנו חברים, והריהם להלן:

הלל שחם - יו"ר

המאבק, כפי שנוכחנו, יהיה ממושך, תידרש סבלנות רבה ואורך רוח. יש חומר רב ומידע שיש ללקטו, ללמדו לעומק, טרם נקיטת אמצעים מעשיים. מובילי המאבק בארגון לומדים את החומר, מסתייעים בחברים מקרב הארגון, שצברו ניסיון רב בתפקידי רוחב שונים ומגוונים בתחום הפנסיוני, ואשר תורמים מזמנם תרומה מכרעת במהות ובתוכן, שמאבק מסוג זה זקוק לה. הצוות עוסק בשלב זה בגיבוש אסטרטגיה שתגביר את סיכויינו להשיג את המבוקש במאבק מול הרשויות. כל זאת בתיאום עם משפטנים ממשרד עו"ד שנשכר ע"י הארגון למטרה זו, ובהסתייעות בגורמי תקשורת. הנושא מורכב, ארוך, וחלק מן הפעילות מוקדשת לניפוץ אמיתות ומוסכמות שגויות, שהשתרשו בתודעת הציבור מזה שנים רבות. כדי לספר את הסיפור האמתי - דרושה התקשורת. במקביל, הארגון פועל להגדיל כוחו, ולצרף למאבק זה גופים נוספים שגם עמיתיהם עלולים להינזק מהפגיעות בזכויות הפנסיה בקרנות הוותיקות. כבר התקיימו פגישות עם מספר ארגוני גמלאים, ביניהם: ארגון המורים העל-יסודיים, גמלאי "אגד", גמלאי

תודה לכולכם, הלל שחם יו"ר וועדת הביקורת shacham2002@gmail.com ,054-9006152

גמלאון

28

שנת בריאות, שפע והצלחה מכמיטק פתרונות רפואיים לשיפור איכות חיים

פתרונות לטיפול ומניעת פצעי לחץ

מגוון מוצרים איכותיים לטיפול ביתי ייעוץ והתאמה אישית עד בית הלקוח מגוון כיסאות גלגלים מהחברות המובילות בעולם תותבות גפיים לפלג גוף עליון ותחתון מיטות סיעודיות בטיחותיות ומעוצבות

מוצרי ספיגה איכותיים למבוגרים

09-7620000 : לפרטים צרו קשר בטלפון www.chemitec.co.il , הוד השרון 6 בקרו באולם התצוגה שלנו: הבנאי

ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

יהודית ירושלמי- טריס - יו"ר חדשות הכרה במקומות נוספים ברומניה, כ"גטו פתוח" ) גרמניה הכירה בערים נוספות ברומניה כגטאות, 1 וערים אלו התווספו לערים ברומניה שהוכרו כבר בעבר. ) להלן רשימת הערים: יאסי, בוטושאן, טרגו מורש, 2 גלץ, פוקשאן, טקוצ', רומן, פיאטרה ניאמץ, ברלד, ווסלואי, אלבה יוליה, קונסטנצה, טרגו ניאמץ, הרלאו, בוזאו, רמניקו סראט, שטפנשט, קריובה, פאשקן, בקאו. משמעות הכרת משרד האוצר הגרמני, רלוונטית להטבות ולפיצויים. להלן הזכויות הנוספות שהנכם עשויים להיות זכאים להן: ועידת התביעות ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית ושהו בערים אלו, יכולים להגיש בקשה לקצבה רבעונית מוועידת התביעות, (לאחר אישורה, 2 של קרן סעיף להשלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה), או לקצבה חודשית מהאוצר, לפי חוק יוצאי מחנות וגטאות. עשוי הוא להיות זכאי 1.1.1928 אם הניצול נולד לאחר יורו. שתי 2,500 למענק מקרן ילדות אבודה בסך הזכויות הנ"ל מחייבות הגשת טופס אחד: בקשה תל- 25 לוועידת התביעות. בכתובת: רחוב קרליבך .6120001 מיקוד 20064 אביב ת"ד הרשות לזכויות ניצולי השואה ניצולי שואה שמקבלים כבר קצבה חודשית מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (נר"ן), ישויכו בעקבות הכרה זו למעגל ראשון בכל הקשור לסיווג, לצורך

