High-Q | חטיף 3

18

חטיף מס '3

חשיבה מילולית

14. סרט הקולנוע החדש " הנושמים – עידן אלטרמן " זכה אמש בפרס האוסקר לסרט הטוב ביותר . חברי האקדמיה לקולנוע נימקו את החלטתם " : אמנם ציפינו שסרט שהופק על ידי חברת יהיה " מרגול "

, ביותר ובכל זאת נשארנו פעורי פה אל מול יצירת המופת החד - פעמית ".

איכותי

איזה מהבאים מציג את ההגיון הפנימי הדומה ביותר לנימוק ?

(1) התכוננתי לכך שכתיבת עבודת הדוקטורט ת ג זול ממני זמן רב , אך להיקף כה עצום לא ציפיתי (2) חשבתי שאינני לוקה בפחד גבהים , ובכל זאת חשתי ברע לפני קפיצת הבאנג י' (3) אמנם קיוויתי שרפאל עקרב יזכה בטורניר הגרנד סמית ,' אך בכל זאת הופתעתי מכך שאכן זכה (4) ידעתי שבישראל אקלים חם במיוחד , אך רק לאחר עלייתי ארצה הבנתי עד כמה אקלים זה משפיע על האופי הישראלי חם המזג

15. מנחם ניגש למבחן הבגרות באנגלית ללא שהתכונן אליו , ונכשל . מיקו אמר לו :" אם תקפוץ מראש הצוק ללא מצנח , אל תתפלא אם תשבור את מפרקתך ." מיקו דימה את -

המפרקת למבחן

(1) (2) (3 ) (4 )

המצנח להתכוננות

למבחן של מחקר

שבירת המפרקת להתכוננות למבחן

ראש הצוק למנחם

16. עזניית הנגב נפוצה בעיקר בערבות העשב של אפריקה ובעבר היה הנגב תחום גבולה הצפוני . העזנייה הייתה העוף הדורס הגדול ביותר שקינן בישראל , עד שנכחדה כמקננת בארץ ו, פרטים מזדמנים עדיין חולפים בשמ י הנגב לעתים רחוקות . בניגוד לנשר המקראי , אין עזניית הנגב מקננת במושבות , ומשום שמרחב המחיה שלה הוא עצום ממדים , היה הנגב מסוגל להכיל רק זוגות מעטים , עד שגם אלה נכחדו בגלל הרעלה משנית , התחשמלות , מחסור במזון , הפרעה אנושית באזור הקינון , ציד והברחה של גוזלים .

איזו מהשאלות הבאות אינה זוכה למענה בקטע ?

מהן הסיבות להכחדת עזניית הנגב מהארץ ? מדוע עזניית הנגב אינה מקננת במושבות ?

(1) (2) (3) (4)

מה גרם לכך שרק זוגות מעטים של עזניות קיננו בנגב ? היכן נמצאים אזורי המחיה העיקריים של העזנייה ?

17. , אדם -בני

לפי נועם חומסקי , נולדים כש " דקדוק פנימי " אוניברסלי טבוע בהם , ומאפשר להם לנהל תקשורת מילולית עם אנשים אחרים . חומסקי טוען כי המבנים התחביריים הראשוניים של השפה משותפים לכל בני האדם ולכל הלשונות , והם נובע מחוקים בסיסיים של הטבע ( האנושי רצפים גנטיים , מבנה המוח ועוד ) . תפישה זו , שהיתה ועודנה שנויה במחלוקת , מקבלת חיזוק באמצעות ו תוצאותי מקיף שנערך בנושא לאחרונה .

ים

מה יכולים להיות ממצאי המחקר ?

(1) אצל אנשים שנולדו עם מוטציה ןבג FOXP2 נפגע ת משמעותית ה יכולת לבנות משפטים נכונים מבחינה לשונית (2) אזורים מסויימים בהמיספרה השמאלית של המוח פעילים יותר בעת דיבור אצל דוברי שפות אירופאיות מאשר אצל דוברי שפות שמיות (3) תינוקות בני - יומם מבדילים בין שפת - אמם לשפה זרה כבר בימים הראשונים לאחר לידתם (4) ורניקה " אזור " באונה הרקתית של המוח , הקשור להבנה ועיבוד של , שפה מפותח פחות מהרגיל אצל חרשים - אילמים הדוברים את שפת הסימנים

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Annual report maker