High-Q | חטיף 3

19

חטיף מס '3

חשיבה מילולית

הבנת הנקרא ( שאלות

23-11 )

על השאלות שאחריו .

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

שרשרת המזון היא מושג יסוד באקולוגיה וגם הסדר שבו אוכלים היצורים החיים זה את זה . נכון יותר לראות את התהליך לא כשרשרת אלא כפירמידה , לפי שהקצה התחתון של השרשרת בכל סביבה שהיא , מחזיק חיות רבות יותר מאלו המצויות בקצה העליון . בסיס הפירמידה מורכב מצמחים , הלוא הם היצרני ם הראשוניים , המשתמשים באנרגית השמש כדי לסנ ז ת מזון גולמי מפחמן דו - חמצני הנמצא באטמוספירה וממינרלים המצויים בקרקע . כל שרשרות המזון נארגות 5 מתוך שפע הצמחים המופיעים בבסיס הרחב הזה כלפי מעלה , אל הטורפים הניצבים בקודקוד הפירמידה . , למשל הצמחים שגדלו בצפון הרחוק בקיצים הקצרים של גיל האדם , סיפקו מזון לחרקים , שהם עצמם נפלו טרף לציפורים קטנות . הציפורים , , בתורן שימשו מזון לטורפים קטנים כמו שועלים , שהם עצמם נאכלו בסופו של דבר על ידי טורפים גדולים כמו הדוב הלבן . שום דבר לא היה צד דובים לבנים חיים , אבל ברגע שדוב כזה , מת מייד באו אוכלי נבלות ומיקרואורגניזמים משלב נמוך בשרשרת המזון ואכלו את הפגר , עד שלא נותר ממנו 10 אלא חומרים אי - אורגניים לשימושם של הצמחים המצויים בבסיס הפירמידה . למעט עולם הטפילים , שבו מספר האורגניזמים הניזונים זה מזה הולך וגדל , בכל שלב , במקום לרדת , אפשר להרכי ב פירמידות מזון כאלו לכל סוג של מקום חיים עלי אדמות , ותמיד יימצא בראש הפירמידה רק טורף אחד ויחיד או רק קבוצה קטנה של טורפים . והטורפים . אוכלי נבלות ומפרקי רקמות מיקרוס קופיים פועלים לאורך כל הפירמידה . אם מחלה או שינוי סביבתי מסלקים מרכיב מפתח ב אחת השכבות בפירמידת המזון , כל מבנה הפירמידה כולה עלול להתערער . המינים הנמצאים מתחת למקום הפנוי עלולים להתרבות ללא מעצור עד לנקודה בה הם מכלים את כל היצע המזון שלהם והעודפים נידונים למיתה מרעב . במציאות אין דבר כזה מתרחש אלא לעיתים רחוקות , מפני שעד מהרה מופיע טורף אחר המסוגל למלא את הגומחה שהתפנתה . 20 צמחים מסוגלים לנצל רק חלק קטן מן האנרגיה שהם קולטים מהשמש . קשה למדוד זאת אבל ברור שהצמח אינו יכול לאצור ולהפוך לסוכר יותר משמינית האחוז של אור השמש הנופל עליו . הסוכר הזה , והאנרגיה הגנוזה בו , הם מה שחיה אוכלת צמחים מקבלת מן העשב שהיא אוכלת . החיה יכולה לנצל לכל היותר עשרה אחוזים מן האנרגיה של הצמח . גורם זה , עשרה אחוזים מצוי גם בכל השלבים האחרים של שרשרת המזון , ופירוש הדבר הוא שבכל סביבה שהיא יש צורך במאה אוכלי צמחים כדי לקיים עשרה טורפים ועשרת הטורפים 25 האלה יכולים בתורם לקיים רק טורף אחד מ " דרגה שנייה ." העובדה שיעילות ההזנה תלויה באור השמש היא הסיבה לכך שחלקים שונים של כדור הארץ מכלכלים מספרים שונים בתכלית של יצורים חיים . באזורים הטרופיים השמש זורחת במלוא העוצמה ומספקת לצמחים כמויות גדולות בהרבה של אנרגיה סולרית . , לפיכך כל אימת שגורמים אחרים , כמו למשל כמות המשקעים , מאפשרים את הדבר , אפשר למצוא שם יותר צמחים ליחידת שטח . כמות גדולה זו של חומר צמחי מסוגלת 30 לכלכל מספ ר גדול של בעלי חיים אוכלי צמחים , והללו בתורם מפרנסים מספר גדול של טורפים . השכבות הרגילות המתגלות בפירמידות הללו הן היצרנים הראשוניים שכבר נזכרו לעיל , אוכלי הצמחים 15

השאלות

18 .

? ת המזון

מה מהבאים לא ניתן להגיד על בסיסה של פירמיד

משתמש בחומרים אי - אורגנים הנותרים מפגרי הנבלות

(1) (2) (3) (4)

מורכב מחרקים וטפילים רחב מכל השכבות בפירמידה משתמש באנרגית השמש

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Annual report maker