הכרה במחלות. ככל שהם סובלים ממחלות רלוונטיות שהוכרו לצורך הרנטה, ויש בהן אבחנה בין מעגל ראשון למעגל שני (מעבר ממעגל שני למעגל ראשון אינו מבוצע באופן אוטומטי). המחלות האמורות הן: יתר לחץ דם, סוכרת, דמנציה, מחלות עור, מחלת לב כלילית, מחלות גב, פרקים, סרטן, אוסטיאופורוזיס ועוד.. לסיוע בהגשת בקשות ובמילוי טפסים, ולכל מידע נוסף ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות. . *5105 או 03-5682651 טל': משרד המשפטים משרד המשפטים מעניק ייעוץ וייצוג לניצולי השואה ע"י עורכי דין שעברו הכשרה בתחום, ללא תשלום וללא מבחני הכנסה. הנושאים שבהם ניתן סיוע וייצוג: ייעוץ משפטי, הכנה מסמכים משפטיים והגשתם, ייצוג משפטי. שירות ונגישות: שירותי הסיוע ניתנים במחוזות ובשלוחות הסיוע המשפטי. במקרים מיוחדים נציגי הסיוע מגיעים לביתם של ניצולי השואה. הפגישות נקבעות בתיאום מראש. שעות 1-700-70-60-44 מוקד הסיוע המשפטי: .16.00–08.00 פעילות המוקד פיצויים מגרמניה בגין עבודה בגטו ניצולי שואה שעבדו באחד מהמקומות הללו, בעבודה ללא כפיה, זכאים לרנטה סוציאלית מהמוסד לביטוח יורו 2000 הלאומי הגרמני, וכן למענק חד פעמי בסך על עבודה ללא כפייה בגטו. את הבקשה לרנטה חודשית יש לשלוח לכתובת: Deutsche Rentenversicherung – Rheinland, Koenigsallee 71 Duesseldorf 40215, Deutchland – Germany

גמלאון

30

יורו. אלמן/ה של ניצול/ה בקריטריון זה 15,000 של יורו. אם אין אלמן/ה יקבלו הילדים 7500 יקבל/תקבל יורו. זהו פרסום ראשוני. פרטים נוספים 7500-5000 וטפסי תביעה יפורסמו בהמשך. שירות בארגון הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למיצוי זכויות ו/או עזרה במילוי טפסים ו/או העברה לטיפול במשרד המשפטים בעניין הסיוע המשפטי, לבירור ולזירוז תהליכים. שעות קבלת קהל בארגון הגמלאים בימים א' ו-ד' בין , בתיאום מראש. יהודית ירושלמי- 12.00-10.00 השעות (פרטי) 054-3010040 , 03-9356970 טריס, טל': בברכת אריכות ימים בבריאות טובה, שנה טובה, יהודית ירושלמי-טריס יו"ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה אמנון סלע – סגן

את הבקשה למענק חד פעמי מהמשרד הפדרלי הגרמני, יש לשלוח לכתובת: Bundesamt fur zentrale Dienste und offene Vermogenfragen, 11055 Berlin, Germany BEG עדכון רנטות למקבלי ממשלת גרמניה נעתרה, לאחר לחץ של מדינת ישראל, ונתנה אישור גרמני גורף לגובה הרנטות . מדובר בתוספת של BEG המשולמות על-ידם, מכוח יורו לניצול. הניצולים עתידים לקבל מכתבים 400-100 שיעדכנו אותם לגבי הזכאות לתוספת. כל ניצול יקבל מידע אישי הנוגע לגובה הרנטה שלו. התוספת לרנטה תתבצע באופן אוטומטי. רכבות הולנדיות חברת הרכבות ההולנדיות תשלם פיצויים למי שהוסע בתקופת השואה ברכבות ההולנדיות למחנות בגרמניה ובפולין. כל ניצול כזה יקבל פיצוי

שאלון לניצולי שואה על מנת לעזור בייעוץ (לא משפטי) לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים (לפי צורך) ברצוננו לדעת מה מספרם של ניצולי שואה בארגון. לשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון. שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת"ז___________________________ טל'____________________________________ נייד____________________________________ ________________________________________________________________________ Email כתובת מגורים__________________________________________________________________ תאריך לידה_________________ ארץ לידה_________________ תאריך עלייה_________________ מקום שהייה בזמן הרדיפות_________________________________ בשנים___________________ מעוניין בבדיקת זכויות: כן / לא. הפרטים שימסרו יישארו חסויים. על מנת לאפשר לוועדה טיפול יעיל הנכם מתבקשים להחזיר את השאלון תוך עשרה ימים, 0012 ' מח 70100 לכתובת: גמלאי תעשייה האווירית, נתב"ג 03-9356970 טלפון: 03-9354883 , בפקס: יהודית ירושלמי-טריס לידי: בברכה יהודית ירושלמי-טריס יו"ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

גמלאון

31

סניפי הייעוץ של משרד המשפטים לניצולי שואה

Š‡‡Œ‡~

•’

˜ƒ˜‰

–‡

הסיוע המשפטי

גמלאון

32

(לא באחריות הארגון)

מיוחד לגמלאי תעשייה אווירית! הנחה לזוג $ 150

מפליגים עם החלום חבילות שייט לאיים הקריביים (מזרח או מערב) החדישה MSC SEASIDE ספינת 2020 למרץ 2019 מגוון מועדי הפלגה בין נובמבר

בילוי של יום אחד באי הפרטי של חופים מרהיבים, : MSC חברת אטרקציות ימיות ועוד לילות הפלגה 7 , לילות במיאמי 3

טיסות באנייה מגוון בריכות, אולם תיאטרון, פארק מים, ספא, משחקיות, חדר כושר, באולניג ועוד אטרקציות נוספות מגוון חדרים, חלקם עם נוף פנורמי לים

בסיס האירוח: פנסיון מלא (באניה בלבד)

$ 2,199 החל מ- לנוסע בחדר זוגי

מלאי מוגבל | אין כפל מבצעים והנחות | ע"ב מקום פנוי | המחירים הינם לאדם בחדר זוגי בתא פנימי

03-7771030 לפרטים ולהזמנות:

1

בחנות האופטיקה המומלצת של חברי, עובדי וגימלאי התעשייה האוירית ובני משפחותיהם

052-3366499

2

₪299

מתנה!! משקפי שמש בכל קניה!

₪3600 ₪ 1590

₪2400 ₪ 990

40%

052-4701362 | 03-6292555

8

2

-+4

1.5

כיצד פועל הדיסק הקשיח במחשב , )HDD( ‏ Hard disk drive דיסק קשיח נקרא בשמו המלא רכיב במחשב המשמש לשמירת נתונים. הדיסק יכול להכיל בדרך כלל כמות גדולה של נתונים לעומת זיכרונות אחרים, אך פעולתו איטית לעומת הזיכרון ). הדיסק הקשיח הוא התקן RAM הפנימי של המחשב ( זיכרון בלתי נדיף (תלוי באספקת חשמל לצורך המשך השמירה על הנתונים), המאפשר אחסנה אמינה של נתונים בנפח גדול. בהשוואה להתקני זיכרון אחרים באותה הקיבולת, הדיסק הקשיח זול משמעותית, אולם זמן גישה (הזמן שעובר מרגע שניתנה פקודה להבאת או כתיבת נתון מהזיכרון ועד לביצוע הפקודה לנתונים ), או RAM בדיסק), ארוך בהשוואה לזיכרון הפנימי ( אפילו להחסן נייד (דיסק און קי). דיסק קשיח מכני איטי מהזיכרון הפנימי. 100,000 פי

seek באמצעות הזרוע חשוב לקביעת זמן החיפוש ( ), שהוא מרכיב חיוני לביצועי הכונן. כדי לקצר זמן time זה, ככל האפשר, מונעים הראשים בתאוצות גבוהות. בכונן מודרני התאוצה של ראש הקריאה-כתיבה יכולה מתאוצת הכבידה של 550 (כלומר פי 550g לעלות על כדור הארץ). ראש הקריאה והכתיבה מכיל למעשה שני רכיבים נפרדים, אחד לקריאה ואחד לכתיבה. רכיבים אלו קרובים מאוד זה לזה, והם עשויים מסליל מתכת זעיר שגודלו נמוך ממילימטר. רכיב הכתיבה מחולל שדה מגנטי, ובכך ממגנט את שכבת הציפוי שעל הדיסקה במהלך הסיבוב. בזמן הקריאה, מושרה השדה המגנטי שנכתב חזרה בסליל רכיב הקריאה. הנתונים נשמרים "0" בשפה בינארית משום שכל שדה מגנטי זעיר מסמן " בהתאם לכיוונו. 1" או כדי לשלוט בתנועת הזרועות ובהעברת הנתונים מהדיסק הקשיח למחשב שבו הוא מותקן, קיימים בדיסק מספר רכיבי בקרה אלקטרוניים, השולטים על מנועי הדיסק ועל פעולות הקריאה-כתיבה. המיקום המדויקלכתיבה-קריאהעל גבי הדיסק, מוגדר באמצעות ); גליל head ארבעה מאפיינים של כתובת פיזית: ראש ( .) Sector ) ומקטע ( Track ); מסלול ( cylinder (צילינדר / חישוב הנפח (הקיבולת) של כונן קשיח נעשית על ידי: ;) heads הכפלת מספר הצילינדרים במספר הראשים ( ) ובמספר הבתים למקטע sectors במספר המקטעים ( ). מערכות ההפעלה לרוב 512 , לרוב bytes/sector ( מדווחות על נפחים בשיטה בינארית. כתוצאה מכך יש חוסר התאמה בין הנפח המוצהר על-ידי היצרניות, לבין זה המדווח על-ידי מערכת ההפעלה. לדוגמה, יזוהה במערכת הפעלה 250GB דיסק בנפח מוצהר של ", מכיוון שהראשון מחושב לפי 232GB חלונות כבעל ו-" בתים 230 בתים לג'יגה, והשני מחושב לפי 109 בתים .) TB ) או בטרה בית ( GB לג'יגה. נפח - נמדד בג'יגה בית ( הדיסקים הקשיחים נחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות, על פי: קוטרם הפנימי, באינצ'ים; הממשק שלהם ורוחבם הפיזי החיצוני. דיסקים תקניים - כוננים בקוטר אינץ' - הם הדיסקים הקשיחים הנפוצים כיום, והם 3.5 אלו הנמצאים בתוך המחשבים השולחניים ובשרתים. אינץ' – דיסקים קשיחים דקים יותר 2.5 כוננים בקוטר גמלאון 35

הדיסק הקשיח מופיע בשתי תצורות: תצורה פנימית - כרכיב המוטמע בתוך המחשב, וחיצונית - כמכשיר עצמאי המתחבר למחשב באמצעות כבל מסוגים שונים. מערכת ההפעלה (תוכנה המנהלת את משאבי התוכנה והחומרה במחשב) משתמשת במערכת קבצים (שיטה לאחסון וארגון קבצים במחשב), על מנת לנהל את הקבצים שמאוחסנים על גבי הדיסק. הדיסק הקשיח מורכב מדיסקות שטוחות העשויות מאלומיניום או מזכוכית, מצופות חומר מגנטי ומחוברות יחדיו לציר אחד. בין הדיסקות מצויה טבעת-רווח צרה החובקת את הציר, ומטרתה לשמור על מרחק קבוע ביניהן. לכל צד של דיסקה צמוד ראש קריאה וכתיבה המותקן על זרוע. במהלך פעולת הדיסק, הדיסקות מסתובבות יחדיו ואילו הראשים נעים הלוך וחזור, כדי לאפשר להם להגיע לכל נקודה ונקודה על פני הדיסקה. כלל הראשים נעים יחדיו, וכך כשראש אחד נמצא על צילינדר מסוים על גבי הדיסקה, כלל הראשים נמצאים על צילינדר זה בשאר הדיסקות. רק ראש קריאה-כתיבה אחד לפי הוראות מערכת ההפעלה כותב או קורא בו זמנית. על מנת לאפשר קצבי קריאה וכתיבה גבוהים, מהירות סיבוב הדיסקות מגיעה בדיסקים קשיחים מודרניים עד סל"ד. הראש מרחף מעל המשטחים במרחק 15,000 של כמיליונית הסנטימטר, על מנת למנוע חיכוך עם המשטח ושריטה של הציפוי המגנטי. תנועת הזרוע נשלטת על-ידי אלקטרומגנט. זמן הנעת הראש

מילישניות. 2 ממוצע של רגישות הדיסק לזעזוע ולאבק: אחד המאפיינים החשובים של הדיסק הקשיח הוא רגישותו לאבק ולזעזועים. אף-על-פי שכל כונן מצויד בבולמי זעזועים, יש להיזהר מלהזיזו בזמן שהוא פועל. אם חודר להתקן אבק, הוא עלול להימצא בין הראש למשטח ולהוציא מאיזון את תנועת הראש ואף להביא לשריטת המשטח. לפיכך, מיוצרים הכוננים בחדר נקי. כדי להימנע מהפרשי לחצים, מצוי בכונן חריר להשוואת לחץ אוויר. לחריר מוצמד מסנן המונע חדירת אבק. זעזוע בזמן פעולת הדיסק עלול להביא לפגם בכתיבה, או באחזור הנתונים. כאשר הדיסק במנוחה, הראשים הקוראים-כותבים נוגעים במשטחים, כתוצאה מפעילותו של קפיץ בבסיס הזרוע הדוחף אותם כלפי המשטח. כאשר הדיסק מסתובב במהירות, נוצר כוח עילוי על הראשים כתוצאה מדחיסת אוויר. אם דחיסת האוויר אינה גבוהה מספיק, כוח העילוי נמוך מידי, ומתוך כך הראשים קרובים מידי לדסקות בעת שהדיסק פועל. במקרה כזה עלול להיווצר מגע בין הראשים לדסקות, שעלול לגרום לקריסת ראשים או לאובדן נתונים. בדיסקים ישנים נשארים הראשים על המשטחים (באזור הנתונים) לאחר כיבוי המחשב, והזזת הכונן עלולה להביא לשריטת הדסקות. לכן מומלץ בדיסקים כאלו להשתמש בתוכנה שמחנה את הראשים בצד בעת כיבוי המחשב. כיום פעולה זו נעשית באופן אוטומטי, גם כאשר אספקת החשמל לדיסק הקשיח פוסקת באופן פתאומי. קריסת ראשים היא תקלת דיסק קשיח המתרחשת כאשר ראש קריאה-כתיבה נוגע באחד המשטחים ופוגם אותו. לרוב נוצר חיכוך הגורם לחימום המקום, ובכך לנזק נוסף השוחק את הדיסק, והחלקים שנשחקו גורמים בתורם לנזקים נוספים. בתנאי עבודה רגילים ראש הקריאה-כתיבה מרחף מעל המשטח. גורמים עיקריים לתקלת קריסה הם: מכה שקיבל הדיסק שגרמה להזזת ראש הקריאה-כתיבה ולמגע בין הראש למשטח; לחות שהצטברה בדיסק גרמה לחיכוך; אבק שנכנס אל הדיסק או נוצר מחלקי הדיסק עצמו, נדבק אל הראש וגרם למגע שיצר את הבעיה. אלפרט שמחה 050-8529516 - אחראי על חוג המחשבים

וקטנים יותר, נוצרו במיוחד לשימוש במחשבים ניידים. עקב גודלם הקטן הם פולטים פחות חום והשטח הזמין בהם קטן יותר. ברובם מהירות הסיבוב של הדיסק ), אך קיימים RPM סל"ד ( 5,400 נמוכה יחסית, ועומדת על 1.8/1.6 סל"ד. כוננים בקוטר 7,200 כוננים במהירות של אינץ' - קטנים ודקים יותר, נועדו למחשבים ניידים "קלי משקל" או "אולטרה-ניידים". פרמטרים חשובים בדיסק הקשיח: ) Rotations Per Minute - RPM מספר סיבובים לדקה ( - מהירות הסיבוב של משטחי הדיסק. רוב הדיסקים סיבובים לדקה (סל"ד). 15,000 ־ ל 5,400 מסתובבים בין רוב הדיסקים הקשיחים התקניים מסתובבים במהירות סל"ד. יש התאמה בין מהירות הסיבוב לבין 7,200 של מהירות קריאת הנתונים והגישה אליהם. מהירות סיבוב גבוהה יותר משמעה תפקוד מהיר יותר של הדיסק. ). זהו פרק הזמן Average Seek Time זמן חיפוש ממוצע ( שבו ראש הקריאה של הדיסק מגיע לאזור המבוקש. ככל שזמן הגישה קצר יותר, כך הקריאה תתבצע 4 במהירות רבה יותר. זמני הגישה האופייניים נעים בין מילישניות. 15- ל ) - קצב העברת Transfer Rate קצב העברת נתונים ( הנתונים הוא הקצב שבו הדיסק מעביר נתונים אל זיכרון המחשב, נמדד במגבייט לשנייה. ככלל, הקצב הוא סכום של מספר הסיבובים בשנייה בצירוף זמן הגישה הממוצע. אף שיש קצבים שונים של פעולה לכל דיסק, בדרך כלל מודדים את קצב העברת הנתונים בהתפרצות אחת, אף שהוא עשוי להיות מהיר מקצב העברת נתונים ממושך, שהוא הקצב שבו הנתונים זורמים לאורך זמן. ) הוא מונח rotational latency זמן המתנה סיבובי ‏( המתאר את הזמן הממוצע עד שהאזור בדיסק המיועד לכתיבה, או זה המכיל את המידע המיועד לקריאה, יגיע בסיבוב המשטח אל מתחת לראש הקריאה- כתיבה. בממוצע זמן זה הוא מחצית זמן הסיבוב של המשטח. דיסקים ישנים הכילו לפעמים מערכת כפולה של ראשי קריאה-כתיבה כדי להקטין זמן זה. הכוננים המודרניים מקטינים את זמן ההמתנה הסיבובי על-ידי 15,000 שימוש במהירות סיבוב גדולה יותר - כאמור על סל"ש, כדי להגיע לזמן המתנה סיבובי 250 סל"ד, כלומר

גמלאון

36

Made with FlippingBook Learn more on our blog